Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

SGTiH Vistula (dawniej SGTiR)

 • TURYSTYKA I REKREACJA – OPIS KIERUNKU

   

  Kierunek Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula posiada prestiżową akredytację THE-ICE (The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education). To jeden z dwóch najważniejszych na świecie certyfikatów przyznawanych uczelniom kształcącym na potrzeby branż zajmujących się turystyką, rekreacją, organizacją wydarzeń i sztuką kulinarną. Akredytacja THE-ICE jest rozpoznawalnym na całym świecie znakiem najwyższej jakości, dowodem uznania dla kultury otwartości, współpracy z branżą i silnych powiązań nauki z praktyką.

   

  Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja na poziomie magisterskim dadzą Ci wiedzę z zakresu zarządzania w turystyce i pozwolą rozwinąć umiejętności zdobyte na poziomie licencjackim. Nauczysz się samodzielnie i profesjonalnie prowadzić biuro turystyczne, ośrodek turystyczny czy gastronomiczny oraz organizować wydarzenia biznesowe na najwyższym poziomie.

  Cztery semestry w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula to doskonały sposób na zdobycie umiejętności potrzebnych do prowadzenia własnej firmy w branży turystycznej i hotelarskiej – także poza granicami Polski. Osiągniesz to m.in. dzięki umiejętności zarządzania, zwłaszcza w zakresie strategicznego myślenia, a także dzięki nauce języka obcego do poziomu co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Decydując się na studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja otrzymasz kompletną branżową wiedzę, która pozwoli Ci rozwinąć się na konkurencyjnym rynku. Z nami szybko staniesz się ekspertem w wybranej przez siebie dziedzinie.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

  Akredytacja THE-ICE - SGTiH Vistula

  Pobierz
 • TURYSTYKA I REKREACJA – O PROGRAMIE

  Program studiów magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja został zaplanowany tak, by rozszerzyć wiedzę zdobytą podczas studiów licencjackich. Zdobędziesz nowe umiejętności związane z kompleksowym zarządzaniem – w turystyce,  rekreacji i sporcie, hotelarstwie i gastronomii oraz w organizacji wydarzeń biznesowych. Będą Cię uczyć wieloletni praktycy, uznani eksperci i doświadczeni wykładowcy, którzy dołożą wszelkich starań, by efektywnie połączyć teorię z praktyką.

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  Praca w segmencie turystyki to praca z ludźmi, wymagająca dysponowania niezbędnym doświadczeniem, które zdobędziesz już podczas studiów, dzięki ciekawej ofercie praktyk zawodowych. Korzystając ze wsparcia Biura Karier będziesz mógł odbywać staże w Polsce lub za granicą.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie turystyki i rekreacji.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Socjologia czasu wolnego
   • Technologie informacyjne w zarządzaniu strategicznym
   • Zarządzanie regionem turystycznym
   • Metodologia badań naukowych
   • Społeczna odpowiedzialność biznesu w turystyce
   • Globalizacja w turystyce i rekreacji
   • Metody badań ilościowych i jakościowych
   • Historia kultury
   • Problemy konsumpcji w czasie wolnym
   • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej
   • Zaawansowane techniki pisania prac akademickich II
   • Zarządzanie zasobami ludzkimi
   • Ochrona własności intelektualnej
   • Badania marketingowe w turystyce i rekreacji
   • Język obcy
   • BHP
   • Szkolenie biblioteczne
   • Seminarium dyplomowe
   • Podstawy zarządzania
   • Przedsiębiorczość
   • Techniki komunikacji i argumentowania
 • Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja na poziomie magisterskim dają możliwość poszerzania wiedzy w ramach pięciu specjalności dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE WYDARZENIAMI

  Na tej specjalności zdobędziesz umiejętności niezbędne do organizowania podróży służbowych, konferencji, targów oraz innych wydarzeń biznesowych. Studiując w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, otrzymasz możliwość udziału w międzynarodowych kongresach czy podróżach motywacyjnych. Możesz także zostać członkiem MPI (Meeting Professional International), dzięki czemu będziesz mógł uczestniczyć w konferencjach branżowych organizowanych m.in. w Londynie, Kopenhadze, Davos, Dusseldorfie i Barcelonie.

  PARTNER BIZNESOWY

  Meeting Planner Sp. z o.o.

  Firmy Partnerskie - Uczelnia Vistula

  • Przedmioty na specjalności Zarządzanie wydarzeniami
   • Rynek spotkań
   • Przywództwo w branży spotkań
   • Kongresy i konferencje
   • Zarządzanie obiektami
   • Zarządzanie wydarzeniami
   • Projektowanie spotkań
   • Wolontariat w przemyśle spotkań
   • Marketing przemysłu spotkań
   • Multimedia w przemyśle spotkań

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

  Jest to specjalność idealna dla tych, którzy chcą poznać prawne, ekonomiczne i marketingowe aspekty globalnej turystyki. Odkryjesz zasady funkcjonowania rynku turystycznego, jego produkty, a także regiony turystyczne. Będziesz zdobywać wiedzę podczas międzynarodowych projektów, dzięki współpracy z przedsiębiorstwami organizującymi wyjazdy i podróże.

  PARTNER BIZNESOWY

  Firmy Partnerskie - Uczelnia Vistula

  • Przedmioty na specjalności Zarządzanie turystyką
   • Zarządzanie biurami podróży
   • Innowacyjność w przedsiębiorstwach turystycznych
   • Międzynarodowe organizacje turystyczne
   • Strategie marketingowe w turystyce
   • Finansowanie działalności turystycznej
   • Turystyka miejska
   • Targi i wystawy
   • E-turystyka
   • Sektor publiczny w turystyce
   • Marketing terytorialny
   • Nowe trendy w turystyce

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE SPORTEM

  Na tej specjalności dowiesz się, jak zarządzać wydarzeniami rekreacyjnymi i sportowymi, a także klubami fitness. Już w czasie studiów weźmiesz czynny udział w organizacji eventów, dzięki bliskiej współpracy z organizatorami imprez sportowych – biegowych i lekkoatletycznych.

  PARTNER BIZNESOWY

  AZS

  • Przedmioty na specjalności Zarządzanie sportem
   • Zarządzanie strategiczne w sporcie
   • Polityka w sporcie
   • Zarządzanie sportem w Unii Europejskiej
   • Organizacja sportu
   • Światowy biznes sportowy
   • Marketing w sporcie – zasady i praktyki
   • Zarządzanie sportowcami
   • Zarządzanie wydarzeniami sportowymi
   • Zarządzanie obiektami sportowymi
   • Zarządzanie organizacjami sportowymi

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W HOTELARSTWIE

  Jeżeli interesujesz się planowaniem działalności hotelarskiej i jej promocją, ta specjalność jest właśnie dla Ciebie. Poznasz krajowy i globalny rynek hotelowy oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania bazą noclegową.

  PARTNER BIZNESOWY

  Ighp (1)

  • Przedmioty na specjalności Zarządzanie w hotelarstwie
   • Strategie marketingowe w hotelarstwie
   • Zarządzanie gastronomią hotelową
   • Prawo w hotelarstwie
   • Zasoby ludzkie w hotelarstwie
   • Technologie informacyjne w hotelarstwie
   • Finansowanie w hotelarstwie
   • Globalne systemy hotelowe
   • Zarządzanie przedsiębiorstwem hotelarskim
   • Trendy we współczesnym hotelarstwie
   • Zarządzanie jakością usług w hotelarstwie
   • Komunikacja interpersonalna w hotelarstwie
   • Obsługa gościa w hotelarstwie

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W GASTRONOMII 

  Ta specjalność jest kierowana do osób, które interesują się planowaniem działalności gastronomicznej i jej promocją. Poznasz krajowy i globalny rynek gastronomiczny oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania lokalami gastronomicznymi.

  PARTNER BIZNESOWY

  JW Construction

  J. W. Construction

  • Przedmioty na specjalności Zarządzanie w gastronomii
   • Technologia gastronomiczna z elementami towaroznawstwa
   • Projektowanie i eksploatacja wyposażenia zakładu gastronomicznego
   • Dziedzictwo kulinarne
   • Działalność gastronomiczna
   • Obsługa konsumenta
   • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
   • Żywność ekologiczna – zrównoważony rozwój
   • Teoretyczne podstawy produkcji żywności
   • Finansowanie działalności gastronomicznej
   • Nowe trendy i style życia
   • Strategie marketingowe w gastronomii
 • dr hab. Wiesław Alejziak

  Profesor nadzwyczajny, zatrudniony na Wydziale Turystyki i Rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kieruje Katedrą Polityki Turystycznej. Doktorat z zakresu polityki turystycznej uzyskał w 1991 r., a pracę habilitacją z zakresu metodologii badania aktywności turystycznej oraz jej zróżnicowań społecznych obronił w 2010 r. Oba stopnie naukowe uzyskał w ramach nauk o kulturze fizycznej. Studiował też w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (studia ekonomiczne – praca dyplomowa „Turystyka i wypoczynek jako element polityki turystycznej państwa”) oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim (podyplomowe studia pedagogiczne). Uczestniczył też w licznych kursach, szkoleniach i specjalistycznych warsztatach instytucji krajowych i zagranicznych. Autor kilku innowacyjnych metod badawczych, w tym SATT (Sekwencyjna Analiza Trendów Turystycznych), OMPN© (Obrazowanie Metodologiczne Prac Naukowych) oraz TelSKART© (Telefoniczny System Komórkowej Analizy Ruchu Turystycznego), która bazuje na wykorzystaniu systemu telefonii komórkowej do badania wielkości i struktury ruchu turystycznego. Jest autorem prawie 200 publikacji naukowych, na temat różnych aspektów turystyki oraz autorem lub współautorem ośmiu książek i podręczników (kilka z nich miało więcej niż jedno wydanie), w tym: „Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku” (1999), która jest jedną z kilku najczęściej cytowanych polskich publikacji z zakresu turystyki w całej historii badań nad tym zjawiskiem (ponad 330 cytowań). Wskaźniki bibliometryczne (według Google Scholar – stan na maj 2019): Indeks Hirsha – 13, I-10 indeks (prace cytowane co najmniej 10 razy) – 23.

  Elżbieta Biernacka

  prof. dr hab. inż. Elżbieta Biernacka

  Doktor nauk technicznych, prof. zw. nauk rolniczych; specjalistka z zakresu zagospodarowania terenów zdewastowanych; laureatka Złotego Lauru Wydziału V Polskiej Akademii Nauk za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych; profesor honorowy Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego; członek Rady Naukowej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego w Poznaniu.

  Krzysztol Celuch

  dr Krzysztof Celuch

  Wykładowca akademicki, pełnomocnik Rektora Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, mówca, trener, konsultant biznesowy, przedsiębiorca; specjalizuje się w branży spotkań i eventów; jego badania naukowe opierają się na wiedzy z zakresu ekonomii, psychologii biznesu, socjologii, marketingu i kulturoznawstwa; realizuje projekty badawcze; prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady; moderuje dyskusje panelowe, debaty i spotkania menedżerskie; buduje strategie i świadczy usługi doradztwa biznesowego; wspiera organizacje, instytucje i firmy w zakresie zarządzania, komunikacji, motywacji i rozwoju biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem branży spotkań.

  dr Bogdan Dębowski

  Geograf, doktor nauk o kulturze fizycznej. Przez prawie 30 lat pracował w branży turystycznej pełniąc funkcje kierownicze i dyrektorskie w biurach podróży. Ma doświadczenie jako pilot wycieczek, przewodnik terenowy, przodownik turystyki pieszej i górskiej PTTK. Od roku 2000 pracownik dydaktyczny WSTiR, Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER, a od 2003 Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

  Piotr Dominik

  dr inż. Piotr Dominik

  Absolwent Wydziału Nauk o Żywności (Technologii Żywności) SGGW, doktor nauk rolniczych; ukończył studia doktoranckie z zakresu oceny jakości żywności, studium analityki medycznej oraz studia pedagogiczne; studiował na uniwersytetach niemieckich w Trier, Freiburgu i Bremen; współzarządzał rodzinnym obiektem hotelarskim w Niemczech w latach 1987-1989; w latach 2005-2006 główny specjalista ds. szkoleń i kształcenia kadr hotelarsko-gastronomicznych PZH; w latach 2011-2013 ekspert do spraw HORECA w Instytucie Wiedzy i Umiejętności; prelegent, konsultant i trener w zakresie turystyki kulinarnej oraz wykorzystania tradycyjnych produktów kulinarnych współpracujący z Urzędem Marszałkowskim Mazowsza; autor podręczników akademickich, monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych z zakresu żywienia, gastronomii i hotelarstwa oraz turystyki kulinarnej; członek Kolegium Wydawniczego oraz Rady Redakcyjnej Zeszytów Naukowych Almamer; zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego Problems of Tourism and Recreation wydawanego przez SGTiH; członek Kolegium Redakcyjnego i redaktor tematyczny Zeszytów Naukowych Uczelni Vistula; współpracuje z czasopismami branżowymi: Hotelarz, Przegląd Gastronomiczny, Hotel Polska i Horeca; koordynator porozumienia SGTiH z hotelami Westin, Sheraton i Bristol; opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym „Dietetyk” SGTiH, Studenckim Kołem Hotelarstwa SGTiH oraz Klubem Turystyki Kulinarnej SGTiH.

  Witold Drogoń Easy Resize.com

  mgr inż. Witold Drogoń

  Specjalista z zakresu hotelarstwa, organizacji i zarządzania obiektami hotelarskimi i ochrony informacji w przedsiębiorstwie; członek Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przewodniczący zespołu d.s. polonijnych imprez krajowych Komisji Współpracy z Polonią i Wychodźstwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego; pracował również w Kancelarii Prezydenta RP, jako kierownik Hotelu „KLONOWA” i rezydencji Prezydenta RP w Belwederze; organizator ogólnopolskiej konferencji „Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012”; autor podręczników dla technika hotelarstwa.

  dr hab. Ewa Barbara Dziedzic

  Wykształcenie ekonomiczne ze specjalizacją w zakresie zagadnień turystyki. Autorka wielu publikacji z zakresu turystyki, z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej i badawczej. Brała udział w pionierskich w Polsce projektach z zakresu oceny wkładu turystyki w gospodarkę kraju i wybranych regionów.

  dr Izabella Dzierżanowska

  Ukończone uczelnie: Wydział Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Doktoranckie w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Wykładane przedmioty: geografia turystyki, krajoznawstwo, regiony turystyczne, geografia społeczno-gospodarcza, demografia.

  dr Michał Ryszard Koskowski

  Wykładowca, badacz i konsultant specjalizujący się w obszarze wspólnym dla nauk o zarządzaniu, turystyce oraz dziedzictwie kulturowym. Absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz specjalności Gospodarka Turystyczna w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie (2001), otrzymał doktorat z zarządzania dziedzictwem kulturowym (PhD) w International Centre for Cultural and Heritage Studies, Newcastle University w Wielkiej Brytanii (2013). Członek Forum UNESCO University and Heritage, członek grupy badawczej REMIT (Research Group on Economics, Management and Information Technologies) w Universidade Portucalense (Portugalia), wielokrotny beneficjent programu Erasmus+, recenzent czasopism International Journal of Tourism Anthropology oraz Turystyka Kulturowa, instruktor i konsultant ds. zarządzania dziedzictwem kulturowym w organizacjach pozarządowych. Adiunkt w Katedrze Turystyki SGH, wykładowca SGTiH.

  Adam Mazur

  dr hab. Adam Mazur, prof. SGTiH Vistula

  Doktor habilitowany nauk humanistycznych; socjolog i humanista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia zajęć na różnych poziomach edukacji; specjalista w zakresie realizacji szkoleniowych projektów turystycznych, edukacji regionalnej, wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i koedukacji; pełnił funkcje: kierownika zakładu przedmiotów ogólnych, kierownika katedry hotelarstwa i gastronomii, prodziekana ds. studenckich i dziekana wydziału, przewodniczył Wydziałowej Komisji ds. Jakości  Kształcenia i stypendialnej; jest członkiem wydziałowej komisji programowej oraz koordynatorem modułu przedmiotów.

  dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pizło

  Ukończyła studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i Podyplomowe Studia Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat obroniła w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jako jedna z pierwszych podjęła badania nad rynkiem turystyki winiarskiej, zakończone monografią pt. „Enoturystyka jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich” (2013). Autorka ok. 100 publikacji i rozdziałów w monografiach naukowych m.in. „Wykorzystanie Internetu w promocji przedsiębiorstw turystycznych”, „Promocja enoturystyki na przykładzie regionu Podkarpacia”, „Typologia konsumentów turystyki winiarskiej” oraz „The importance of non-profit organisations in developing wine tourism in Poland”. Współautorka książek na temat marketingu. Recenzentka w kilku czasopismach naukowych, w tym m.in. „Journal of Tourism and Culture Change” i „Current Issues in Tourism”. Członek Towarzystwa Naukowego Kierownictwa i Organizacji (od 2013 r.), Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu (od 2014 r.) i Association for Tourism and Leisure Education (2016-2017). Odbyła staże naukowe w Norwegii (Stavanger, Oslo), Słowacji i Polsce.

  Dr Agnieszka Muszyńska

  dr Agnieszka Muszyńska

  Od 1997 roku pracuje jako pilot wycieczek zagranicznych, od 2004 roku specjalizuje się w koordynacji i pilotażu incentive travel. Współpracuje z agencjami MICE wspierając kreację i organizację projektów motywacyjnych. Doświadczenie współpracy z agencjami i klientami korporacyjnymi wykorzystuje w pracy jako wykładowca na uczelniach wyższych. Praca doktorska obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie poruszała problematykę roli incentive travel w zarządzaniu motywacją do pracy. Bogate doświadczenie projektowe oraz trenerskie wykorzystuje prowadząc warsztaty i szkolenia z zakresu zarządzaniu produktami MICE.

  dr Mirosław Nalazek

  Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach ekonomicznych rynku turystycznego jako całości i  poszczególnych sektorów: hotelarskiego, biur podróży i transportu, a także wpływu technologii informacyjnych na rynek turystyczny. Opublikował kilka książek i wiele artykułów z dziedziny marketingu, zarządzania i ekonomiki rynku turystycznego.

  dr Przemysław Płoskonka

  Z wykształcenia i pasji nauczyciel. Autor badań oraz publikacji naukowych z zakresu turystyki kwalifikowanej, outdooru i edukacji terenowej. Przez 15 lat związany ze sportem zawodniczym osiągnął klasę mistrzowską w pływaniu. Doświadczony organizator i kierownik imprez turystyki kwalifikowanej oraz wypraw przygodowych. Posiada liczne uprawnienia instruktorskie, outdoorowe i turystyczne, w tym m.in. instruktora surwiwalu i technik linowych, instruktora kajakarstwa, trenera pływania. Ratownik WOPR i Organizator Turystyki PTTK. Od kilkunastu lat związany z branżą MICE, założyciel i wieloletni Prezes B.P. ESCAPE & EXPLORE CLUB. Współzałożyciel i v-ce prezes Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu. Trener etyki outdoorowej odpowiedzialny za wdrażanie projektu Leave No Trace na terenie Polski. Nagrodzony Brązowym Krzyżem Zasługi za rozwój edukacji.

  Teresa Skalska

  dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiH Vistula

  Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki; autorka wielu projektów i prac badawczych m.in. w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski, oddziaływania turystyki na gospodarkę regionu, ekonomii współdzielenia, turystyki osób niepełnosprawnych, wpływu turystyki na gospodarkę wielkich miast; autorka wielu publikacji m.in. z zakresu rachunku satelitarnego i turystyki osób niepełnosprawnych.

  dr hab. Hanna Zawistowska

  Do 2018 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; specjalistka w zakresie prawa turystycznego, ochrony konsumentów usług turystycznych i polityki turystycznej państwa; w latach 1997-2011 pracowała w centralnych organach administracji rządowej ds. turystyki, z ramienia których uczestniczyła w pracach organizacji międzynarodowych (UE, OECD, UNWTO, WTO) oraz w pracach nad wdrożeniem do prawa krajowego regulacji UE dotyczących ochrony konsumentów usług turystycznych; kierownik Podyplomowych Studiów Turystyki i Hotelarstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; autorka kilkunastu publikacji poświęconych problematyce ochrony konsumentów usług turystycznych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce oraz polityce turystycznej; wykładowca przedmiotów obejmujących zagadnienia prawa w turystyce, ochrony konsumentów usług turystycznych, polityki turystycznej państw, organizacji imprez; kierownik projektu, realizowanego w latach 2014- 2015 r., mającego na celu opracowanie sektorowych ram kwalifikacji dla sektora turystyki; od listopada 2016 r. przewodnicząca Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki.

  Zysko

  dr hab. Jolanta Żyśko, prof. SGTiH Vistula

  Od 1990 roku jest zaangażowana w prace naukowo-badawcze na gruncie nauk organizacji i zarządzania sportem; odbyła staż naukowy w Institute of Sport & Leisure Policy Uniwersytetu w Loughborough; prowadziła wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, m.in: Deutsche Sporthochschule w Kolonii, Uniwersytecie w Jyväskylä czy University of Bayreuth; od 2009 r. jest członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem; należy do grona ekspertów Komisji Europejskiej ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie i w MNiSW w sprawie wdrażania Krajowej Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym, jest też ekspertem ds. jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej; kiedyś, kilkukrotna mistrzyni Polski w żeglarstwie regatowym w klasie 470 oraz uczestniczka Igrzysk Dobrej Woli w 1986 roku; w 2017 r. otrzymała nominację dyrektora Instytutu Sportu-PIB (Państwowego Instytutu Badawczego) na stanowisko przewodniczącej Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego oraz dołączyła do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich; w 2018 roku Minister Sportu i Turystyki powołał ją na V-ce Przewodniczącą Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej; została też uhonorowana nagrodą MP POWER AWARD w kategorii stowarzyszenia.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula na kierunku Turystyka i Rekreacja zapewnią Ci znakomite przygotowanie do pracy w wymarzonym zawodzie. Oferujemy przemyślany program oraz dodatkowe możliwości rozwoju takie jak wyjazdy szkoleniowe czy uczestnictwo w konferencjach. W ramach specjalności zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci sprawnie zarządzać ośrodkami turystycznymi czy wydarzeniami biznesowymi.

  Przekonaj się, że Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Sprawdź, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Turystyka i Rekreacja.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA TURYSTYKI I REKREACJI

  Umiejętne zarządzanie

  Dzięki zajęciom prowadzonym przez ekspertów nabędziesz praktycznej, biznesowej perspektywy. Będziesz wiedział, jak organizować wydarzenia dla biznesu i jak dobrze sobie radzić w nieprzewidzianych sytuacjach.

  Prowadzenie hotelu lub gastronomii
  Dowiesz się, jak prowadzić hotel i jak zadbać o to, by goście zawsze chcieli do niego wracać. Zgłębisz wiedzę na temat zarządzania ludźmi i organizacjami. Będziesz wiedział jak efektywnie poruszać się w środowisku międzynarodowym.

  Zarządzanie w turystyce i sporcie

  Jeżeli pragniesz pracować w dynamicznym środowisku, z pewnością docenisz praktyczne przygotowanie do funkcjonowania na rynku turystycznym i organizowania wydarzeń sportowych. Już podczas studiów będziesz miał okazję do wzbogacania swojego doświadczenia dzięki uczestnictwu w realizacji międzynarodowych projektów czy współpracy z organizatorami imprez rekreacyjnych.

  Kompetencje absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacji

  • Myśli w sposób przedsiębiorczy.
  • Jest w stanie prezentować opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej w zakresie turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii.
  • Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i wybranym języku obcym, dotyczących zagadnień związanych z turystyką, rekreacją, hotelarstwem i gastronomią.
  • Posiada umiejętność zarządzania oraz stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji, zwłaszcza w zakresie działalności zawodowej w turystyce, rekreacji, hotelarstwie i gastronomii.
  • Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych rodzajach struktur, instytucji i więzi społecznych oraz relacjach między nimi, w kontekście ich znaczenia dla rozwoju turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii.

  Jako absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja będziesz mógł zdobyć certyfikacje:

  • Young Event Design Certificate
  • Sustainability Manager in Tourism
  • MPI Global Training 1

  W trakcie studiów możesz poszerzać swoje zainteresowania oraz pogłębiać wiedzę poprzez uczestnictwo w dodatkowych kursach oferowanych przez Uczelnię:

  • Kurs pilotów wycieczek
  • Kurs instruktorów w specjalności SURVIVAL
  • Kursy językowe, organizowane przez uczelnię partnerską

  JAKA PRACA PO STUDIACH TURYSTYKA I REKREACJA?

  Po ukończeniu studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja, otwierają się przed Tobą szanse zatrudnienia w wielu ciekawych miejscach takich jak:

  • biura podróży;
  • linie lotnicze;
  • agencje eventowe;
  • centra wystawienniczo-konferencyjne;
  • organizatorzy kongresów;
  • organizatorzy podróży motywacyjnych;
  • hotele;
  • obiekty noclegowe;
  • restauracje;
  • zakłady gastronomiczne;
  • urzędy miasta/ gminy/ powiatu – departamenty sportu i turystyki;
  • obiekty sportowo-rekreacyjne;
  • stadiony sportowe;
  • obiekty fitness;
  • obiekty wellness i SPA.

  Sprawdź listę naszych partnerów biznesowych:

  • Mea Group
  • Hogg Robinson
  • Starwood Hotels & Resorts
  • MeetingPlanner.pl  
  • Z-Factor
  • ICP Group S.A
  • AZS
  • ORBIS
  • Mazurkas Travel
  • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
  • Polska Izba Turystyki
  • Hotel Sheraton Warsaw
  • Hotel Bristol, A luxury collection Hotel
  • Hotel The Westin Warsaw
  • The Greek Gourmet Kubiak – Vafidis S.J.
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI Poland
  • Warszawska Organizacja Turystyczna
  • Regent Warsaw Hotel (Cosmar Polska Sp. z o.o.)
  • Intour Polska Sp. z o.o.
  • Leonardo Hotels Warsaw
  • Carlson Wagonlit Travel
  • Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • EL PADRE Sp. Z o. o.
  • Kwalifikacje absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacja

   Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Studia II stopnia mają charakter ogólnoakademicki; powinny wyposażyć absolwenta w kwalifikacje do pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych w obszarze turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz rekreacji i sportu, a także do dalszego rozwoju naukowego.

   Absolwent powinien posiadać pogłębioną i rozszerzoną wiedzę zawodową związaną z działalnością zarządczą na różnych szczeblach kierowniczych (krytyczna analiza, synteza i ocena problemów badawczych i zawodowych w wykonywanej profesji, planowanie, podejmowanie decyzji, realizowanie i kontrola przedsięwzięć) oraz prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz rekreacji i sportu, również w wymiarze międzynarodowym.

   Powinien charakteryzować się znajomością i umiejętnością krytycznego doboru metod i narzędzi badań, w tym technik pozyskiwania danych z obszaru turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz rekreacji i sportu, co pozwala na projektowanie zadań badawczych i rozwiązywanie nowych problemów, ze szczególnym wykorzystywaniem ich wyników w działalności zawodowej.

   Powinien znać i umieć wykorzystywać w pracy zawodowej narzędzia analizy strategicznej dla formułowania planów strategicznych dla przedsiębiorstw z różnych sektorów turystyki.

   Powinien posiadać umiejętność wymiany informacji na zaawansowanym poziomie ze specjalistami z obszarów kierunku studiów, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych kanałów i technik komunikacyjnych; także w języku obcym, na poziomie co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

   Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnej i profesjonalnej pracy w środowisku międzynarodowym w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych oraz rekreacyjnych i sportowych, a także w administracji, w tym na stanowiskach kierowniczych.

   Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja powinien być przygotowany do kontynuacji kształcenia w ramach studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 4 600 zł 2 450 zł 530 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 4 200 zł 2 250 zł 490 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 300 € 700 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1 300 € 700 €

  Studia w języku angielskim - stacjonarne

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  obywatele UE i innych państw* (EU and other countries citizens*) 120 € 2 000 € 1 100 €
  studenci z pozostałych państw (citizens from the remaining countries) 200 € 3 000 € 1 600 €

  * Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz

Kontakt do Działu Rekrutacji

Katarzyna Broniszewska
tel. +48 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
pok. 28

Alina Maksymova
tel. +48 22 45 72 404
e-mail: a.maksymova@vistula.edu.pl
pok. 28

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close