1. Udział w obozie letnim jest obowiązkowy (dotyczy studiów I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja), podlega zaliczeniu na ocenę i warunkuje zaliczenie semestru letniego I roku studiów.
  2. Zapisy na obóz letni w danym roku akademickim prowadzi Dziekanat poprzez rejestrację USOS. Liczba miejsc na danym turnusie jest ograniczona. Studenci, którzy nie dokonają zapisu nie będą automatycznie dopisywani po zakończeniu zapisów.
  3. Uczestnictwo w obozie jest odpłatne. Wysokość opłaty wynosi 850 zł od osoby (dot. obozu letniego 2019).
  4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na turnusie, na który student się zapisał powoduje skutki finansowe w postaci konieczności pokrycia przez studenta kosztów rezerwacji miejsca w ośrodku w wysokości 250 zł.
  5. WPŁAT ZA OBÓZ PROSZĘ DOKONYWAĆ MAKSYMALNIE DO 3 DNI PRZED WYJAZDEM ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI DANYMI:Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa VistulaUl. Stokłosy 3, 02-787 Warsaw/ PolandIBAN: PL 42 1050 1025 1000 0023 6918 7279SWIFT CODE: INGBPLPWING Bank ŚląskiOPIS PRZELEWU:  OPLATA za obóz letni, termin, nazwisko  i nr indeksu

   kwota: 850 zł

    

   POTWIERDZENIE PRZELEWU (WPŁATY) NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ NA OBÓZ I OKAZAĆ W DNIU PRZYJAZDU KADRZE OŚRODKA MAZUR.

  1. Każdy student zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zarządzeń dotyczących obozów, wydanych przez władze Uczelni i kierownictwo obozu, oraz regulaminu obozu, regulaminu ośrodka itp.
  2. Wszyscy studenci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ustalonych planów zajęć oraz wymaganych zasad bezpieczeństwa z jednoczesnym podporządkowaniem się poleceniom osób prowadzących zajęcia.
  3. Uczestników obozów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających przez cały czas trwania obozu. Studenci będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do zajęć i będą ponosili konsekwencje dyscyplinarne.
  4. Przed wyjazdem należy uiścić opłatę za obóz.
  5. Do ośrodka należy przybyć w godz. 15.00 – 18.00 w wyznaczonym terminie dla danego turnusu (rozpoczęcie kolacją).
   Ośrodek „Mazur” w Ogonkach
   11-600 Węgorzowo, ul. Giżycka 3
   tel. (87) 427-31-08
  6. Na obóz należy zabrać:
   • legitymację studencką i dowód osobisty;
   • potwierdzenie uiszczenia opłaty za obóz;
   • leki – w przypadku osób z zaleceniem lekarskim, zaświadczenie lekarskie o ograniczonym wysiłku fizycznym – w przypadku osób z takim zaleceniem lekarskim;
   • sportowe ubranie dostosowane do zajęć praktycznych i warunków pogodowych, strój kąpielowy, kremy z filtrem i okulary przeciwsłoneczne.
   Możliwe jest i dopuszczalne zabranie własnego wyposażenia – akcesoriów lub samego sprzętu.
  7. Student zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne, które jest niezbędne w przypadku wizyty u lekarza lub pobytu w szpitalu. Zostanie ono zweryfikowane na początku obozu przez Kierownika Wyszkolenia. W przypadku jego braku student nie może przystąpić do zajęć, jeśli nie wykupi odpowiedniej polisy na miejscu.
  8. Studenci dojazd do Ośrodka „Mazur” organizują we własnym zakresie i na koszt własny.
 • Regulamin obozów letnich

  Pobierz

  Zarządzenie Rektora SGTiH Vistula w sprawie obozów letnich z dnia 29 kwietnia 2019 r.

  Pobierz

 • TERMINY TURNUSÓW – OBÓZ 2019

  • I turnus 06-7.07.2019 r.  – 36 miejsc – 2 grupy polskie, 1 angielska (każda po 12 osób)
  • II turnus 09-8.09.2019 r.  – 72 miejsca, 5 grup polskich, 1 angielska (każda po 12 osób)
  • III turnus 8-15.09.2019 r.  –  72 miejsca, 5 grup polskich, 1 angielska (każda po 12 osób)
  • IV turnus 15-22.09.2019 r. – 72 miejsca, 5 grup polskich, 1 angielska (każda po 12 osób)

   

  Koszt obozu (pobyt, wyżywienie – 3 posiłki, zajęcia): 850 zł od uczestnika. Wpłata winna być dokonana przed wyjazdem na obóz na konto uczelni.

   

  Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

   

  Dojazd – na koszt własny, do godz. 18.00 w dniu rozpoczęcia obozu. Istnieje możliwość dojazdu autobusem, którego przystanek usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka.

   

  Przypominamy, że każdy student uczestniczący w obozie zobowiązany jest posiadać oraz przedstawić kierownikowi ośrodka dokument (w formie papierowej) potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne, które jest niezbędne w przypadku wizyty u lekarza lub pobytu w szpitalu. Brak aktualnego ubezpieczenia spowoduje niedopuszczenie do zajęć oraz konieczność pokrycia kosztów związanych z wykupieniem ubezpieczenia na miejscu.

   

  Zapisy na obóz prowadzone będą za pośrednictwem systemu USOS, zgodnie z przekazywaną informacją mailową dotyczącą harmonogramu rejestracji.  (Należy wejść w zakładkę DLA STUDENTÓW, potem wybrać REJESTRACJA.DLA STUDENTÓW, potem wybrać REJESTRACJA).

   

  PRZYPOMINAMY, ŻE NIEUSPRAWIEDLIWIONA NIEOBECNOŚĆ NA TURNUSIE, NA KTÓRY STUDENT SIĘ ZAPISAŁ POWODUJE SKUTKI FINANSOWE W POSTACI KONIECZNOŚCI POKRYCIA PRZEZ STUDENTA KOSZTÓW REZERWACJI MIEJSCA W OŚRODKU W WYSOKOŚCI 250 ZŁ.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Katarzyna Broniszewska
tel. +48 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
pok. 28

Alina Maksymova
tel. +48 22 45 72 404
e-mail: a.maksymova@vistula.edu.pl
pok. 28

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close