• OPIS KIERUNKU
  Członkostwo w Unii Europejskiej od lat przynosi Polsce wymierne korzyści nie tylko w skali kraju. UE stawia na rozwój i ciekawe inicjatywy, dlatego też przedsiębiorcy czy pomysłodawcy mogą ubiegać się o środki z Funduszy Europejskich na realizację swoich projektów. Nie każdy jednak wie, jak skutecznie zająć się próbą pozyskania środków na swój cel, dlatego też Akademia Finansów i Biznesu Vistula stworzyła szkolenie o nazwie Fundusze Europejskie 2014–2020 w ramach którego uczestnicy zapoznają się z kluczowymi zmianami i zasadami w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej, obowiązującej jeszcze przez kilka lat.

  Podczas ośmiogodzinnego zjazdu dowiesz się o możliwościach realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich.

  Dla kogo?
  Szkolenie to jest idealnym pomysłem dla osób, które nie mają jeszcze doświadczenia związanego z pozyskiwaniem środków unijnych, a także dla tych, które pozyskiwały je w ramach perspektywy na lata 2007–2013 i teraz chcą zapoznać się z nowymi zasadami obowiązującymi w ramach perspektywy finansowej 2014–2020.

  Dlaczego warto dołączyć?

  • Ze szkolenia Fundusze Europejskie 2014–2020 wyniesiesz aktualne informacje o zmianach dotyczących polityki spójności po 2013 roku.
  • Uzyskasz pełne odpowiedzi na najbardziej istotne pytania, zadawane w procesie ubiegania się o pozyskiwanie środków unijnych, czyli:
   • jakie nowe Programy Operacyjne będą realizowane,
   • dla kogo przeznaczone są środki w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych,
   • jak skutecznie aplikować o wsparcie,
   • jakich błędów można łatwo uniknąć.
  •  Po zakończeniu szkolenia każdy absolwent otrzyma Certyfikat Akademii Finansów i Biznesu Vistula „Fundusze Europejskie 2014–2020. Najważniejsze obszary wsparcia i zasady aplikowania o środki unijne w Nowej Perspektywie Finansowej”.

  Co jest celem szkolenia?
  Wyposażenie Cię w teoretyczną wiedzę i praktyczne przełożenie jej na skuteczne pozyskiwanie środków unijnych.

 • Program szkolenia został zaplanowany tak, by w ciągu ośmiu godzin jak najefektywniej przekazać niezbędną wiedzę dotyczącą ubiegania się o środki Funduszy Europejskich.

   

 • Edyta Niemyjska-Czech
  Trener i doradca. Od wielu lat realizuje projekty finansowane z różnych źródeł oraz prowadzi warsztaty i szkolenia w zakresie pozyskiwania oraz realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Ekspert ds. oceny/opinii wniosków o dofinansowanie min. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Europejskich oraz Polski Cyfrowej. Współautor publikacji pt. „Europejski Fundusz Społeczny dla Edukacji”.

  W latach 2007–2016 główny specjalista Instytucji Pośredniczącej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Od 2016 roku Projekt Manager Biura Projektów Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Od 2009 roku Prezes Stowarzyszenia Motocyklistów VFR Polska. Posiada prawie 10-letnie doświadczenie w przygotowaniu i koordynacji projektów, w tym wysokobudżetowych projektów współfinansowanych ze środków UE, m in.; posiada doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych, edukacyjnych oraz realizowanych w partnerstwie ponadnarodowym.

 • Zasady rekrutacji
  Zgłoszenie do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres mailowy lub zgłosić się osobiście w sekretariacie Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń przy ul. Stokłosy 3, pok. 220, najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

  Opłaty:
  Cena za jednodniowe szkolenie wraz z przerwami kawowymi wynosi 900 zł.

  Numer konta:
  Bank Zachodni WBK – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek  10.00 – 17.00

piątek – 9.00 – 17.00

sobota – 9.00 – 15.00

Kontakt:

telefon: +48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online