Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

SGTiH Vistula (dawniej SGTiR)

 • Coaching Stylu Życia – studia globalnych możliwości


  Coaching Stylu Życia są to 2-letnie studia magisterskie przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia: psychologii, dietetyki, rekreacji i wychowania fizycznego. Głównym celem kierunku jest edukacja w trzech obszarach: prawidłowa dieta, aktywność fizyczna i równowaga emocjonalna. Absolwenci studiów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o nowe obszary i holistycznie zająć się swoimi klientami. Być lepszym trenerem personalnym, lepszym rehabilitantem czy dietetykiem. To pierwsze takie studia magisterskie w Polsce.

  Kierunek Coaching Stylu Życia uzyskał akredytację od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Częścią programu studiów jest akredytowana ścieżka Approved Coaching Specific Training Hours w International Coach Federation (ACSTH ICF). To oznacza, że absolwenci tego kierunku otrzymają nie tylko dyplom ukończenia studiów magisterskich uczelni wyższej, ale również certyfikat ACSTH ICF uprawniający do wykonywania zawodu coacha oraz pełne przygotowanie do podjęcia międzynarodowego egzaminu akredytacyjnego na profesjonalnego coacha ICF na poziomie ACC (Associate Certified Coach International Coach Federation). Trzon programu studiów został opracowany według międzynarodowych standardów ICF i jest zgodny z etyką profesjonalnego coachingu.    

  Dlaczego warto studiować Coaching Stylu Życia?

  W Stanach Zjednoczonych aż 70 proc. menedżerów średniego szczebla (wyższego – prawie wszyscy) systematycznie korzysta z usług coacha. W Anglii 80 proc. firm inwestuje w coaching, w Polsce – jedynie 15 proc. Według badań Forbes, ROI czyli zwrot z inwestycji w coaching jest 6-krotny, a według danych PwC nawet 7-krotny. Jak się okazuje nie tylko warto inwestować w coaching, jak również w karierę jako coach. Według raportu The Future of Jobs w przyszłości będą się liczyły kompetencje cyfrowe i społeczne, a te ostatnie będą niezwykle istotne w procesie zmian jakich będziemy doświadczać. Nasza kariera nie będzie opierała się na jednej wyuczonej profesji. Będziemy musieli cały czas podnosić nasze umiejętności, nieustannie dokształcać się, zmieniać profesję i co za tym idzie pracę. A w związku z tymi zmianami, będziemy potrzebowali coachów, którzy pomogą nam przez nie przejść.

 • COACHING STYLU ŻYCIA – PROGRAM STUDIÓW


  Studia przygotują Cię do prowadzenia spersonalizowanego coachingu stylu życia. Zyskasz kompetencje, które pozwolą Ci  działać w obszarach mających ogromny wpływ na samopoczucie człowieka, takich jak dieta, aktywność fizyczna, stan psychiczny, duchowy i emocjonalny. Studia 
  Coaching Stylu Życia kształcą doradców dla osób oraz instytucji dbających o kondycję i dobre samopoczucie swojego personelu, doradców w zakresie zrównoważonego stylu życia, planowania własnego rozwoju,  a także pracowników dla firm z branży lifestyle.

  Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Swoją wiedzą podzielą się z Tobą eksperci, którzy dołożą wszelkich starań, by efektywnie łączyć teorię z praktyką.

  Coaching Stylu Życia – czyli jak zostać coachem

  Integralną częścią studiów Coaching Stylu Życia jest akredytowany przez ICF program umożliwiający ubieganie się o akredytację na poziomie ICF ścieżką ACSTH. W ramach studiów, poza standardowymi zajęciami, uczestnicy mają zapewnioną odpowiednią liczbę godzin szkoleniowych oraz mentor coachingu, poznają również kodeks etyczny ICF. Studenci uczestniczą w pełnym programie kursu składającym się z 9 dni warsztatów skupionych na poznawaniu i rozwijaniu 11 Kluczowych Kompetencji Coacha ICF.

  Coaching w krokach – 11 Kluczowych Kompetencji Coacha ICF 

  A. USTALANIE ZASAD WSPÓŁPRACY
  1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu
  2. Uzgodnienie kontraktu coachingu
  B. WSPÓŁTWORZENIE RELACJI
  3. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta
  4. Obecność coachingowa
  C. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE
  5. Aktywne słuchanie
  6. Pytania sięgające sedna
  7. Bezpośrednia komunikacja
  D. WSPIERANIE PROCESU UCZENIA I OSIĄGANIA REZULTATÓW
  8. Budowanie świadomości
  9. Projektowanie działań
  10. Planowanie i wytyczanie celów
  11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem

  Tylko profesjonalny coaching

  Kurs odbywający się w ramach studiów kształtuje również profesjonalną postawę coacha.

  Osoby zainteresowane zdobyciem akredytacji ACC ICF zobowiązane są do zdobycia 100 godzin doświadczenia jako coach oraz zdania testu CKA i egzaminu zewnętrznego. Studenci mogą liczyć na wsparcie prowadzących.

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  Praca w obszarze lifestyle coaching, to ciągły kontakt z ludźmi. Wymaga miękkich kompetencji i niezbędnego doświadczenia, które zdobędziesz podczas studiów oraz w trakcie ciekawych praktyk zawodowych.       

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie, jaką jest coaching stylu życia.

  Sprawdź przedmioty obowiązkowe:

  • autoprezentacja i autopromocja – warsztaty
  • psychologia
  • funkcjonalna fizjologia człowieka
  • podstawy coachingu stylu życia
  • diagnoza osobnicza w coachingu
  • dwa języki obce
  • formy aktywności fizycznej a zdrowie
  • zaawansowane techniki pisania prac akademickich
  • metodyka coachingu (narzędzia pracy coacha)
  • strategie utrzymania sprawności fizycznej
  • projektowanie żywienia
  • rekreacyjne formy aktywności, techniki relaksacji, moda, stylizacja, warsztaty kulinarne realizowane w trakcie szkoły letniej
  • techniki komunikacji i argumentowania
  • coaching kariery/ menedżerski
  • prozdrowotne techniki kulinarne
  • rozwój kompetencji coacha
  • proseminarium
  • seminarium dyplomowe
  • coaching stylu życia osób z niepełnosprawnością
  • uzależnienia a styl życia
  • poradnictwo dietetyczne
  • coaching  w relacjach międzykulturowych
  • media w kształtowaniu stylu życia
  • historia kultury i sztuki.
 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) na kierunku Coaching Stylu Życia zapewnią Ci znakomite przygotowanie do pracy w wymarzonym zawodzie.

  Gwarantują to nowoczesne formy i metody pracy podczas studiów, takie jak :

  • treningowe sesje coachingowe
  • techniki problem based learning studia przypadków
  • inscenizacje i dialogi
  • przygotowywanie scenariuszy komunikacji
  • warsztaty
  • praktyki zawodowe
  • debaty

  10 dniowa szkoła letnia kształtująca prozdrowotne wzory zachowań będzie Istotnym elementem wzmacniającym Twoje kompetencje.

  Praca dyplomowa będzie miała wymiar praktyczny. Stawiamy na projekty i studia przypadków.

  Przekonaj się, że Vistula jest uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Coaching Stylu Życia.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA COACHING STYLU ŻYCIA

  Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Coaching Stylu Życia Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula otrzymają tytuł zawodowy magistra.

  Zdobędą kwalifikacje do pracy zawodowej w charakterze coacha lub doradcy personalnego, a także perspektywę  dalszego rozwoju.

  Kwalifikacje absolwenta kierunku Coaching Stylu Życia

  Absolwent zna zasady, narzędzia i modele skutecznego coachingu stylu życia oraz sposobów efektywnego uruchomienia potencjału osobistego i zawodowego jednostek w obszarze wellness.

  Potrafi pomóc klientom w ocenie własnego stylu życia i znalezieniu przyczyn ewentualnych niepowodzeń.

  Umie efektywnie współdziałać z klientem w wyznaczaniu życiowych celów i priorytetów.

  Potrafi pomóc w znalezieniu motywacji do zmian oraz doskonalenia życiowych postaw i zachowań, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania pozytywnych nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej i higieny psychicznej.

  Kompetencje absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacji

  • Ma łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych w zróżnicowanym środowisku demograficznym i wielokulturowym.
  • Wykazuje wrażliwość na różnorodność klientów i dba o ich dobrostan.
  • Ma empatyczne podejście do ich problemów i potrzeb.
  • Potrafi dostosowywać proces coachingu do specyfiki różnych grup.
  • Posiada umiejętność korzystnego i efektywnego wpływania na zmiany nawyków klientów, zmierzające w kierunku zrównoważonego, odpowiedzialnego stylu życia.
  • Jest przygotowany do diagnozowania i pomocy w rozwiązywaniu niestandardowych problemów klientów.
  • Ma poczucie misji i odpowiedzialności za swoje działania w relacji klient – coach.

  W trakcie studiów możesz poszerzać swoje zainteresowania oraz pogłębiać wiedzę poprzez uczestnictwo w dodatkowych kursach oferowanych przez Uczelnię.

  JAKA PRACA PO STUDIACH COACHING STYLU ŻYCIA?


  Po ukończeniu studiów Coaching Stylu Życia będziesz przygotowany do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie, a także do samodzielnego planowania i realizowania własnego rozwoju.

  Zdobędziesz uprawnienia do pracy w charakterze coacha stylu życia i coacha dietetycznego oraz doradcy personalnego, co otworzy Ci drogę do uzyskania dodatkowych specjalistycznych certyfikatów (trener personalny).  

  Będziesz miał niezbędną wiedzę, która pozwoli Ci prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w instytucjach i organizacjach zajmujących się profilaktyką zdrowia i promocją zdrowego stylu życia takich jak:

  • Ośrodki SPA
  • Kliniki wellness
  • Centra fitness
  • Kliniki dietetyczne
  • Ośrodki doradztwa personalnego
 • Kierunek Coaching Stylu życia ma charakter praktyczny. Trzon kadry stanowią certyfikowani coache prowadzący aktywną działalność coachingową oraz szkoleniową (również właściciele firm coachingowych), a także eksperci zajmujący się zagadnieniami kultury fizycznej i sportu w wymiarze rekreacyjnym, trenerzy personalni, praktykujący dietetycy oraz specjaliści w dziedzinie poradnictwa żywieniowego. Zespół zasilą też praktykujący psychologowie, terapeuci, socjologowie i specjaliści od zarządzania.

  Przewidywani prowadzący kierunku Coaching Stylu Życia

  Malgorzata Binias Wilga

  Małgorzata Binias-Wilga

  Akredytowana coach PCC ICF, coach grupowa i zespołowa, psycholożka oraz trenerka kompetencji miękkich.

  Dyrektorka śląskiego oddziału ICF, superwizorka coachingu. Doświadczenie zawodowe zdobywała, m.in. pracując w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w zarządzaniu, dzięki czemu skutecznie wspiera managerów, którzy chcą lepiej radzić sobie z obowiązkami, rozwijać kompetencje, poczuć się pewniej w swojej roli, czy lepiej podejmować kluczowe decyzje.

  Od 10 lat współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej jako wykładowczyni, prowadząc m.in. zajęcia rozwijające kompetencje coachingowe i managerskie. Autorka programu rozwojowego dla kobiet: “Mama wraca do gry”, licznych programów rozwojowych oraz współautorka Szkoły Coachingu Coaching Ways.

  Prywatnie mama dwóch synów, miłośniczka dobrej książki i pieczenia ciast.

  Krzysztol Celuch

  dr Krzysztof Celuch

  Wykładowca akademicki, pełnomocnik Rektora Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym,  mówca, trener, konsultant biznesowy, przedsiębiorca; specjalizuje się w branży spotkań i eventów; jego badania naukowe opierają się na wiedzy z zakresu ekonomii, psychologii biznesu, socjologii, marketingu i kulturoznawstwa; realizuje projekty badawcze; prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady; moderuje dyskusje panelowe, debaty i spotkania menedżerskie;, buduje strategie i świadczy usługi doradztwa biznesowego; wspiera organizacje, instytucje i firmy w zakresie zarządzania, komunikacji, motywacji i rozwoju biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem branży spotkań.

  K Hudowicz

  Karolina Hudowicz – akredytowana coach ACC ICF, psycholożka, trenerka

  Dyplomowana i akredytowana Coach International Coach Federation ACC, dyplomowana trenerka i psycholożka biznesu, certyfikowana konsultantka narzędzia psychologicznego MindSonar®, trenerka, konsultantka strategiczna i HR, członkini zarządu stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna. W latach 2016-2019 członkini zarządu ICF POLAND i dyrektorka śląskiego oddziału ICF, wykładowczyni akademicka i doktorantka katedry zarządzania Akademii WSB, współzałożycielka firmy TealIT. Twórczyni pierwszego w Polsce unikatowego programu Holilider™ – Integralny Lider Organizacji Przyszłości, a także pierwszych w Polsce studiów podyplomowych: Turkusowe przywództwo – Holilider™ i MBA w Turkusowym Przywództwie – Holilider™ prowadzonych na uczelniach na Śląsku, w Warszawie, Rzeszowie i we Wrocławiu. Karolina o sobie: „Jestem ekspertką i doradczynią w zakresie strategii rozwojowych i propagatorką integralnego – turkusowego podejścia do ludzi i pracy, także w codziennym życiu. Towarzyszę ludziom i firmom w zmianach osobistych, organizacyjnych i procesowych, a także wspieram w ich wdrażaniu. Przez 20 lat zdobywałam doświadczenie wewnątrz międzynarodowych i polskich struktur korporacyjnych, jako HR general manager. Moją pasją jest budowanie świadomości obszarów do rozwoju, potencjałów i deficytów, zasobów i wartości, a także budowanie postaw liderów w oparciu o metody i narzędzia coachingowe, NonViolence Communication czy Mindfulness. Jestem pozytywną idealistką zafascynowaną turkusowym zarządzaniem życiem opartym na wartościach i pragnę wdrożyć realną zmianę w polskim otoczeniu biznesowym i społecznym.”

  Agnieszka Koper

  mgr Agnieszka Koper

  Doradca i konsultant gastronomii; posiada bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianej gastronomii oraz turystyki kulinarnej i tradycji kulinarnych Włoch, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tradycyjnych produktów; zakres jej badań naukowych obejmuje przede wszystkim wykorzystanie tradycyjnych produktów będących częścią dziedzictwa kulinarnego Włoch o szczególnym znaczeniu dla aspektów żywieniowych i społecznych; współpracowała z Università degli studi di Perugia oraz Università dei Sapori; absolwentka stosunków międzynarodowych Università di Perugia; pracuje i mieszka w Rzymie.

  Zysko

  dr hab. Jolanta Żyśko, prof. SGTiH Vistula

  Rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie; od 1990 roku jest zaangażowana w prace naukowo-badawcze na gruncie nauk organizacji i zarządzania sportem; odbyła staż naukowy w Institute of Sport & Leisure Policy Uniwersytetu w Loughborough; prowadziła wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, m.in: Deutsche Sporthochschule w Kolonii, Uniwersytecie w Jyväskylä czy University of Bayreuth; od 2009 r. jest członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem; należy do grona ekspertów Komisji Europejskiej ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie i w MNiSW w sprawie wdrażania Krajowej Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym, jest też ekspertem ds. jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej; kiedyś, kilkukrotna mistrzyni Polski w żeglarstwie regatowym w klasie 470 oraz uczestniczka Igrzysk Dobrej Woli w 1986 roku; w 2017 r. otrzymała nominację dyrektora Instytutu Sportu-PIB (Państwowego Instytutu Badawczego) na stanowisko przewodniczącej Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego oraz dołączyła do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich; w 2018 roku Minister Sportu i Turystyki powołał ją na V-ce Przewodniczącą Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej; została też uhonorowana nagrodą MP POWER AWARD w kategorii stowarzyszenia.

 • Studia w języku polskim stacjonarne - obywatele UE i posiadacze Karty Polaka, cudzoziemcy, którzy są uprawnieni do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z powszechnie obowiązującymi*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku 12 rat w roku
  Studia stacjonarne Ceny z dofinansowaniem 70% z UE 400 zł 1680 zł 900 zł 195 zł 170 zł

  * Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu. The group of citizens of other countries paying the same fees as EU citizens includes: citizens of other European countries, of all countries in the North and South America, the Caribbean as well as citizens of Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan.

  Studia w języku polskim stacjonarne i niestacjonarne - studenci spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne - ceny z dofinansowaniem 70% z UE 120 EUR 420 EUR 240 EUR
  Studia niestacjonarne 120 EUR 1400 EUR 800 EUR

  Studia w języku polskim niestacjonarne

  Opłata roczna Opłata semestralna Opłata miesięczna
  Studia niestacjonarne 5 200 zł 2 800 zł 610 zł

  Zarządzenie Kanclerza o opłatach

  Pobierz

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek  10.00 – 17.00

piątek – 9.00 – 17.00

sobota – 9.00 – 15.00

Kontakt:

telefon: +48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close