Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

SGTiH Vistula

 • COACHING STYLU ŻYCIA – O STUDIACH


  Wychodzimy naprzeciw Waszym zainteresowaniom i potrzebom rynku. Coraz więcej ludzi chce żyć w harmonii z otoczeniem i samymi sobą. Są coraz bardziej świadomi, że styl życia wpływa na ich zdrowie, wizerunek, energię i karierę zawodową. Potrzebują doradztwa, wsparcia i motywacji, by odkryć swoje potrzeby, poznać możliwości i zmienić życie na lepsze – w wymiarze fizycznym,
  duchowym i zawodowym. Studia magisterskie na kierunku Coaching Stylu Życia, to awangardowy projekt.

  Decydując się na studia w Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) otrzymasz kompleksową, interdyscyplinarną wiedzę w obszarze wellness coaching oraz diet coaching. Otworzą się przed Tobą drzwi do kariery w dynamicznie rosnącej branży, która podbija świat jako life style coaching. Koncentruje się ona na motywowaniu ludzi do zachowań prozdrowotnych i zapewnieniu im dobrego samopoczucia.

  Jeśli dostrzegasz wagę zdrowego, zrównoważonego stylu życia, dbasz o własny rozwój i lubisz pracować z ludźmi –  jest to kierunek dla Ciebie.

  Z nami szybko staniesz się ekspertem w tej dziedzinie.

  WYMAGANIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów pierwszego stopnia.

  Zachęcamy do aplikowania przede wszystkim absolwentów dietetyki, turystyki i rekreacji, psychologii, socjologii i pedagogiki – ludzi otwartych na kontakty z innymi.

  Warunkiem uruchomienia kierunku Coaching Stylu Życia jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • COACHING STYLU ŻYCIA – PROGRAM STUDIÓW


  Studia przygotują Cię do prowadzenia spersonalizowanego coachingu stylu życia. Zyskasz kompetencje, które pozwolą Ci  działać w obszarach mających ogromny wpływ na samopoczucie człowieka, takich jak dieta, aktywność fizyczna, stan psychiczny, duchowy i emocjonalny. Studia 
  Coaching Stylu Życia kształcą doradców dla osób oraz instytucji dbających o kondycję i dobre samopoczucie swojego personelu, doradców w zakresie zrównoważonego stylu życia, planowania własnego rozwoju,  a także pracowników dla firm z branży lifestyle.

  Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Swoją wiedzą podzielą się z Tobą eksperci, którzy dołożą wszelkich starań, by efektywnie łączyć teorię z praktyką.

  PRAKTYKI ZAWODOWE


  Praca w obszarze
  lifestyle coaching, to ciągły kontakt z ludźmi. Wymaga miękkich kompetencji i niezbędnego doświadczenia, które zdobędziesz podczas studiów oraz w trakcie ciekawych praktyk zawodowych.       

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie, jaką jest coaching  stylu życia.

  Sprawdź przedmioty obowiązkowe:

  • autoprezentacja i autopromocja – warsztaty
  • psychologia
  • funkcjonalna fizjologia człowieka
  • podstawy coachingu stylu życia
  • diagnoza osobnicza w coachingu
  • dwa języki obce
  • formy aktywności fizycznej a zdrowie
  • zaawansowane techniki pisania prac akademickich
  • metodyka coachingu (narzędzia pracy coacha)
  • strategie utrzymania sprawności fizycznej
  • projektowanie żywienia
  • rekreacyjne formy aktywności, techniki relaksacji, moda, stylizacja, warsztaty kulinarne realizowane w trakcie szkoły letniej
  • techniki komunikacji i argumentowania
  • coaching kariery/ menedżerski
  • prozdrowotne techniki kulinarne
  • rozwój kompetencji coacha
  • proseminarium
  • seminarium dyplomowe
  • coaching stylu życia osób z niepełnosprawnością
  • uzależnienia a styl życia
  • poradnictwo dietetyczne
  • coaching  w relacjach międzykulturowych
  • media w kształtowaniu stylu życia
  • historia kultury i sztuki.
 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) na kierunku Coaching Stylu Życia zapewnią Ci znakomite przygotowanie do pracy w wymarzonym zawodzie.

  Gwarantują to nowoczesne formy i metody pracy podczas studiów, takie jak :

  • treningowe sesje coachingowe
  • techniki problem based learning studia przypadków
  • inscenizacje i dialogi
  • przygotowywanie scenariuszy komunikacji
  • warsztaty
  • praktyki zawodowe
  • debaty

  10 dniowa szkoła letnia kształtująca prozdrowotne wzory zachowań będzie Istotnym elementem wzmacniającym Twoje kompetencje.

  Praca dyplomowa będzie miała wymiar praktyczny. Stawiamy na projekty i studia przypadków.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Coaching Stylu Życia.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA COACHING STYLU ŻYCIA

  Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Coaching Stylu Życia Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula otrzymają tytuł zawodowy magistra.

  Zdobędą kwalifikacje do pracy zawodowej w charakterze coacha lub doradcy personalnego, a także perspektywę  dalszego rozwoju.

  Kwalifikacje absolwenta kierunku Coaching Stylu Życia

  Absolwent zna zasady, narzędzia i modele skutecznego coachingu stylu życia oraz sposobów efektywnego uruchomienia potencjału osobistego i zawodowego jednostek w obszarze wellness.

  Potrafi pomóc klientom w ocenie własnego stylu życia i znalezieniu przyczyn ewentualnych niepowodzeń.

  Umie efektywnie współdziałać z klientem w wyznaczaniu życiowych celów i priorytetów.

  Potrafi pomóc w znalezieniu motywacji do zmian oraz doskonalenia życiowych postaw i zachowań, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania pozytywnych nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej i higieny psychicznej.

  Kompetencje absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacji

  • Ma łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych w zróżnicowanym środowisku demograficznym i wielokulturowym.
  • Wykazuje wrażliwość na różnorodność klientów i dba o ich dobrostan.
  • Ma empatyczne podejście do ich problemów i potrzeb.
  • Potrafi dostosowywać proces coachingu do specyfiki różnych grup.
  • Posiada umiejętność korzystnego i efektywnego wpływania na zmiany nawyków klientów, zmierzające w kierunku zrównoważonego, odpowiedzialnego stylu życia.
  • Jest przygotowany do diagnozowania i pomocy w rozwiązywaniu niestandardowych problemów klientów.
  • Ma poczucie misji i odpowiedzialności za swoje działania w relacji klient – coach.

  W trakcie studiów możesz poszerzać swoje zainteresowania oraz pogłębiać wiedzę poprzez uczestnictwo w dodatkowych kursach oferowanych przez Uczelnię.

  JAKA PRACA PO STUDIACH COACHING STYLU ŻYCIA?


  Po ukończeniu studiów Coaching Stylu Życia będziesz przygotowany do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie, a także do samodzielnego planowania i realizowania własnego rozwoju.

  Zdobędziesz uprawnienia do pracy w charakterze coacha stylu życia i coacha dietetycznego oraz doradcy personalnego, co otworzy Ci drogę do uzyskania dodatkowych specjalistycznych certyfikatów (trener personalny).  

  Będziesz miał niezbędną wiedzę, która pozwoli Ci prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w instytucjach i organizacjach zajmujących się profilaktyką zdrowia i promocją zdrowego stylu życia takich jak:

  • Ośrodki SPA
  • Kliniki wellness
  • Centra fitness
  • Kliniki dietetyczne
  • Ośrodki doradztwa personalnego
 • Kierunek Coaching Stylu życia ma charakter praktyczny. Trzon kadry stanowią certyfikowani coache prowadzący aktywną działalność coachingową oraz szkoleniową (również właściciele firm coachingowych), a także eksperci zajmujący się zagadnieniami kultury fizycznej i sportu w wymiarze rekreacyjnym, trenerzy personalni, praktykujący dietetycy oraz specjaliści w dziedzinie poradnictwa żywieniowego. Zespół zasilą też praktykujący psychologowie, terapeuci, socjologowie i specjaliści od zarządzania.

  Krzysztol Celuch

  dr Krzysztof Celuch

  Wykładowca akademicki, pełnomocnik Rektora Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym,  mówca, trener, konsultant biznesowy, przedsiębiorca; specjalizuje się w branży spotkań i eventów; jego badania naukowe opierają się na wiedzy z zakresu ekonomii, psychologii biznesu, socjologii, marketingu i kulturoznawstwa; realizuje projekty badawcze; prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady; moderuje dyskusje panelowe, debaty i spotkania menedżerskie;, buduje strategie i świadczy usługi doradztwa biznesowego; wspiera organizacje, instytucje i firmy w zakresie zarządzania, komunikacji, motywacji i rozwoju biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem branży spotkań.

  Agnieszka Koper

  mgr Agnieszka Koper

  Doradca i konsultant gastronomii; posiada bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianej gastronomii oraz turystyki kulinarnej i tradycji kulinarnych Włoch, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tradycyjnych produktów; zakres jej badań naukowych obejmuje przede wszystkim wykorzystanie tradycyjnych produktów będących częścią dziedzictwa kulinarnego Włoch o szczególnym znaczeniu dla aspektów żywieniowych i społecznych; współpracowała z Università degli studi di Perugia oraz Università dei Sapori; absolwentka stosunków międzynarodowych Università di Perugia; pracuje i mieszka w Rzymie.

  Krzysztof Krygier

  prof. dr hab. Krzysztof Krygier

  Prof. zwyczajny w zakresie technologii żywności i żywienia;  specjalista w dziedzinie nauki o tłuszczach oraz dodatków do żywności i żywności specjalnej; współautor podręcznika “Safety in agri-food chain”, autor ok. 300 publikacji naukowych, promotor 14 obroninych doktoratów;  zasiada w radach redakcyjnych i programowych kilku czasopism polskich i zagranicznych;  członek wielu polskich i międzynarodowych organizacji naukowych m.in. czlonek zarządu I przedstawiciel Polski w European Federation for the Science and Technology of Lipids oraz International Society for Fat Research; członek Rady ds Diety, Aktywności Fizycznej I Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.

  Zysko

  dr hab. Jolanta Żyśko, prof. SGTiH Vistula

  Rektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie; od 1990 roku jest zaangażowana w prace naukowo-badawcze na gruncie nauk organizacji i zarządzania sportem; odbyła staż naukowy w Institute of Sport & Leisure Policy Uniwersytetu w Loughborough; prowadziła wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, m.in: Deutsche Sporthochschule w Kolonii, Uniwersytecie w Jyväskylä czy University of Bayreuth; od 2009 r. jest członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem; należy do grona ekspertów Komisji Europejskiej ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie i w MNiSW w sprawie wdrażania Krajowej Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym, jest też ekspertem ds. jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej; kiedyś, kilkukrotna mistrzyni Polski w żeglarstwie regatowym w klasie 470 oraz uczestniczka Igrzysk Dobrej Woli w 1986 roku; w 2017 r. otrzymała nominację dyrektora Instytutu Sportu-PIB (Państwowego Instytutu Badawczego) na stanowisko przewodniczącej Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego oraz dołączyła do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich; w 2018 roku Minister Sportu i Turystyki powołał ją na V-ce Przewodniczącą Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej; została też uhonorowana nagrodą MP POWER AWARD w kategorii stowarzyszenia.

 • Studia w języku polskim stacjonarne - obywatele UE i posiadacze Karty Polaka, cudzoziemcy, którzy są uprawnieni do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z powszechnie obowiązującymi*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 600 zł 3 000 zł 650 zł

  * Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu. The group of citizens of other countries paying the same fees as EU citizens includes: citizens of other European countries, of all countries in the North and South America, the Caribbean as well as citizens of Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan.

  Studia w języku polskim stacjonarne i niestacjonarne - studenci spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 EUR 1 400 EUR 800 EUR

  Studia w języku polskim niestacjonarne

  Opłata roczna Opłata semestralna Opłata miesięczna
  Studia niestacjonarne 5 200 zł 2 800 zł 610 zł

  Zarządzenie Kanclerza o opłatach

  Pobierz

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek  10.00 – 17.00

piątek – 9.00 – 17.00

sobota – 9.00 – 15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online