Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

SGTiH Vistula (dawniej SGTiR)

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/22 NA STUDIA II STOPNIA KIERUNKU COACHING STYLU ŻYCIA NIE JEST OBECNIE PROWADZONA

 • Coaching Stylu Życia – studia globalnych możliwości


  Coaching studia są to 2-letnie studia magisterskie przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia: psychologii, dietetyki, rekreacji i wychowania fizycznego. Głównym celem kierunku jest edukacja w trzech obszarach: prawidłowa dieta, aktywność fizyczna i równowaga emocjonalna. Absolwenci studiów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o nowe obszary i holistycznie zająć się swoimi klientami. Być lepszym trenerem personalnym, lepszym rehabilitantem czy dietetykiem. To pierwsze takie studia magisterskie w Polsce.

  Kierunek Coaching Stylu Życia uzyskał akredytację od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Częścią programu studiów jest akredytowana ścieżka Approved Coaching Specific Training Hours w International Coach Federation (ACSTH ICF). To oznacza, że absolwenci tego kierunku otrzymają nie tylko dyplom ukończenia studiów magisterskich uczelni wyższej, ale również certyfikat ACSTH ICF uprawniający do wykonywania zawodu coacha oraz pełne przygotowanie do podjęcia międzynarodowego egzaminu akredytacyjnego na profesjonalnego coacha ICF na poziomie ACC (Associate Certified Coach International Coach Federation). Trzon programu studiów został opracowany według międzynarodowych standardów ICF i jest zgodny z etyką profesjonalnego coachingu.    

  Dlaczego warto studiować Coaching Stylu Życia?

  W Stanach Zjednoczonych aż 70 proc. menedżerów średniego szczebla (wyższego – prawie wszyscy) systematycznie korzysta z usług coacha. W Anglii 80 proc. firm inwestuje w coaching, w Polsce – jedynie 15 proc. Według badań Forbes, ROI czyli zwrot z inwestycji w coaching jest 6-krotny, a według danych PwC nawet 7-krotny. Jak się okazuje nie tylko warto inwestować w coaching, jak również w karierę jako coach. Według raportu The Future of Jobs w przyszłości będą się liczyły kompetencje cyfrowe i społeczne, a te ostatnie będą niezwykle istotne w procesie zmian jakich będziemy doświadczać. Nasza kariera nie będzie opierała się na jednej wyuczonej profesji. Będziemy musieli cały czas podnosić nasze umiejętności, nieustannie dokształcać się, zmieniać profesję i co za tym idzie pracę. A w związku z tymi zmianami, będziemy potrzebowali coachów, którzy pomogą nam przez nie przejść.

 • COACHING STYLU ŻYCIA – PROGRAM STUDIÓW


  Studia przygotują Cię do prowadzenia spersonalizowanego coachingu stylu życia. Zyskasz kompetencje, które pozwolą Ci  działać w obszarach mających ogromny wpływ na samopoczucie człowieka, takich jak dieta, aktywność fizyczna, stan psychiczny, duchowy i emocjonalny. Studia 
  Coaching Stylu Życia kształcą doradców dla osób oraz instytucji dbających o kondycję i dobre samopoczucie swojego personelu, doradców w zakresie zrównoważonego stylu życia, planowania własnego rozwoju,  a także pracowników dla firm z branży lifestyle.

  Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Swoją wiedzą podzielą się z Tobą eksperci, którzy dołożą wszelkich starań, by efektywnie łączyć teorię z praktyką.

  Coaching Stylu Życia – czyli jak zostać coachem

  Integralną częścią studiów Coaching Stylu Życia jest akredytowany przez ICF program umożliwiający ubieganie się o akredytację na poziomie ICF ścieżką ACSTH. W ramach studiów, poza standardowymi zajęciami, uczestnicy mają zapewnioną odpowiednią liczbę godzin szkoleniowych oraz mentor coachingu, poznają również kodeks etyczny ICF. Studenci uczestniczą w pełnym programie kursu składającym się z 9 dni warsztatów skupionych na poznawaniu i rozwijaniu 11 Kluczowych Kompetencji Coacha ICF.

  Coaching w krokach – 11 Kluczowych Kompetencji Coacha ICF 

  A. USTALANIE ZASAD WSPÓŁPRACY
  1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu
  2. Uzgodnienie kontraktu coachingu
  B. WSPÓŁTWORZENIE RELACJI
  3. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta
  4. Obecność coachingowa
  C. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE
  5. Aktywne słuchanie
  6. Pytania sięgające sedna
  7. Bezpośrednia komunikacja
  D. WSPIERANIE PROCESU UCZENIA I OSIĄGANIA REZULTATÓW
  8. Budowanie świadomości
  9. Projektowanie działań
  10. Planowanie i wytyczanie celów
  11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem

  Tylko profesjonalny coaching

  Kurs odbywający się w ramach studiów kształtuje również profesjonalną postawę coacha.

  Osoby zainteresowane zdobyciem akredytacji ACC ICF zobowiązane są do zdobycia 100 godzin doświadczenia jako coach oraz zdania testu CKA i egzaminu zewnętrznego. Studenci mogą liczyć na wsparcie prowadzących.

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  Praca w obszarze lifestyle coaching, to ciągły kontakt z ludźmi. Wymaga miękkich kompetencji i niezbędnego doświadczenia, które zdobędziesz podczas studiów oraz w trakcie ciekawych praktyk zawodowych.       

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie, jaką jest coaching stylu życia.

  Sprawdź przedmioty obowiązkowe:

  • autoprezentacja i autopromocja – warsztaty
  • psychologia
  • funkcjonalna fizjologia człowieka
  • podstawy coachingu stylu życia
  • diagnoza osobnicza w coachingu
  • dwa języki obce
  • formy aktywności fizycznej a zdrowie
  • zaawansowane techniki pisania prac akademickich
  • metodyka coachingu (narzędzia pracy coacha)
  • strategie utrzymania sprawności fizycznej
  • projektowanie żywienia
  • rekreacyjne formy aktywności, techniki relaksacji, moda, stylizacja, warsztaty kulinarne realizowane w trakcie szkoły letniej
  • techniki komunikacji i argumentowania
  • coaching kariery/ menedżerski
  • prozdrowotne techniki kulinarne
  • rozwój kompetencji coacha
  • proseminarium
  • seminarium dyplomowe
  • coaching stylu życia osób z niepełnosprawnością
  • uzależnienia a styl życia
  • poradnictwo dietetyczne
  • coaching  w relacjach międzykulturowych
  • media w kształtowaniu stylu życia
  • historia kultury i sztuki.
 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) na kierunku Coaching Stylu Życia zapewnią Ci znakomite przygotowanie do pracy w wymarzonym zawodzie.

  Gwarantują to nowoczesne formy i metody pracy podczas studiów, takie jak :

  • treningowe sesje coachingowe
  • techniki problem based learning studia przypadków
  • inscenizacje i dialogi
  • przygotowywanie scenariuszy komunikacji
  • warsztaty
  • praktyki zawodowe
  • debaty

  10 dniowa szkoła letnia kształtująca prozdrowotne wzory zachowań będzie Istotnym elementem wzmacniającym Twoje kompetencje.

  Praca dyplomowa będzie miała wymiar praktyczny. Stawiamy na projekty i studia przypadków.

  Przekonaj się, że Vistula jest uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Coaching Stylu Życia.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA COACHING STYLU ŻYCIA

  Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Coaching Stylu Życia Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula otrzymają tytuł zawodowy magistra.

  Zdobędą kwalifikacje do pracy zawodowej w charakterze coacha lub doradcy personalnego, a także perspektywę  dalszego rozwoju.

  Kwalifikacje absolwenta kierunku Coaching Stylu Życia

  Absolwent zna zasady, narzędzia i modele skutecznego coachingu stylu życia oraz sposobów efektywnego uruchomienia potencjału osobistego i zawodowego jednostek w obszarze wellness.

  Potrafi pomóc klientom w ocenie własnego stylu życia i znalezieniu przyczyn ewentualnych niepowodzeń.

  Umie efektywnie współdziałać z klientem w wyznaczaniu życiowych celów i priorytetów.

  Potrafi pomóc w znalezieniu motywacji do zmian oraz doskonalenia życiowych postaw i zachowań, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania pozytywnych nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej i higieny psychicznej.

  Kompetencje absolwenta kierunku Coaching Stylu Życia

  • Ma łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych w zróżnicowanym środowisku demograficznym i wielokulturowym.
  • Wykazuje wrażliwość na różnorodność klientów i dba o ich dobrostan.
  • Ma empatyczne podejście do ich problemów i potrzeb.
  • Potrafi dostosowywać proces coachingu do specyfiki różnych grup.
  • Posiada umiejętność korzystnego i efektywnego wpływania na zmiany nawyków klientów, zmierzające w kierunku zrównoważonego, odpowiedzialnego stylu życia.
  • Jest przygotowany do diagnozowania i pomocy w rozwiązywaniu niestandardowych problemów klientów.
  • Ma poczucie misji i odpowiedzialności za swoje działania w relacji klient – coach.

  W trakcie studiów możesz poszerzać swoje zainteresowania oraz pogłębiać wiedzę poprzez uczestnictwo w dodatkowych kursach oferowanych przez Uczelnię.

  JAKA PRACA PO STUDIACH COACHING STYLU ŻYCIA?


  Po ukończeniu studiów Coaching Stylu Życia będziesz przygotowany do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie, a także do samodzielnego planowania i realizowania własnego rozwoju.

  Zdobędziesz uprawnienia do pracy w charakterze coacha stylu życia i coacha dietetycznego oraz doradcy personalnego, co otworzy Ci drogę do uzyskania dodatkowych specjalistycznych certyfikatów (trener personalny).  

  Będziesz miał niezbędną wiedzę, która pozwoli Ci prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w instytucjach i organizacjach zajmujących się profilaktyką zdrowia i promocją zdrowego stylu życia takich jak:

  • Ośrodki SPA
  • Kliniki wellness
  • Centra fitness
  • Kliniki dietetyczne
  • Ośrodki doradztwa personalnego
 • Kierunek Coaching Stylu życia ma charakter praktyczny. Trzon kadry stanowią certyfikowani coache prowadzący aktywną działalność coachingową oraz szkoleniową (również właściciele firm coachingowych), a także eksperci zajmujący się zagadnieniami kultury fizycznej i sportu w wymiarze rekreacyjnym, trenerzy personalni, praktykujący dietetycy oraz specjaliści w dziedzinie poradnictwa żywieniowego. Zespół zasilają też praktykujący psychologowie, terapeuci, socjologowie i specjaliści od zarządzania.

  Dr Hab. Ewa Gondek - Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

  dr hab. inż. Ewa Gondek

  Pracownik Instytutu Nauk o Żywności SGGW. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem, promotor 100 prac dyplomowych, promotor w trzech przewodach doktorskich. Odbywała liczne szkolenia i staże naukowe w kraju i za granicą. Autorka lub współautorka ponad stu oryginalnych prac badawczych, z zakresu nauk o żywności oraz licznych monografii i podręczników akademickich. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi oraz producentami żywności w zakresie projektowania nowych produktów, ekspert PARP. Realizator lub kierownik wielu projektów badawczych KBN, NCBiR, 7PR UE. Redaktor czasopisma naukowego z listy A MNiSW.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Sylwia Gudej

  mgr Sylwia Gudej

  Nauczyciel akademicki i aktywny zawodowo dietetyk; pracuje w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie specjalizuje się w dietoterapii wrodzonych wad metabolizmu, w tym leczeniu dietą ketogenną i jej modyfikacjami; autorka i/lub współautorka doniesień konferencyjnych, publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu dietetyki i żywienia człowieka; kierownik i wykonawca kilku grantów naukowych; laureatka „Diamentowego Grantu”, jednego z najbardziej prestiżowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; aktywnie uczestniczy w realizacji programów dotyczących dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób cywilizacyjnych oraz w promowaniu zawodu dietetyka w Polsce; członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Przemysław Płoskonka

  Z wykształcenia i pasji nauczyciel. Autor badań oraz publikacji naukowych z zakresu turystyki kwalifikowanej, outdooru i edukacji terenowej. Przez 15 lat związany ze sportem zawodniczym osiągnął klasę mistrzowską w pływaniu. Doświadczony organizator i kierownik imprez turystyki kwalifikowanej oraz wypraw przygodowych. Posiada liczne uprawnienia instruktorskie, outdoorowe i turystyczne, w tym m.in. instruktora surwiwalu i technik linowych, instruktora kajakarstwa, trenera pływania. Ratownik WOPR i Organizator Turystyki PTTK. Od kilkunastu lat związany z branżą MICE, założyciel i wieloletni Prezes B.P. ESCAPE & EXPLORE CLUB. Współzałożyciel i v-ce prezes Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu. Trener etyki outdoorowej odpowiedzialny za wdrażanie projektu Leave No Trace na terenie Polski. Nagrodzony Brązowym Krzyżem Zasługi za rozwój edukacji.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Teresa Skalska

  dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiH Vistula

  Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki; autorka wielu projektów i prac badawczych m.in. w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski, oddziaływania turystyki na gospodarkę regionu, ekonomii współdzielenia, turystyki osób niepełnosprawnych, wpływu turystyki na gospodarkę wielkich miast; autorka wielu publikacji m.in. z zakresu rachunku satelitarnego i turystyki osób niepełnosprawnych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Zysko

  dr hab. Jolanta Żyśko, prof. SGTiH Vistula

  Od 1990 roku jest zaangażowana w prace naukowo-badawcze na gruncie nauk organizacji i zarządzania sportem; odbyła staż naukowy w Institute of Sport & Leisure Policy Uniwersytetu w Loughborough; prowadziła wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, m.in: Deutsche Sporthochschule w Kolonii, Uniwersytecie w Jyväskylä czy University of Bayreuth; od 2009 r. jest członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem; należy do grona ekspertów Komisji Europejskiej ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie i w MNiSW w sprawie wdrażania Krajowej Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym, jest też ekspertem ds. jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej; kiedyś, kilkukrotna mistrzyni Polski w żeglarstwie regatowym w klasie 470 oraz uczestniczka Igrzysk Dobrej Woli w 1986 roku; w 2017 r. otrzymała nominację dyrektora Instytutu Sportu-PIB (Państwowego Instytutu Badawczego) na stanowisko przewodniczącej Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego oraz dołączyła do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich; w 2018 roku Minister Sportu i Turystyki powołał ją na V-ce Przewodniczącą Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej; została też uhonorowana nagrodą MP POWER AWARD w kategorii stowarzyszenia.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • Studia w języku polskim stacjonarne - obywatele UE i posiadacze Karty Polaka, cudzoziemcy, którzy są uprawnieni do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z powszechnie obowiązującymi*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5600 zł 3000 zł 650 zł

  * Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu. The group of citizens of other countries paying the same fees as EU citizens includes: citizens of other European countries, of all countries in the North and South America, the Caribbean as well as citizens of Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan.

  Studia w języku polskim stacjonarne - studenci spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 EUR 1400 EUR 800 EUR

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz

Kontakt do Działu Rekrutacji

Katarzyna Broniszewska
tel. +48 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Alina Maksymova
tel. +48 22 45 72 404
e-mail: a.maksymova@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Joanna Godlewska
tel. +48 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close