1. Udział w obozie letnim jest obowiązkowy (dotyczy studiów I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja), podlega zaliczeniu na ocenę i warunkuje zaliczenie semestru letniego I roku studiów.
  2. Zapisy na obóz letni w danym roku akademickim prowadzi Dziekanat poprzez rejestrację USOS. Liczba miejsc na danym turnusie jest ograniczona. Studenci, którzy nie dokonają zapisu nie będą automatycznie dopisywani po zakończeniu zapisów.
  3. Uczestnictwo w obozie jest odpłatne. Wysokość opłaty wynosi 850 zł od osoby (dot. obozu letniego 2019).
  4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na turnusie, na który student się zapisał powoduje skutki finansowe w postaci konieczności pokrycia przez studenta kosztów rezerwacji miejsca w ośrodku w wysokości 250 zł.
  5. WPŁAT ZA OBÓZ PROSZĘ DOKONYWAĆ MAKSYMALNIE DO 3 DNI PRZED WYJAZDEM ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI DANYMI:Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

   Ul. Stokłosy 3, 02-787 Warsaw/ Poland

   IBAN: PL 42 1050 1025 1000 0023 6918 7279

   SWIFT CODE: INGBPLPW

   ING Bank Śląski

   OPIS PRZELEWU:  OPLATA za obóz letni, termin, nazwisko  i nr indeksu

   kwota: 850 zł

    

   POTWIERDZENIE PRZELEWU (WPŁATY) NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ NA OBÓZ I OKAZAĆ W DNIU PRZYJAZDU KADRZE OŚRODKA MAZUR.

  1. Każdy student zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zarządzeń dotyczących obozów, wydanych przez władze Uczelni i kierownictwo obozu, oraz regulaminu obozu, regulaminu ośrodka itp.
  2. Wszyscy studenci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ustalonych planów zajęć oraz wymaganych zasad bezpieczeństwa z jednoczesnym podporządkowaniem się poleceniom osób prowadzących zajęcia.
  3. Uczestników obozów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających przez cały czas trwania obozu. Studenci będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do zajęć i będą ponosili konsekwencje dyscyplinarne.
  4. Przed wyjazdem należy uiścić opłatę za obóz.
  5. Do ośrodka należy przybyć w godz. 15.00 – 18.00 w wyznaczonym terminie dla danego turnusu (rozpoczęcie kolacją).
   Ośrodek „Mazur” w Ogonkach
   11-600 Węgorzowo, ul. Giżycka 3
   tel. (87) 427-31-08
  6. Na obóz należy zabrać:
   • legitymację studencką i dowód osobisty;
   • potwierdzenie uiszczenia opłaty za obóz;
   • leki – w przypadku osób z zaleceniem lekarskim, zaświadczenie lekarskie o ograniczonym wysiłku fizycznym – w przypadku osób z takim zaleceniem lekarskim;
   • sportowe ubranie dostosowane do zajęć praktycznych i warunków pogodowych, strój kąpielowy, kremy z filtrem i okulary przeciwsłoneczne.
   Możliwe jest i dopuszczalne zabranie własnego wyposażenia – akcesoriów lub samego sprzętu.
  7. Student zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne, które jest niezbędne w przypadku wizyty u lekarza lub pobytu w szpitalu. Zostanie ono zweryfikowane na początku obozu przez Kierownika Wyszkolenia. W przypadku jego braku student nie może przystąpić do zajęć, jeśli nie wykupi odpowiedniej polisy na miejscu.
  8. Studenci dojazd do Ośrodka „Mazur” organizują we własnym zakresie i na koszt własny.
 • Regulamin obozów

  Pobierz

  Zarządzenie Dziekana w sprawie przeprowadzenia obozu letniego w roku akademickim 2018/2019

  Pobierz

 • TERMINY TURNUSÓW – OBÓZ 2019

  • I turnus 06-7.07.2019 r.  – 36 miejsc – 2 grupy polskie, 1 angielska (każda po 12 osób)
  • II turnus 09-8.09.2019 r.  – 72 miejsca, 5 grup polskich, 1 angielska (każda po 12 osób)
  • III turnus 8-15.09.2019 r.  –  72 miejsca, 5 grup polskich, 1 angielska (każda po 12 osób)
  • IV turnus 15-22.09.2019 r. – 72 miejsca, 5 grup polskich, 1 angielska (każda po 12 osób)

   

  Koszt obozu (pobyt, wyżywienie – 3 posiłki, zajęcia): 850 zł od uczestnika. Wpłata winna być dokonana przed wyjazdem na obóz na konto uczelni.

   

  Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

   

  Dojazd – na koszt własny, do godz. 18.00 w dniu rozpoczęcia obozu. Istnieje możliwość dojazdu autobusem, którego przystanek usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka.

   

  Przypominamy, że każdy student uczestniczący w obozie zobowiązany jest posiadać oraz przedstawić kierownikowi ośrodka dokument (w formie papierowej) potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne, które jest niezbędne w przypadku wizyty u lekarza lub pobytu w szpitalu. Brak aktualnego ubezpieczenia spowoduje niedopuszczenie do zajęć oraz konieczność pokrycia kosztów związanych z wykupieniem ubezpieczenia na miejscu.

   

  Zapisy na obóz prowadzone będą za pośrednictwem systemu USOS, zgodnie z przekazywaną informacją mailową dotyczącą harmonogramu rejestracji.  (Należy wejść w zakładkę DLA STUDENTÓW, potem wybrać REJESTRACJA.DLA STUDENTÓW, potem wybrać REJESTRACJA).

   

  PRZYPOMINAMY, ŻE NIEUSPRAWIEDLIWIONA NIEOBECNOŚĆ NA TURNUSIE, NA KTÓRY STUDENT SIĘ ZAPISAŁ POWODUJE SKUTKI FINANSOWE W POSTACI KONIECZNOŚCI POKRYCIA PRZEZ STUDENTA KOSZTÓW REZERWACJI MIEJSCA W OŚRODKU W WYSOKOŚCI 250 ZŁ.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek  10.00 – 17.00

piątek – 9.00 – 17.00

sobota – 9.00 – 15.00

Kontakt:

telefon: +48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online