Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

SGTiH Vistula

 • Turystyka i Hotelarstwo to dotychczas jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki światowej, który po pandemii z pewnością wróci na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Potrzebuje więc wysoko wykwalifikowanych menedżerów i liderów w tym obszarze. Odpowiedzią na te oczekiwania jest Turystyka i Hotelarstwo – studia II stopnia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie.

  Studia mają profil praktyczny. W ich trakcie otrzymasz kompleksowe, interdyscyplinarne przygotowanie do profesjonalnego zarządzania działalnością hoteli, biur podróży, obiektów gastronomicznych oraz firm eventowych. Otworzą się przed tobą drzwi do kariery w dynamicznym, innowacyjnym środowisku. Będziesz podróżować, poznawać świat i ludzi.

   

  Kierunek Turystyka i Hotelarstwo w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula posiada prestiżową akredytację THE ICE (The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education). To jeden z dwóch najważniejszych na świecie certyfikatów przyznawanych uczelniom kształcącym na potrzeby branż zajmujących się turystyką, rekreacją, organizacją wydarzeń i sztuką kulinarną. THE-ICE jest znakiem najwyższej jakości kształcenia, dowodem uznania dla kultury otwartości, współpracy z branżą i silnych powiązań nauki z praktyką.

   

  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula jest jedyną niepubliczną uczelnią w Warszawie, która kształci w zakresie turystyki i hotelarstwa. W trakcie studiów nauczysz się samodzielnie i profesjonalnie prowadzić hotel, biuro turystyczne, ośrodek turystyczny lub gastronomiczny oraz organizować wydarzenia biznesowe na najwyższym poziomie. Opanujesz zagadnienia marketingu, prawa, zarządzania ludźmi oraz ryzykiem. Zdobędziesz wiedzę z zakresu najnowszych technologii informatycznych, stosunków międzykulturowych i oddziaływania człowieka na otoczenie. Z naszymi wybitnymi ekspertami i praktykami rozwiniesz też pożądane w branży inne kompetencje – komunikatywność, znajomość języków obcych, umiejętności organizacyjne oraz przedsiębiorczość.

  Zyskasz kompletną branżową wiedzę, która pozwoli ci rozwinąć się na konkurencyjnym rynku, również za granicą. Z nami szybko staniesz się ekspertem w wybranej przez siebie dziedzinie.

  Ten biznes stanie się twoją pasją, da ci satysfakcję i pieniądze.

  Studia wpisują się w misję Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, która koncentruje się na innowacyjnym kształceniu, otwartym na wyzwania w obszarze zrównoważonego rozwoju turystyki i hotelarstwa. Realizowane są we współpracy z podmiotami działającymi w sektorze turystyki i hotelarstwa skupionymi w Radzie Biznesu.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

  Akredytacja THE-ICE - SGTiH Vistula

  Pobierz
 • TURYSTYKA I HOTELARSTWO – O PROGRAMIE

  Program studiów II stopnia na kierunku Turystyka i Hotelarstwo w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula został opracowany na podstawie doświadczeń uczelni zagranicznych, zarówno europejskich, jak i pozaeuropejskich. Pozwoli ci rozszerzyć wiedzę zdobytą podczas studiów licencjackich. Zdobędziesz też nowe umiejętności związane z kompleksowym zarządzaniem w turystyce, hotelarstwie i gastronomii oraz w organizacji wydarzeń biznesowych.

  Zyskasz kompetencje potrzebne do podjęcia kreatywnych, przedsiębiorczych i profesjonalnych działań w środowisku międzynarodowym. Poznasz pełny asortyment narzędzi zarządzania operacyjnego. Rozwiniesz też tak bardzo dziś pożądane kompetencje społeczne. Zajęcia prowadzą wieloletni praktycy, uznani eksperci i doświadczeni wykładowcy.

  Program zakłada przygotowywanie projektów, analizę studiów przypadków, przygotowywanie biznes planów i strategii marketingowych, warsztaty, praktyki zawodowe, scenariusze komunikacji z klientem, burze mózgów, gry symulacyjne, praktyczne wykorzystanie profesjonalnych programów komputerowych, inscenizacje, a także uczestnictwo w funkcjonowaniu instytucji, w których będą odbywać się praktyki.

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Praca w segmencie turystyki i hotelarstwa to praca z ludźmi, wymagająca niezbędnego doświadczenia, które zdobędziesz już podczas studiów, dzięki ciekawej ofercie praktyk zawodowych. Korzystając ze wsparcia Działu Karier i Praktyk będziesz mógł odbywać staże w Polsce lub za granicą.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Studia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula zapewnią ci praktyczną, wielodyscyplinarną wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie turystyki i hotelarstwa. Zdobędziesz kompetencje z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego, zarządzania kryzysem, projektami, kapitałem ludzkim i relacjami z klientami. Zyskasz wiedzę w obszarze przedsiębiorczości, wpływu turystyki na gospodarkę lokalną i regionalną oraz finansów i rachunkowości. Poznasz i zrozumiesz zjawiska i procesy, w tym aktualne trendy rozwojowe odnoszące się do obszaru turystyki i hotelarstwa. Zyskasz kompetencje w zakresie funkcjonowania firmy – jej organizacji i potrzeb.

  Po studiach II stopnia na kierunku Turystyka i Hotelarstwo z łatwością odnajdziesz się także w pracy wirtualnej, która wiąże się nie tylko ze zdalnym kontaktem z klientem, ale także z realizacją projektów ze współpracownikami z różnych miast, krajów czy nawet kontynentów.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

  Ta specjalność jest kierowana do osób, które interesują się planowaniem działalności hotelarskiej i gastronomicznej oraz jej promocją. Poznasz krajowy i globalny rynek oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania bazą noclegową i lokalami gastronomicznymi.

  Zarządzanie w turystyce

  Jest to specjalność idealna dla tych, którzy chcą poznać prawne, ekonomiczne i marketingowe aspekty globalnej turystyki. Odkryjesz zasady funkcjonowania rynku turystycznego, jego produkty, a także regiony turystyczne. Będziesz zdobywać wiedzę podczas międzynarodowych projektów, dzięki współpracy z przedsiębiorstwami organizującymi wyjazdy i podróże.

  Zarządzanie wydarzeniami

  Na tej specjalności zdobędziesz umiejętności niezbędne do organizowania podróży służbowych, konferencji, targów oraz innych wydarzeń biznesowych. Studiując w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, otrzymasz możliwość udziału w międzynarodowych kongresach czy podróżach motywacyjnych. Możesz także zostać członkiem MPI (Meeting Professional International), dzięki czemu będziesz mógł uczestniczyć w konferencjach branżowych organizowanych m.in. w Londynie, Kopenhadze, Davos, Dusseldorfie i Barcelonie.

 • dr hab. Wiesław Alejziak

  Profesor nadzwyczajny, zatrudniony na Wydziale Turystyki i Rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kieruje Katedrą Polityki Turystycznej. Doktorat z zakresu polityki turystycznej uzyskał w 1991 r., a pracę habilitacją z zakresu metodologii badania aktywności turystycznej oraz jej zróżnicowań społecznych obronił w 2010 r. Oba stopnie naukowe uzyskał w ramach nauk o kulturze fizycznej. Studiował też w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (studia ekonomiczne – praca dyplomowa „Turystyka i wypoczynek jako element polityki turystycznej państwa”) oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim (podyplomowe studia pedagogiczne). Uczestniczył też w licznych kursach, szkoleniach i specjalistycznych warsztatach instytucji krajowych i zagranicznych. Autor kilku innowacyjnych metod badawczych, w tym SATT (Sekwencyjna Analiza Trendów Turystycznych), OMPN© (Obrazowanie Metodologiczne Prac Naukowych) oraz TelSKART© (Telefoniczny System Komórkowej Analizy Ruchu Turystycznego), która bazuje na wykorzystaniu systemu telefonii komórkowej do badania wielkości i struktury ruchu turystycznego. Jest autorem prawie 200 publikacji naukowych, na temat różnych aspektów turystyki oraz autorem lub współautorem ośmiu książek i podręczników (kilka z nich miało więcej niż jedno wydanie), w tym: „Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku” (1999), która jest jedną z kilku najczęściej cytowanych polskich publikacji z zakresu turystyki w całej historii badań nad tym zjawiskiem (ponad 330 cytowań). Wskaźniki bibliometryczne (według Google Scholar – stan na maj 2019): Indeks Hirsha – 13, I-10 indeks (prace cytowane co najmniej 10 razy) – 23.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Elżbieta Biernacka

  prof. dr hab. inż. Elżbieta Biernacka

  Doktor nauk technicznych, prof. zw. nauk rolniczych; specjalistka z zakresu zagospodarowania terenów zdewastowanych; laureatka Złotego Lauru Wydziału V Polskiej Akademii Nauk za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych; profesor honorowy Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego; członek Rady Naukowej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego w Poznaniu.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Krzysztol Celuch

  dr hab. Krzysztof Celuch

  Wykładowca akademicki, pełnomocnik Rektora Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, mówca, trener, konsultant biznesowy, przedsiębiorca; specjalizuje się w branży spotkań i eventów; jego badania naukowe opierają się na wiedzy z zakresu ekonomii, psychologii biznesu, socjologii, marketingu i kulturoznawstwa; realizuje projekty badawcze; prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady; moderuje dyskusje panelowe, debaty i spotkania menedżerskie; buduje strategie i świadczy usługi doradztwa biznesowego; wspiera organizacje, instytucje i firmy w zakresie zarządzania, komunikacji, motywacji i rozwoju biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem branży spotkań.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Bogdan Dębowski

  Geograf, doktor nauk o kulturze fizycznej. Przez prawie 30 lat pracował w branży turystycznej pełniąc funkcje kierownicze i dyrektorskie w biurach podróży. Ma doświadczenie jako pilot wycieczek, przewodnik terenowy, przodownik turystyki pieszej i górskiej PTTK. Od roku 2000 pracownik dydaktyczny WSTiR, Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER, a od 2003 Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Piotr Dominik

  dr inż. Piotr Dominik

  Absolwent Wydziału Nauk o Żywności (Technologii Żywności) SGGW, doktor nauk rolniczych; ukończył studia doktoranckie z zakresu oceny jakości żywności, studium analityki medycznej oraz studia pedagogiczne; studiował na uniwersytetach niemieckich w Trier, Freiburgu i Bremen; współzarządzał rodzinnym obiektem hotelarskim w Niemczech w latach 1987-1989; w latach 2005-2006 główny specjalista ds. szkoleń i kształcenia kadr hotelarsko-gastronomicznych PZH; w latach 2011-2013 ekspert do spraw HORECA w Instytucie Wiedzy i Umiejętności; prelegent, konsultant i trener w zakresie turystyki kulinarnej oraz wykorzystania tradycyjnych produktów kulinarnych współpracujący z Urzędem Marszałkowskim Mazowsza; autor podręczników akademickich, monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych z zakresu żywienia, gastronomii i hotelarstwa oraz turystyki kulinarnej; członek Kolegium Wydawniczego oraz Rady Redakcyjnej Zeszytów Naukowych Almamer; zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego Problems of Tourism and Recreation wydawanego przez SGTiH; członek Kolegium Redakcyjnego i redaktor tematyczny Zeszytów Naukowych Uczelni Vistula; współpracuje z czasopismami branżowymi: Hotelarz, Przegląd Gastronomiczny, Hotel Polska i Horeca; koordynator porozumienia SGTiH z hotelami Westin, Sheraton i Bristol; opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym „Dietetyk” SGTiH, Studenckim Kołem Hotelarstwa SGTiH oraz Klubem Turystyki Kulinarnej SGTiH.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Witold Drogoń Easy Resize.com

  mgr inż. Witold Drogoń

  Specjalista z zakresu hotelarstwa, organizacji i zarządzania obiektami hotelarskimi i ochrony informacji w przedsiębiorstwie; członek Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przewodniczący zespołu d.s. polonijnych imprez krajowych Komisji Współpracy z Polonią i Wychodźstwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego; pracował również w Kancelarii Prezydenta RP, jako kierownik Hotelu „KLONOWA” i rezydencji Prezydenta RP w Belwederze; organizator ogólnopolskiej konferencji „Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012”; autor podręczników dla technika hotelarstwa.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr hab. Ewa Barbara Dziedzic

  Wykształcenie ekonomiczne ze specjalizacją w zakresie zagadnień turystyki. Autorka wielu publikacji z zakresu turystyki, z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej i badawczej. Brała udział w pionierskich w Polsce projektach z zakresu oceny wkładu turystyki w gospodarkę kraju i wybranych regionów.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Joanna Kalecińska

  Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończyła specjalizacje: z żeglarstwa, turystyki i rekreacji oraz w czasie studiów uzyskała uprawnienia: instruktora pływania, gimnastyki, lekkiej atletyki, młodszego ratownika WOPR, sternika jachtowego i motorowodnego oraz instruktora PZŻ. Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 2008 roku; temat rozprawy: „Rodziny usportowione środowiskiem wychowania do rekreacyjnej aktywności ruchowej”. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Wychowania do Życia w Rodzinie (2001), Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich (2010) w SGH oraz MBA Zarzadzanie Szkołą Wyższą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2016). Odbyła liczne zagraniczne staże naukowe, między innymi w: Lithuanian Academy of Physical Education (Kowno, Litwa) – 2010 i 2012, Latvian Academy of Sport Education (Ryga, Łotwa) w 2011, Universitad de Alcala (Madryt, Hiszpania) w 2013, Université du Sud Toulon Var (Francja) w 2014, Presov University. Faculty of Sport (Słowacja) w 2015, Funchal University of Madera (Portugalia) w 2016, Uniwersytet w Zadarze (Chorwacja) w 2018.
  Jej doświadczenie zawodowe związane jest z pracą w szkolnictwie w różnych etapach edukacyjnych (szkoła podstawowa, gimnazjum, uczelnia wyższ) na stanowiskach nauczyciela wychowania fizycznego oraz dydaktycznych (asystent, adiunkt, wykładowca), a także kierowniczych (prodziekan ds. Zarządzania Projektami; prodziekan ds dydaktycznych; Zastępca i Dyrektor Programu Kształcenia Turystyka i Rekreacja; Kierownik Zakładu; Z-ca Kierownika Katedry). Jest autorką ponad 50. publikacji naukowych. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki w Poznaniu i V-ce Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Piotr Kociszewski

  dr Michał Ryszard Koskowski

  Wykładowca, badacz i konsultant specjalizujący się w obszarze wspólnym dla nauk o zarządzaniu, turystyce oraz dziedzictwie kulturowym. Absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz specjalności Gospodarka Turystyczna w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie (2001), otrzymał doktorat z zarządzania dziedzictwem kulturowym (PhD) w International Centre for Cultural and Heritage Studies, Newcastle University w Wielkiej Brytanii (2013). Członek Forum UNESCO University and Heritage, członek grupy badawczej REMIT (Research Group on Economics, Management and Information Technologies) w Universidade Portucalense (Portugalia), wielokrotny beneficjent programu Erasmus+, recenzent czasopism International Journal of Tourism Anthropology oraz Turystyka Kulturowa, instruktor i konsultant ds. zarządzania dziedzictwem kulturowym w organizacjach pozarządowych. Adiunkt w Katedrze Turystyki SGH, wykładowca SGTiH.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Adam Latek

  Pasjonat hotelarstwa. Doradca hotelowy i projekt manager. Absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie o specjalności hotelarstwo oraz Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie o specjalności Zagospodarowanie turystyczne. Od ponad 26 lat związany z branżą usług hotelarskich. Brał udział w otwarciach ponad 16 hoteli sieciowych i nie sieciowych w Polsce i Irlandii. Pracował dla takich sieci jak: Accor, IHG, Choice Hotels, Hilton. Współpracował z grupą Tifco ltd. zarządzającą hotelami sieci IHG i kilkunastoma hotelami niezależnymi w Irlandii. Współpracuje z inwestorami hotelarskimi w zakresie planowania i uruchomienia obiektów hotelowych oraz ich zarządzanie. Licencjonowany trener programu Food and Beverage stowarzyszenia przewoźników lotniczych IATA. Aktywnie działa i współpracuje w projektach dotacji unijnych dla Techników Hotelarskich w Polsce jako trener i praktyk hotelarstwa. Piszę artykuły dla czasopism magazynów branżowych. Członek Jury podczas pierwszego konkursu międzynarodowego stowarzyszenia A.I.C.R. na najlepszego recepcjonistę Roku w 2016 roku. Wraz z zespołem praktyków tworzy i generuje ankiety badawcze mające wpływ na dalszy rozwój branży. Współautor projektu układania standardów i procedur dla hoteli „Bezpieczna gościnność w hotelach w czasach koronawirusa” Podczas rozpoczęcia i w trakcie trwania pandemii. Pełni funkcje Sekretarza w Polskie Izbie Hotelarzy. Konsultant i doradca hotelowy dla technologii i rozwiązań informatycznych w hotelu. Współpracuje z wieloma dostawcami narzędzi IT, gdzie wdrażane są nowoczesne rozwiązania operacyjne w hotelu.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Marcin Lewandowski

  Absolwent UW (Geografia) oraz AWF (Turystyka i Rekreacja). Aktywny podróżnik i entuzjasta przygód. Odwiedził ponad 60 krajów na pięciu kontynentach świata. Pilotował i współorganizował wiele egzotycznych wyjazdów trampingowych oraz incentive. Przez ponad 7 lat współorganizował targi Meet the Bidder. https://www.meetthebidder.com/

  Od czasu ukończenia studiów pracuje jako nauczyciel akademicki. Dzieli się swoimi doświadczeniami podróżniczymi w publikacjach bądź na wystąpieniach i pokazach turystycznych. W Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula pracuje od początku roku 2017. W działalności naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z przemysłem spotkań. Reprezentuje Uczelnię jako członek zwyczajny oraz edukator w stowarzyszeniu Site Poland. https://sitepoland.com/czlonkowie/marcin-lewandowski/ 

  Wraz z Fundacją Spartanie Dzieciom biega w biegach charytatywnych. Uczestniczył w wielu wyprawach wysokogórskich. Prowadzi blog turystyczno – inspiracyjny  www.zwiedzajcalyswiat.pl, https://www.facebook.com/zwiedzajcalyswiat/  , https://www.instagram.com/zwiedzajcalyswiat_pl/   

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Wojciech Liszka

  Lubi wyzwania i ambitne projekty, które im bardziej są wymagające – tym lepiej. Całe swoje zawodowe życie poświęcił hotelarstwu i śmiało można powiedzieć, że zna tę branżę „jak własną kieszeń”. Swoje spostrzeżenia na temat branży publikuje na blogu o hotelarstwie turystyce i przemyśle spotkań.

  Karierę rozpoczął z rozmachem w największym kasynie na świecie – Foxwoods Resorts & Casino w Conncecticut, USA. W Polsce przez 11 lat związany był z prestiżową marką hoteli Radisson Blu w Szczecinie, Warszawie i Krakowie. W 2015 roku założył firmę Z—Factor.

  Poza doradztwem operacyjnym, Z—F specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych narzędzi dla hoteli takich jak: Demand Outlook – system benchmarkingu konferencyjnego online, czy program Test Call, służący do badania i podnoszenia efektywności sprzedaży.

  W swojej pracy jest niezwykle skuteczny i otwarty na ciekawe inicjatywy. Nigdy nie boi się tego co nowe, dotąd niepoznane i przez nikogo nieosiągnięte. Jego pomysły i działania przez lata wyróżniały wśród konkurencji hotele, w których pracował. Radisson Blu Hotel Kraków, z którym związany był przez ostatnich kilka lat, został w tym czasie nagrodzony m.in. przez Business Traveler jako najlepszy hotel biznesowy w Polsce, a magazyn Forbes wyróżnił go jako laureata plebiscytu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” za uzyskanie jako pierwszy hotel na świecie i pierwsza firma w Polsce certyfikatu BS8901.

  Pomysłodawca i inicjator Poland Business Run – charytatywnej imprezy sportowej, a obecnie największego w Polsce biegu sztafetowego oraz Meetings Week Poland – aktualnie największego wydarzenia branży spotkań w kraju.

  Poza działalnością hotelową przewodniczy Radzie Biznesu Grupy Uczelni Vistula w Warszawie oraz od lat aktywnie angażuje się w działalność organizacji Meeting Professionals International Poland, której był współzałożycielem, a jej członkowie dwukrotnie powierzyli mu stanowisko Prezesa.

  Ma swoje zdanie, siłę przebicia, chętnie dzieli się swoją wiedzą i pasją. I zawsze podkreśla, że to dopiero początek.

  Prywatnie pasjonat i międzynarodowy sędzia koszykówki, zapalony biegacz i wieczny optymista.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Adam Mazur

  dr hab. Adam Mazur, prof. SGTiH Vistula

  Doktor habilitowany nauk humanistycznych; socjolog i humanista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia zajęć na różnych poziomach edukacji; specjalista w zakresie realizacji szkoleniowych projektów turystycznych, edukacji regionalnej, wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i koedukacji; pełnił funkcje: kierownika zakładu przedmiotów ogólnych, kierownika katedry hotelarstwa i gastronomii, prodziekana ds. studenckich i dziekana wydziału, przewodniczył Wydziałowej Komisji ds. Jakości  Kształcenia i stypendialnej; jest członkiem wydziałowej komisji programowej oraz koordynatorem modułu przedmiotów.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Dr Agnieszka Muszyńska

  dr Agnieszka Muszyńska

  Od 1997 roku pracuje jako pilot wycieczek zagranicznych, od 2004 roku specjalizuje się w koordynacji i pilotażu incentive travel. Współpracuje z agencjami MICE wspierając kreację i organizację projektów motywacyjnych. Doświadczenie współpracy z agencjami i klientami korporacyjnymi wykorzystuje w pracy jako wykładowca na uczelniach wyższych. Praca doktorska obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie poruszała problematykę roli incentive travel w zarządzaniu motywacją do pracy. Bogate doświadczenie projektowe oraz trenerskie wykorzystuje prowadząc warsztaty i szkolenia z zakresu zarządzaniu produktami MICE.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Mirosław Nalazek

  Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach ekonomicznych rynku turystycznego jako całości i  poszczególnych sektorów: hotelarskiego, biur podróży i transportu, a także wpływu technologii informacyjnych na rynek turystyczny. Opublikował kilka książek i wiele artykułów z dziedziny marketingu, zarządzania i ekonomiki rynku turystycznego.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Przemysław Płoskonka

  Z wykształcenia i pasji nauczyciel. Autor badań oraz publikacji naukowych z zakresu turystyki kwalifikowanej, outdooru i edukacji terenowej. Przez 15 lat związany ze sportem zawodniczym osiągnął klasę mistrzowską w pływaniu. Doświadczony organizator i kierownik imprez turystyki kwalifikowanej oraz wypraw przygodowych. Posiada liczne uprawnienia instruktorskie, outdoorowe i turystyczne, w tym m.in. instruktora surwiwalu i technik linowych, instruktora kajakarstwa, trenera pływania. Ratownik WOPR i Organizator Turystyki PTTK. Od kilkunastu lat związany z branżą MICE, założyciel i wieloletni Prezes B.P. ESCAPE & EXPLORE CLUB. Współzałożyciel i v-ce prezes Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu. Trener etyki outdoorowej odpowiedzialny za wdrażanie projektu Leave No Trace na terenie Polski. Nagrodzony Brązowym Krzyżem Zasługi za rozwój edukacji.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  prof. dr hab. Aleksander Ronikier

  Teresa Skalska

  dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiH Vistula

  Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki; autorka wielu projektów i prac badawczych m.in. w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski, oddziaływania turystyki na gospodarkę regionu, ekonomii współdzielenia, turystyki osób niepełnosprawnych, wpływu turystyki na gospodarkę wielkich miast; autorka wielu publikacji m.in. z zakresu rachunku satelitarnego i turystyki osób niepełnosprawnych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Rafał Szmytke

  dr hab. Hanna Zawistowska

  Do 2018 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; specjalistka w zakresie prawa turystycznego, ochrony konsumentów usług turystycznych i polityki turystycznej państwa; w latach 1997-2011 pracowała w centralnych organach administracji rządowej ds. turystyki, z ramienia których uczestniczyła w pracach organizacji międzynarodowych (UE, OECD, UNWTO, WTO) oraz w pracach nad wdrożeniem do prawa krajowego regulacji UE dotyczących ochrony konsumentów usług turystycznych; kierownik Podyplomowych Studiów Turystyki i Hotelarstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; autorka kilkunastu publikacji poświęconych problematyce ochrony konsumentów usług turystycznych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce oraz polityce turystycznej; wykładowca przedmiotów obejmujących zagadnienia prawa w turystyce, ochrony konsumentów usług turystycznych, polityki turystycznej państw, organizacji imprez; kierownik projektu, realizowanego w latach 2014- 2015 r., mającego na celu opracowanie sektorowych ram kwalifikacji dla sektora turystyki; od listopada 2016 r. przewodnicząca Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Zysko

  dr hab. Jolanta Żyśko, prof. SGTiH Vistula

  Od 1990 roku jest zaangażowana w prace naukowo-badawcze na gruncie nauk organizacji i zarządzania sportem; odbyła staż naukowy w Institute of Sport & Leisure Policy Uniwersytetu w Loughborough; prowadziła wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, m.in: Deutsche Sporthochschule w Kolonii, Uniwersytecie w Jyväskylä czy University of Bayreuth; od 2009 r. jest członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem; należy do grona ekspertów Komisji Europejskiej ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie i w MNiSW w sprawie wdrażania Krajowej Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym, jest też ekspertem ds. jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej; kiedyś, kilkukrotna mistrzyni Polski w żeglarstwie regatowym w klasie 470 oraz uczestniczka Igrzysk Dobrej Woli w 1986 roku; w 2017 r. otrzymała nominację dyrektora Instytutu Sportu-PIB (Państwowego Instytutu Badawczego) na stanowisko przewodniczącej Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego oraz dołączyła do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich; w 2018 roku Minister Sportu i Turystyki powołał ją na V-ce Przewodniczącą Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej; została też uhonorowana nagrodą MP POWER AWARD w kategorii stowarzyszenia.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula na kierunku Turystyka i hotelarstwo zapewnią ci znakomite przygotowanie do pracy w wymarzonym zawodzie. Zrealizujesz innowacyjny program dostosowany do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Dzięki wyjazdom szkoleniowym i uczestnictwu w konferencjach zyskasz także dodatkowe możliwości rozwoju. W ramach poszczególnych specjalności zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pozwolą ci sprawnie zarządzać ośrodkami turystycznymi, hotelami, obiektami gastronomicznymi czy wydarzeniami biznesowymi.

  Przekonaj się, że Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Sprawdź, jakie korzyści przyniosą ci studia na kierunku Turystyka i hotelarstwo.

   

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA TURYSTYKI I HOTELARSTWA

  Przedsiębiorstwa potrzebują dziś pracowników wszechstronnych, gotowych do rozpoczęcia pracy bez dodatkowych szkoleń, a więc absolwentów wyższych szkół zawodowych, umiejących sprostać potrzebom zajmowanego stanowiska. Absolwenci kierunku Turystyka i hotelarstwo w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula spełniają te warunki.

   

  Umiejętne zarządzanie wydarzeniami

  Dzięki zajęciom prowadzonym przez ekspertów zyskasz praktyczną, biznesową perspektywę. Będziesz wiedział, jak organizować wydarzenia dla biznesu i jak dobrze sobie radzić w nieprzewidzianych sytuacjach.

   

  Prowadzenie hotelu lub gastronomii

  Dowiesz się, jak prowadzić hotel i jak zadbać o to, by goście zawsze chcieli do niego wracać. Zgłębisz wiedzę na temat zarządzania ludźmi i organizacjami. Będziesz wiedział, jak efektywnie poruszać się w środowisku międzynarodowym.

   

  Zarządzanie w turystyce

  Jeżeli pragniesz pracować w dynamicznym środowisku, z pewnością docenisz praktyczne przygotowanie do funkcjonowania na rynku turystycznym i organizowania wydarzeń sportowych. Już podczas studiów będziesz miał okazję do wzbogacania swojego doświadczenia dzięki uczestnictwu w realizacji międzynarodowych projektów czy współpracy z organizatorami imprez rekreacyjnych.

   

  Kompetencje absolwenta kierunku Turystyka i hotelarstwa

  • Rozumie trendy i globalne zmiany.
  • Potrafi rozwiązywać problemy i zarządzać zmianą.
  • Myśli w sposób przedsiębiorczy.
  • Umie zarządzać relacjami z klientami.
  • Jest w stanie prezentować opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej w zakresie turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz organizacji wydarzeń.
  • Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i wybranym języku obcym, dotyczących zagadnień związanych z turystyką, hotelarstwem i gastronomią oraz organizacją wydarzeń.
  • Posiada umiejętność zarządzania oraz stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji, zwłaszcza w zakresie działalności zawodowej w turystyce, hotelarstwie i gastronomii i organizacji wydarzeń.
  • Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych rodzajach struktur, instytucji i więzi społecznych oraz relacjach między nimi, w kontekście ich znaczenia dla rozwoju turystyki, hotelarstwa i gastronomii i organizacji wydarzeń.

   

  Kwalifikacje absolwenta kierunku Turystyka i hotelarstwo

  Absolwent studiów magisterskich na kierunku Turystyka i hotelarstwo Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

  Studia II stopnia mają charakter praktyczny. Wyposażą cię w kwalifikacje do pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych w obszarze turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz organizacji wydarzeń.

  Zyskasz pogłębioną i rozszerzoną wiedzę zawodową związaną z działalnością zarządczą na różnych szczeblach kierowniczych (krytyczna analiza, synteza i ocena problemów zawodowych w wykonywanej profesji, planowanie, podejmowanie decyzji, realizowanie i kontrola przedsięwzięć) oraz kwalifikacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz organizacji wydarzeń, również w wymiarze międzynarodowym.

  Poznasz i będziesz umiał wykorzystywać w pracy zawodowej narzędzia analizy strategicznej dla formułowania planów strategicznych dla przedsiębiorstw z różnych sektorów turystyki.

  Posiądziesz też umiejętność wymiany informacji na zaawansowanym poziomie ze specjalistami z obszarów kierunku studiów, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych kanałów i technik komunikacyjnych; także w języku obcym, na poziomie co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Będziesz przygotowany do samodzielnej i profesjonalnej pracy w międzynarodowym środowisku

 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 000 zł 2 700 zł 580 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 4 500 zł 2 400 zł 510 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 € 1 300 € 700 €

  Studia w języku angielskim - stacjonarne

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  obywatele UE i innych państw* (EU and other countries citizens*) 120 € 2 000 € 1 100 €
  studenci z pozostałych państw (citizens from the remaining countries) 200 € 3 000 € 1 600 €

  * Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz

Kontakt do Działu Rekrutacji

Katarzyna Broniszewska
tel. +48 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Alina Maksymova
tel. +48 22 45 72 404
e-mail: a.maksymova@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Joanna Godlewska
tel. +48 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close