1. Udział w obozie letnim jest obowiązkowy (dotyczy studiów I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja), podlega zaliczeniu na ocenę i warunkuje zaliczenie semestru letniego I roku studiów
  2. Zapisy na obóz letni w danym roku akademickim prowadzi Dziekanat. Ilość miejsc na danym turnusie jest ograniczona. Studenci, którzy nie dokonają zapisu, zostaną administracyjnie dopisani na wolne miejsca po zakończeniu zapisów.
  3. Uczestnictwo w obozie jest odpłatne. Wysokość opłaty wynosi 780 zł od osoby (dot. obozu letniego 2017).
  4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na turnusie, na który student się zapisał lub został zapisany „z urzędu”, powoduje skutki finansowe w postaci konieczności pokrycia przez studenta kosztów rezerwacji miejsca w hotelu w wysokości 200 zł.
  1. Każdy student zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zarządzeń dotyczących obozów, wydanych przez władze Uczelni i kierownictwo obozu, oraz regulaminu obozu, regulaminu ośrodka itp.
  2. Wszyscy studenci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ustalonych planów zajęć oraz wymaganych zasad bezpieczeństwa z jednoczesnym podporządkowaniem się poleceniom osób prowadzących zajęcia.
  3. Uczestników obozów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających przez cały czas trwania obozu. Studenci będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do zajęć i będą ponosili konsekwencje dyscyplinarne.
  4. Przed wyjazdem należy uiścić opłatę za obóz.
  5. Do ośrodka należy przybyć w godz. 15.00 – 18.00 w wyznaczonym terminie dla danego turnusu (rozpoczęcie kolacją).
   Ośrodek „Mazur” w Ogonkach
   11-600 Węgorzowo, ul. Giżycka 3
   tel. (87) 427-31-08
  6. Na obóz należy zabrać:
   1. legitymację studencką i dowód osobisty;
   2. potwierdzenie uiszczenia opłaty za obóz;
   3. leki – w przypadku osób z zaleceniem lekarskim, zaświadczenie lekarskie o ograniczonym wysiłku fizycznym – w przypadku osób z takim zaleceniem lekarskim;
   4. sportowe ubranie dostosowane do zajęć praktycznych i warunków pogodowych, strój kąpielowy, kremy z filtrem i okulary przeciwsłoneczne.
  7. Student zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne, które jest niezbędne w przypadku wizyty u lekarza lub pobytu w szpitalu.
  8. Studenci dojazd do Ośrodka „Mazur” organizują we własnym zakresie i na koszt własny – JAK DOJECHAĆ oraz MAPKA DOJAZDOWA
 • Ramowy program obozów letnich

  Pobierz

  Potwierdzenie uczestnictwa w obozie szkoleniowym

  Pobierz

  Regulamin obozów

  Pobierz

  Zarządzanie w sprawie przeprowadzenia obozu letniego w roku akademickim 2016/2017

  Pobierz

 • Terminy turnusów - obóz 2017

  Terminy turnusów i liczba miejsc:

  1. 27.08 – 03.09.2017 – max 90 osób
  2. 03.09 -10.09.2017 – max 90 osób
  3. 10.09 – 17.09.2017 – max 90 osób.

  Minimalna liczebność turnusu – 60 osób (w przypadku mniejszej liczby osób – turnus może zostać odwołany!)

  Koszt obozu (pobyt, wyżywienie – 3 posiłki, zajęcia): 780 zł od uczestnika. Wpłata winna być dokonana przed wyjazdem na obóz na konto numer 42 1050 1025 1000 0023 6918 7279 (właścicielem konta jest Szkoła Głowna Turystyki i Rekreacji). W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i numer albumu oraz dopisać „opłata za obóz letni 2017”.

  Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

  Dojazd – na koszt własny, do godz. 18.00 w dniu rozpoczęcia obozu. Istnieje możliwość dojazdu autobusem, którego przystanek usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka.

  Przypominamy, że każdy student uczestniczący w obozie zobowiązany jest posiadać oraz przedstawić kierownikowi ośrodka dokument (w formie papierowej) potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne, które jest niezbędne w przypadku wizyty u lekarza lub pobytu w szpitalu. Brak aktualnego ubezpieczenia spowoduje niedopuszczenie do zajęć oraz konieczność pokrycia kosztów związanych z wykupieniem ubezpieczenia na miejscu.

  Zapisy na obóz prowadzone będą za pośrednictwem systemu USOS (Należy wejść w zakładkę DLA STUDENTÓW, potem wybrać REJESTRACJA.DLA STUDENTÓW, potem wybrać REJESTRACJA).

  1. I termin rejestracji: 27.03.2017 od godz. 20.00 do 02.04.2017 do godz. 23.59
  2. II termin rejestracji: 10.04.2017 od godz. 20.00 do 23.04.2017 do godz. 23.59
  3. III termin rejestracji: 01.06.2017 od godz. 20.00 do 30.06.2017 do godz. 23.59
  4. Ostatni termin rejestracji: 27.07.2017 od godz. 20.00 do 06.08.2017 do godz. 23.59

  Uwaga! Studenci, którzy nie dokonają zapisu w w/w terminach zostaną po ich zakończeniu administracyjnie dopisani na turnus posiadający wolne miejsca. Przypominamy również, że nieusprawiedliwiona nieobecność (brak zgody Dziekana) na turnusie, na który student się zapisał lub został zapisany „z urzędu” powoduje skutki finansowe – opłata w wysokości 200 zł.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek  10.00 – 17.00

piątek – 9.00 – 17.00

sobota – 9.00 – 15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online