Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

SGTiH Vistula

 • TURYSTYKA I REKREACJA – OPIS KIERUNKU

  Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja na poziomie magisterskim dadzą Ci wiedzę z zakresu zarządzania w turystyce i pozwolą rozwinąć umiejętności zdobyte na poziomie licencjackim. Nauczysz się samodzielnie i profesjonalnie prowadzić biuro turystyczne, ośrodek turystyczny czy gastronomiczny oraz organizować wydarzenia biznesowe na najwyższym poziomie.

  Cztery semestry w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula to doskonały sposób na zdobycie umiejętności potrzebnych do prowadzenia własnej firmy w branży turystycznej i hotelarskiej – także poza granicami Polski. Osiągniesz to m.in. dzięki umiejętności zarządzania, zwłaszcza w zakresie strategicznego myślenia, a także dzięki nauce języka obcego do poziomu co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Decydując się na studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja otrzymasz kompletną branżową wiedzę, która pozwoli Ci rozwinąć się na konkurencyjnym rynku. Z nami szybko staniesz się ekspertem w wybranej przez siebie dziedzinie.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • TURYSTYKA I REKREACJA – O PROGRAMIE

  Program studiów magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja został zaplanowany tak, by rozszerzyć wiedzę zdobytą podczas studiów licencjackich. Zdobędziesz nowe umiejętności związane z kompleksowym zarządzaniem – w turystyce,  rekreacji i sporcie, hotelarstwie i gastronomii oraz w organizacji wydarzeń biznesowych. Będą Cię uczyć wieloletni praktycy, uznani eksperci i doświadczeni wykładowcy, którzy dołożą wszelkich starań, by efektywnie połączyć teorię z praktyką.

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  Praca w segmencie turystyki to praca z ludźmi, wymagająca dysponowania niezbędnym doświadczeniem, które zdobędziesz już podczas studiów, dzięki ciekawej ofercie praktyk zawodowych. Korzystając ze wsparcia Biura Karier będziesz mógł odbywać staże w Polsce lub za granicą.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie turystyki i rekreacji.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Socjologia czasu wolnego
   • Technologie informacyjne w zarządzaniu strategicznym
   • Zarządzanie regionem turystycznym
   • Metodologia badań naukowych
   • Społeczna odpowiedzialność biznesu w turystyce
   • Globalizacja w turystyce i rekreacji
   • Metody badań ilościowych i jakościowych
   • Historia kultury
   • Problemy konsumpcji w czasie wolnym
   • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej
   • Zaawansowane techniki pisania prac akademickich II
   • Zarządzanie zasobami ludzkimi
   • Ochrona własności intelektualnej
   • Badania marketingowe w turystyce i rekreacji
   • Język obcy
   • BHP
   • Szkolenie biblioteczne
   • Seminarium dyplomowe
   • Podstawy zarządzania
   • Przedsiębiorczość
   • Techniki komunikacji i argumentowania
 • Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja na poziomie magisterskim dają  możliwość poszerzania wiedzy w ramach pięciu specjalności dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE

  Jest to specjalność idealna dla tych, którzy chcą poznać prawne, ekonomiczne i marketingowe aspekty globalnej turystyki. Odkryjesz zasady funkcjonowania rynku turystycznego, jego produkty, a także regiony turystyczne. Będziesz zdobywać wiedzę podczas międzynarodowych projektów, dzięki współpracy z przedsiębiorstwami organizującymi wyjazdy i podróże.

  • Przedmioty na specjalności Zarządzanie w turystyce
   • Zarządzanie biurami podróży
   • Rynek biur podróży
   • Innowacyjność w przedsiębiorstwach turystycznych
   • Międzynarodowe organizacje turystyczne
   • Strategie marketingowe w turystyce
   • Finansowanie działalności turystycznej
   • Turystyka miejska
   • Targi i wystawy
   • E-turystyka
   • Sektor publiczny w turystyce
   • Marketing terytorialny
   • Nowe trendy w turystyce

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE SPORTEM
  Na tej specjalności dowiesz się, jak zarządzać wydarzeniami rekreacyjnymi i sportowymi, a także klubami fitness. Już w czasie studiów weźmiesz czynny udział w organizacji eventów, dzięki bliskiej współpracy z organizatorami imprez sportowych – biegowych i lekkoatletycznych.

  • Przedmioty na specjalności Zarządzanie sportem

    

   • Zarządzanie strategiczne w sporcie
   • Polityka w sporcie
   • Zarządzanie sportem w Unii Europejskiej
   • Organizacja sportu
   • Światowy biznes sportowy
   • Marketing w sporcie – zasady i praktyki
   • Zarządzanie sportowcami
   • Zarządzanie wydarzeniami sportowymi
   • Zarządzanie obiektami sportowymi
   • Zarządzanie organizacjami sportowymi
   • Finansowanie działalności rekreacyjnej
   • Wolontariat w sporcie

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W HOTELARSTWIE
  Jeżeli interesujesz się planowaniem działalności hotelarskiej i jej promocją, ta specjalność jest właśnie dla Ciebie. Poznasz krajowy i globalny rynek hotelowy oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania bazą noclegową.

  • Przedmioty na specjalności Zarządzanie w hotelarstwie
   • Strategie marketingowe w hotelarstwie
   • Zarządzanie gastronomią hotelową
   • Prawo w hotelarstwie
   • Zasoby ludzkie w hotelarstwie
   • Technologie informacyjne w hotelarstwie
   • Finansowanie w hotelarstwie
   • Globalne systemy hotelowe
   • Zarządzanie przedsiębiorstwem hotelarskim
   • Trendy we współczesnym hotelarstwie
   • Zarządzanie jakością usług w hotelarstwie
   • Komunikacja interpersonalna w hotelarstwie
   • Obsługa gościa w hotelarstwie

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W GASTRONOMII

  Ta specjalność jest kierowana do osób, które interesują się planowaniem działalności gastronomicznej i jej promocją. Poznasz krajowy i globalny rynek gastronomiczny oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania lokalami gastronomicznymi.

  • Przedmioty na specjalności Zarządzanie w gastronomii
   • Technologia gastronomiczna z elementami towaroznawstwa
   • Projektowanie i eksploatacja wyposażenia zakładu gastronomicznego
   • Dziedzictwo kulinarne
   • Działalność gastronomiczna
   • Obsługa konsumenta
   • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
   • Żywność ekologiczna – zrównoważony rozwój
   • Teoretyczne podstawy produkcji żywności
   • Finansowanie działalności gastronomicznej
   • Nowe trendy i styl życia
   • Strategie marketingowe w gastronomii
   • Kuchnie narodowe

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEMYSŁEM SPOTKAŃ

  Na tej specjalności zdobędziesz umiejętności niezbędne do organizowania podróży służbowych, konferencji, targów oraz innych wydarzeń biznesowych. Studiując w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji, otrzymasz możliwość udziału w międzynarodowych kongresach czy podróżach motywacyjnych. Możesz także zostać członkiem MPI (Meeting Professional International), dzięki czemu będziesz mógł uczestniczyć w konferencjach branżowych organizowanych m.in. w Londynie, Kopenhadze, Davos, Dusseldorfie i Barcelonie.

  • Przedmioty na specjalności Zarządzanie przemysłem spotkań
   • Rynek spotkań
   • Przywództwo w branży spotkań
   • Kongresy i konferencje
   • Zarządzanie obiektami
   • Zarządzanie wydarzeniami
   • Projektowanie spotkań
   • Wolontariat w przemyśle spotkań
   • Marketing przemysłu spotkań
   • Multimedia w przemyśle spotkań
   • Reklama w branży spotkań
   • Zarządzanie stowarzyszeniami
   • Nowe technologie w przemyśle spotkań
 • Elżbieta Biernacka

  prof. dr hab. inż. Elżbieta Biernacka

  Doktor nauk technicznych, prof.zw. nauk rolniczych; specjalistka z zakresu zagospodarowania terenów zdewastowanych;  laureatka Złotego Lauru Wydziału V Polskiej Akademii Nauk za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych; profesor honorowy Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego; członek Rady Naukowej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego w Poznaniu.

  Piotr Dominik

  dr inż. Piotr Dominik

  Absolwent Wydziału Nauk o Żywności (Technologii Żywności) SGGW,  doktor nauk rolniczych; ukończył studia doktoranckie z zakresu oceny jakości żywności, studium analityki medycznej oraz studia pedagogiczne;  studiował na uniwersytetach niemieckich w Trier, Freiburgu i Bremen; współzarządzał rodzinnym obiektem hotelarskim w Niemczech w latach 1987-1989;  w latach 2005-2006  główny specjalista ds. szkoleń i kształcenia kadr hotelarsko-gastronomicznych PZH; w latach 2011-2013  ekspert do spraw HORECA w Instytucie Wiedzy i Umiejętności;  prelegent, konsultant i trener w zakresie turystyki kulinarnej oraz wykorzystania tradycyjnych produktów kulinarnych współpracujący z Urzędem Marszałkowskim Mazowsza; autor podręczników akademickich, monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych z zakresu żywienia, gastronomii i hotelarstwa oraz turystyki kulinarnej; członek Kolegium Wydawniczego oraz Rady Redakcyjnej Zeszytów Naukowych Almamer; zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego Problems of Tourism and Recreation wydawanego przez SGTiR; członek Kolegium Redakcyjnego i redaktor tematyczny Zeszytów Naukowych Uczelni Vistula; współpracuje z czasopismami branżowymi: Hotelarz, Przegląd Gastronomiczny, Hotel Polska i Horeca;  koordynator porozumienia SGTiR z hotelami Westin, Sheraton i Bristol; opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym „Dietetyk” SGTiR, Studenckim Kołem Hotelarstwa SGTiR  oraz Klubem Turystyki Kulinarnej SGTiR. 

  Witold Drogoń Easy Resize.com

  mgr inż. Witold Drogoń

  Specjalista z zakresu hotelarstwa, organizacji i zarządzania obiektami hotelarskimi i ochrony informacji w przedsiębiorstwie; członek Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przewodniczący zespołu d.s. polonijnych imprez krajowych Komisji Współpracy z Polonią i Wychodźstwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego; pracował również w Kancelarii Prezydenta RP, jako kierownik Hotelu „KLONOWA” i rezydencji Prezydenta RP w Belwederze; organizator ogólnopolskiej konferencji „Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012”; autor podręczników dla technika hotelarstwa.

  Adam Mazur

  dr hab. Adam Mazur, prof. SGTiH Vistula

  Doktor habilitowany nauk humanistycznych; socjolog i humanista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia zajęć na różnych poziomach edukacji; specjalista w zakresie realizacji szkoleniowych projektów turystycznych, edukacji regionalnej, wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i koedukacji; pełnił funkcje: kierownika zakładu przedmiotów ogólnych, kierownika katedry hotelarstwa i gastronomii, prodziekana ds. studenckich i dziekana wydziału, przewodniczył Wydziałowej Komisji ds. Jakości  Kształcenia i stypendialnej; jest członkiem wydziałowej komisji programowej oraz koordynatorem modułu przedmiotów.

  Teresa Skalska

  dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiH Vistula

  Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki; autorka wielu projektów i prac badawczych m.in. w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski, oddziaływania turystyki na gospodarkę regionu, ekonomii współdzielenia, turystyki osób niepełnosprawnych, wpływu turystyki na gospodarkę wielkich miast; autorka wielu publikacji m.in. z zakresu rachunku satelitarnego i turystyki osób niepełnosprawnych.

  dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGTiH Vistula

  Do 2018 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; specjalistka w zakresie prawa turystycznego, ochrony konsumentów usług turystycznych i polityki turystycznej państwa; w latach 1997 – 2011 pracowała w centralnych organach administracji rządowej ds. turystyki, z ramienia których uczestniczyła w pracach organizacji międzynarodowych (UE,OECD, UNWTO; WTO) oraz w pracach nad wdrożeniem do prawa krajowego regulacji UE dotyczących ochrony konsumentów usług turystycznych; kierownik Podyplomowych Studiów Turystyki i Hotelarstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; autorka kilkunastu publikacji poświęconych problematyce ochrony konsumentów usług turystycznych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce oraz polityce turystycznej; wykładowca przedmiotów obejmujących zagadnienia prawa w turystyce, ochrony konsumentów usług turystycznych, polityki turystycznej państw, organizacji imprez; kierownik projektu, realizowanego w latach 2014- 2015 r., mającego na celu opracowania sektorowych ram kwalifikacji dla sektora turystyki; od listopada 2016 r. przewodnicząca Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji na kierunku Turystyka i Rekreacja zapewnią Ci znakomite przygotowanie do pracy w wymarzonym zawodzie. Oferujemy przemyślany program oraz dodatkowe możliwości rozwoju takie jak wyjazdy szkoleniowe czy uczestnictwo w konferencjach. W ramach specjalności zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci sprawnie zarządzać ośrodkami turystycznymi czy wydarzeniami biznesowymi.

  Przekonaj się, że Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Sprawdź, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Turystyka i Rekreacja.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA TURYSTYKI I REKREACJI

  Umiejętne zarządzanie

  Dzięki zajęciom prowadzonym przez ekspertów nabędziesz praktycznej, biznesowej perspektywy. Będziesz wiedział, jak organizować wydarzenia dla biznesu i jak dobrze sobie radzić w nieprzewidzianych sytuacjach.

  Prowadzenie hotelu lub gastronomii
  Dowiesz się, jak prowadzić hotel i jak zadbać o to, by goście zawsze chcieli do niego wracać. Zgłębisz wiedzę na temat zarządzania ludźmi i organizacjami. Będziesz wiedział jak efektywnie poruszać się w środowisku międzynarodowym.

  Zarządzanie w turystyce i sporcie

  Jeżeli pragniesz pracować w dynamicznym środowisku, z pewnością docenisz praktyczne przygotowanie do funkcjonowania na rynku turystycznym i organizowania wydarzeń sportowych. Już podczas studiów będziesz miał okazję do wzbogacania swojego doświadczenia dzięki uczestnictwu w realizacji międzynarodowych projektów czy współpracy z organizatorami imprez rekreacyjnych.

  Kompetencje absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacji

  • Myśli w sposób przedsiębiorczy.
  • Jest w stanie prezentować opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej w zakresie turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii.
  • Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i wybranym języku obcym, dotyczących zagadnień związanych z turystyką, rekreacją, hotelarstwem i gastronomią.
  • Posiada umiejętność zarządzania oraz stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji, zwłaszcza w zakresie działalności zawodowej w turystyce, rekreacji, hotelarstwie i gastronomii.
  • Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych rodzajach struktur, instytucji i więzi społecznych oraz relacjach między nimi, w kontekście ich znaczenia dla rozwoju turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii.

  Jako absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja będziesz mógł zdobyć certyfikacje:

  • Young Event Design Certificate
  • Sustainability Manager in Tourism
  • MPI Global Training 1

  W trakcie studiów możesz poszerzać swoje zainteresowania oraz pogłębiać wiedzę poprzez uczestnictwo w dodatkowych kursach oferowanych przez Uczelnię:

  • Kurs pilotów wycieczek
  • Kurs instruktorów w specjalności SURVIVAL
  • Kursy językowe, organizowane przez uczelnię partnerską

  JAKA PRACA PO STUDIACH TURYSTYKA I REKREACJA?

  Po ukończeniu studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja, otwierają się przed Tobą szanse zatrudnienia w wielu ciekawych miejscach takich jak:

  • biura podróży;
  • linie lotnicze;
  • agencje eventowe;
  • centra wystawienniczo-konferencyjne;
  • organizatorzy kongresów;
  • organizatorzy podróży motywacyjnych;
  • hotele;
  • obiekty noclegowe;
  • restauracje;
  • zakłady gastronomiczne;
  • urzędy miasta/ gminy/ powiatu – departamenty sportu i turystyki;
  • obiekty sportowo-rekreacyjne;
  • stadiony sportowe;
  • obiekty fitness;
  • obiekty wellness i SPA.

  Sprawdź listę naszych partnerów biznesowych:

  • Mea Group
  • Hogg Robinson
  • Starwood Hotels & Resorts
  • MeetingPlanner.pl  
  • Z-Factor
  • ICP Group S.A
  • AZS
  • ORBIS
  • Mazurkas Travel
  • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
  • Polska Izba Turystyki
  • Hotel Sheraton Warsaw
  • Hotel Bristol, A luxury collection Hotel
  • Hotel The Westin Warsaw
  • The Greek Gourmet Kubiak – Vafidis S.J.
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI Poland
  • Warszawska Organizacja Turystyczna
  • Regent Warsaw Hotel (Cosmar Polska Sp. z o.o.)
  • Intour Polska Sp. z o.o.
  • Leonardo Hotels Warsaw
  • Carlson Wagonlit Travel
  • Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • EL PADRE Sp. Z o. o.
  • Kwalifikacje absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacja

   Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Studia II stopnia mają charakter ogólnoakademicki; powinny wyposażyć absolwenta w kwalifikacje do pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych w obszarze turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz rekreacji i sportu, a także do dalszego rozwoju naukowego.

   Absolwent powinien posiadać pogłębioną i rozszerzoną wiedzę zawodową związaną z działalnością zarządczą na różnych szczeblach kierowniczych (krytyczna analiza, synteza i ocena problemów badawczych i zawodowych w wykonywanej profesji, planowanie, podejmowanie decyzji, realizowanie i kontrola przedsięwzięć) oraz prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz rekreacji i sportu, również w wymiarze międzynarodowym.

   Powinien charakteryzować się znajomością i umiejętnością krytycznego doboru metod i narzędzi badań, w tym technik pozyskiwania danych z obszaru turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz rekreacji i sportu, co pozwala na projektowanie zadań badawczych i rozwiązywanie nowych problemów, ze szczególnym wykorzystywaniem ich wyników w działalności zawodowej.

   Powinien znać i umieć wykorzystywać w pracy zawodowej narzędzia analizy strategicznej dla formułowania planów strategicznych dla przedsiębiorstw z różnych sektorów turystyki.

   Powinien posiadać umiejętność wymiany informacji na zaawansowanym poziomie ze specjalistami z obszarów kierunku studiów, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych kanałów i technik komunikacyjnych; także w języku obcym, na poziomie co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

   Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnej i profesjonalnej pracy w środowisku międzynarodowym w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych oraz rekreacyjnych i sportowych, a także w administracji, w tym na stanowiskach kierowniczych.

   Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja powinien być przygotowany do kontynuacji kształcenia w ramach studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 4 800 zł 2 550 zł 540 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 4 200 zł 2 250 zł 490 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 300 € 700 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1 300 € 700 €

  Studia w języku angielskim - stacjonarne

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  obywatele UE i innych państw* (EU and other countries citizens*) 120 € 2 000 € 1 100 €
  studenci z pozostałych państw (citizens from the remaining countries) 200 € 3 000 € 1 600 €

  * Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Zarządzenie Kanclerza o opłatach

  Pobierz

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek  10.00 – 17.00

piątek – 9.00 – 17.00

sobota – 9.00 – 15.00

Kontakt:

telefon: +48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online