Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

SGTiH Vistula (dawniej SGTiR)

 • DIETETYKA – O STUDIACH

   

  W krajach rozwiniętych, również w Polsce, narasta epidemia nadwagi i otyłości. Z drugiej strony coraz silniejszy jest trend związany ze zdrowym, racjonalnym odżywianiem. Specjaliści, którzy mają solidną, kompleksową wiedzę z zakresu dietetyki są dziś poszukiwani, a ich solidna, kompleksowa wiedza i kompetencje są w cenie. Właśnie dlatego w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w ramach oferty studiów licencjackich uruchomiony został kierunek Dietetyka.

  Trzyletnie studia są doskonałą propozycją dla osób, które nie tylko dbają o swoją kondycję i zdrowe odżywianie, ale chciałyby także dowiedzieć się,  jak wiedzę z zakresu dietetyki wykorzystać w praktyce.

  Największym atutem kierunku Dietetyka (studia licencjackie) realizowanym w Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) jest unikatowy w skali kraju program. Został on skonstruowany z uwzględnieniem sposobu odżywiania człowieka zdrowego,  ze zwróceniem uwagi na jego zróżnicowaną aktywność fizyczną, wiek, stan fizjologiczny, a także narodowość czy upodobania kulinarne. Studenci dowiadują się, jak dzięki odpowiedniemu odżywianiu być sprawnym, mieć dobre samopoczucie oraz właściwą kondycję psychiczną i fizyczną.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • DIETETYKA – PROGRAM STUDIÓW

  Program kierunku Dietetyka (studia licencjackie) w Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) jest unikatowy w skali kraju. Dzięki kadrze ekspertów i praktyków studenci mogą mieć pewność, że otrzymają kompleksową wiedzę, którą łatwo przekują w sukces na polu zawodowym. Swoje umiejętności zawodowe będą mogli szlifować podczas praktyk zawodowych, co pozwoli im przygotować się do pracy w dynamicznie rosnącej branży dietetycznej.

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  W Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula stawiamy na praktyczną wiedzę, która jest kluczową wartością. Dlatego podczas trzyletnich studiów z zakresu Dietetyki realizowane są łącznie trzymiesięczne praktyki zawodowe.

  Praktyki zawodowe na kierunku Dietetyka od r. akad. 2018/19:
  II rok semestr 3 – 90 godzin (3 tyg.)
  II rok semestr 4 – 60 godzin (2 tyg.)
  III rok semestr 5 – 90 godzin (3 tyg.)
  III rok semestr 6 – 60 godzin (2 tyg.)

  • Zobacz, gdzie będziesz mógł realizować praktyki
   • gabinety dietetyczne
   • poradnie żywieniowe,
   • kluby sportowe i placówki fitness,
   • jednostki zbiorowego żywienia,
   • kuchnie i pracownie technologii potraw,
   • placówki dla dzieci i młodzieży (np. szkoły, przedszkola, internaty) prowadzące żywienie,
   • placówki dla dorosłych (np. domy opieki społecznej, domy dziennego pobytu) prowadzące żywienie,
   • instytucje naukowe zajmujące się dietetyką.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia w Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie dietetyki.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe od r. akad. 2018/19:
   • Podstawy żywienia człowieka
   • Podstawy dietetyki
   • Żywienie kobiet ciężarnych i matek karmiących piersią
   • Podstawy projektowania jadłospisów
   • Żywienie osób aktywnych fizycznie
   • Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego
   • Toksykologia żywności
   • Psychologia żywienia
   • Promocja zdrowia
   • Ocena żywienia i wyżywienia ludności
   • Procesy i urządzenia w przetwórstwie żywności
   • Technologia żywności pochodzenia roślinnego
   • Alergie i nietolerancje pokarmowe
   • Żywienie osób starszych
   • Mikrobiologia ogólna i żywności
   • Biochemia ogólna (z enzymologią)
   • Chemia żywności
   • Towaroznawstwo żywności
   • Fizjologia wysiłku fizycznego z elementami anatomii
   • Fizjologia trawienia i wchłaniania (z elementami anatomii)
   • Żywienie dzieci i młodzieży
   • Zasady przechowywania żywności
   • Analiza i ocena jakości żywności
   • Biologicznie aktywne składniki żywności
   • Komunikacja z pacjentem
   • Podstawy diagnostyki laboratoryjnej
   • Technologia przygotowania potraw prozdrowotnych
   • Ekologia produkcji żywności i środowiska
   • Informatyka w dietetyce
   • Techniki komunikowania i argumentowania
   • Edukacja żywieniowa
   • Higiena i bezpieczeństwo produkcji żywności
   • Statystyka w dietetyce
   • Dodatki do żywności
   • Zaburzenia odżywiania
   • Suplementy diety
   • Zioła i podstawy fitoterapii
   • Poradnictwo dietetyczne
  • Sprawdź przedmioty do wyboru na III semestrze
   • Opakowania do żywności
   • Zasady utrwalania żywności
   • Nowoczesne technologie przetwarzania żywności
  • Sprawdź przedmioty do wyboru na V semestrze
   • Współczesne trendy w dietetyce
   • Zasady funkcjonowania cateringu
   • Podstawy nutrigenetyki i nutrigenomiki
  • Sprawdź przedmioty do wyboru na VI semestrze

   PDW3

   • Postępowanie dietetyczne w chorobach metabolicznych
   • Aktualne problemy w dietetyce
   • Postępowanie dietetyczne w chorobach autoimmunologicznych

   PDW4

   • Wegetarianizm i weganizm
   • Ocena diet alternatywnych
   • Zastosowanie diet bezglutenowych
 • Kierunek Dietetyka pozwala zrealizować jedną z dwóch specjalności:

  • dietetykę dla osób aktywnych fizycznie;
  • poradnictwo dietetyczne.

  SPECJALNOŚĆ: DIETETYKA DLA OSÓB AKTYWNYCH FIZYCZNIE
  Studenci zdobywają  wiedzę i praktyczne umiejętności, by móc pracować z osobami aktywnymi fizycznie na siłowniach czy w klubach fitness. Absolwenci  mogą współpracować ze sportowcami różnych dyscyplin w zakresie opracowania diety, zapewniającej odpowiednią wydolność i kondycję, których wymaga konkretna dziedzina sportu.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności dietetyka dla osób aktywnych fizycznie
   • Zasady przechowywania żywności
   • Teoria sportu dla wszystkich
   • Żywność funkcjonalna
   • Metodyka treningu zdrowotnego
   • Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia
   • Suplementy w sporcie
   • Żywienie w sportach siłowych
   • Psychologia sportu
   • Projektowanie produktów i potraw dla osób aktywnych
   • Żywienie w sportach wytrzymałościowych
   • Żywienie w sportach szybkościowych i technicznych
   • Elementy nutrigenomiki i nutrigenetyki w żywieniu ludzi aktywnych

  SPECJALNOŚĆ: PORADNICTWO DIETETYCZNE
  Studenci uczą się dokładnie rozpoznawać potrzeby osób odwiedzających gabinet dietetyka. Zajęcia z psychologii i komunikacji personalnej pozwalają przygotować się do współpracy z klientami.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności poradnictwo dietetyczne
   • Zasady przechowywania żywności
   • Psychologia odżywiania się
   • Pedagogika
   • Elementy pracy z klientem
   • Elementy nutrigenomiki i nutrigenetyki w żywieniu ludzi aktywnych
   • Poradnictwo dietetyczne – analiza studium przypadku 1-2
   • Wywiad motywujący (z elementami psychologii motywacji)
   • Żywienie emocjonalne (z elementami psychologii emocji i stresu)
   • Projektowanie potraw prozdrowotnych
   • Psychologia rozwojowa
   • Nowoczesne techniki kulinarne
   • Żywność funkcjonalna
   • Zioła i podstawy fitoterapii
 • Prof. Dorota Nowak

  dr hab. Dorota Nowak, prof. SGTiH

  Autorka koncepcji kształcenia i programu kierunku Dietetyka realizowanego od 2016 roku w SGTiH i jednocześnie Dyrektor Programu Dietetyka. Wykładowca akademicki z ponad 30-letnim doświadczeniem. Autorka ponad 100 publikacji w czasopismach zagranicznych i polskich, których ogólny Impact Factor wynosi 11,2, a Index Hirscha 6. Według jej autorskiej koncepcji, Instytut Technologii Żywności i Gastronomii PWSIiP w Łomży został wyposażony w aparaturę technologiczno-badawczą o wartości ponad 17 mln złotych. Laureatka wielu wyróżnień, w tym nagrody Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nagrody I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne czy nagrody JM Rektora za działalność organizacyjną II stopnia za „Raport samooceny – ocena instytucjonalna dla PKA”. Ekspertka z zakresu innowacyjności oceniająca projekty współfinansowane ze środków UE, współpracująca z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz innymi instytucjami.

  dr Natalia Czech

  Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych, magister dietetyki i zdrowia publicznego; autorka wielu publikacji naukowych z zakresu żywienia człowieka i dietetyki; doświadczony dietetyk; od 10 lat prowadzi poradnictwo dietetyczne w kilku gabinetach.

  dr hab. Krzysztof Dasiewicz

  Dr hab. technolog żywności, absolwent Wydziału Technologii Żywności SGGW. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z aspektami technologicznymi, zdrowotnymi i ekonomicznymi przetwarzania surowców zwierzęcych oraz zastosowaniem technik wizyjnych w ocenie jakości mięsa. Współautor podręcznika pt. „Mięso. Podstawy nauki i technologii” wydanego przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie. Autor ponad 150 publikacji z zakresu technologii mięsa. Wykładowca na wielu kursach i szkoleniach dla pracowników przemysłu mięsnego.

  Dr Hab. Ewa Gondek - Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

  dr hab. inż. Ewa Gondek

  Pracownik Instytutu Nauk o Żywności SGGW. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem, promotor 100 prac dyplomowych, promotor w trzech przewodach doktorskich. Odbywała liczne szkolenia i staże naukowe w kraju i za granicą. Autorka lub współautorka ponad stu oryginalnych prac badawczych, z zakresu nauk o żywności oraz licznych monografii i podręczników akademickich. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi oraz producentami żywności w zakresie projektowania nowych produktów, ekspert PARP. Realizator lub kierownik wielu projektów badawczych KBN, NCBiR, 7PR UE. Redaktor czasopisma naukowego z listy A MNiSW.

  dr hab. inż. Eliza Gruczyńska-Sękowska

  Dyplom magistra inżyniera technologii chemicznej otrzymała w 1997 r. na Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. W 2002 r. obroniła doktorat w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Technologii Żywności, stając się inżynierem nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Od 2013 r. doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia w specjalności chemia żywności; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności. W latach 2008-2009 pełniła funkcję kierownika laboratorium chemii żywności na Wydziale Chemii i Biochemii Uniwersytetu  w Lethbridge (Kanada). Odbyła następujące staże i szkolenia: 27 VI 2007 – 31 XII 2009 Canada, University of Lethbridge, Department of Chemistry and Biochemistry, Post-Doctoral Fellowship; 3-4 X 2009 Canada, Ontario, Toronto, 23rd Meeting of the Canadian Section of the AOCS, Crystallization of Lipids, Nucleation to Application, Workshop.

  Sylwia Gudej

  mgr Sylwia Gudej

  Nauczyciel akademicki i aktywny zawodowo dietetyk; pracuje w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie specjalizuje się w dietoterapii wrodzonych wad metabolizmu, w tym leczeniu dietą ketogenną i jej modyfikacjami; autorka i/lub współautorka doniesień konferencyjnych, publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu dietetyki i żywienia człowieka; kierownik i wykonawca kilku grantów naukowych; laureatka „Diamentowego Grantu”, jednego z najbardziej prestiżowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; aktywnie uczestniczy w realizacji programów dotyczących dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób cywilizacyjnych oraz w promowaniu zawodu dietetyka w Polsce; członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

  dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk

  Od 15.12.2005 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności,  Wydział Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie. W roku 2000/2001 ukończyła roczne studia podyplomowe o kierunku Organizacja i Zarządzanie w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.  Od 2018 r. jest członkiem Rady Programowej dwumiesięcznika „Chłodnictwo” wydawanego przez SIGMA-NOT.  Od 2003 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. W latach 2016-2017 uczestniczyła w pracach międzynarodowego zespołu ekspertów ds. Zanieczyszczeń Żywności oraz ds. Higieny Żywności w ramach Elektronicznej Grupy Roboczej Komitetu KKŻ FAO/WHO.  W czasie pracy na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie trzykrotnie otrzymała nagrodę JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zespołową stopnia II za osiągnięcia naukowe (2007, 2017 i 2018). Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzymała w latach 2007-2014 dwie nagrody zespołowe (2011 – II stopnia, 2014 – I stopnia) oraz dyplom uznania (2007) JM Rektora SGGW w Warszawie. Została również nagrodzona za osiągnięcia organizacyjne w roku 2012 (nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora SGGW). W czasie studiów doktoranckich uczestniczyła w kursie dla doktorantów z dziedziny technologii mięsa: „Fresh Meat Technology Course” organizowanym przez Department of Food Science, Agricultural University of Norway w Ås (23.06 – 27.06.2013, Norwegia). Nieco później, bo w czasie pracy na stanowisku adiunkta, uczestniczyła w programie VI Programie Ramowym UE (Food Quality and Safety) – „PathogenCombat” (2006-2008) jako członek polskiej grupy roboczej pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Ziarno, prof. SGGW.

  dr Mariusz Jaworski

  Doktor nauk o zdrowiu, dietetyk, psycholog i seksuolog. Pracę doktorską z zakresu zaburzeń odżywiania się obronił w 2015 r. na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownik naukowy w kilku projektach grantowych, w tym kilku grantach międzynarodowych (np. w polsko-norweskim grancie PRACTA). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Prelegent w kilkunastu konferencjach międzynarodowych dotyczących psychologii zdrowia, dietetyki i metodyki kształcenia na uniwersytetach medycznych oraz najnowszych trendów w edukacji. Autor 46 publikacji naukowych o łącznym impact factor równym 36;  recenzent w kilku międzynarodowych czasopismach z obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z psychospołecznymi aspektami zaburzeń odżywiania się, cukrzycą typu 2, psychometrią, metodologią badań w dietetyce, a także problemami seksuologicznymi osób dorosłych związanymi z rozwojem psychoseksualnym człowieka.

  dr Joanna Kalecińska

  Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończyła specjalizacje z: żeglarstwa, turystyki i rekreacji; w czasie studiów uzyskała uprawnienia: instruktora pływania, gimnastyki, lekkiej atletyki, młodszego ratownika WOPR, sternika jachtowego i motorowodnego oraz instruktora PZŻ. Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 2008 roku; temat rozprawy: „Rodziny usportowione środowiskiem wychowania do rekreacyjnej aktywności ruchowej”. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Wychowania do Życia w Rodzinie (2001), Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich (2010) w SGH oraz MBA Zarzadzanie Szkołą Wyższą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2016). Odbyła liczne zagraniczne staże naukowe, między innymi w: Lithuanian Academy of Physical Education (Kowno, Litwa) (2010 i 2012), Latvian Academy of Sport Education (Ryga, Łotwa) (2011), Universitad de Alcala (Madryt, Hiszpania) (2013), Université du Sud Toulon Var (Francja) (2014), Presov University. Faculty of Sport (Słowacja) (2015), Funchal University of Madera (Portugalia) (2016), Uniwersytet w Zadarze (Chorwacja) (2018). Jej doświadczenie zawodowe związane jest z pracą w szkolnictwie w różnych etapach edukacyjnych (szkoła podstawowa, gimnazjum, uczelnia wyższa) na stanowiskach nauczyciela wychowania fizycznego oraz dydaktycznych (asystent, adiunkt, wykładowca), a także kierowniczych (prodziekan ds. Zarządzania Projektami; prodziekan ds. dydaktycznych; Zastępca i Dyrektor Programu Kształcenia Turystyka i Rekreacja; Kierownik Zakładu). Jest autorką ponad 50 publikacji naukowych. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki w Poznaniu i V-ce Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa.

  Agnieszka Sulich

  dr inż. Agnieszka Sulich

  Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie; autorka publikacji naukowych dotyczących oceny spożycia związków bioaktywnych pochodzenia roślinnego w wybranych grupach populacyjnych; propagatorka zdrowego stylu życia w ramach działalności kampanii społecznej „Wiem, co jem”, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. 

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Dietetyka zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować studentów do pracy w zawodzie. Ponad połowa wykładowców i nauczycieli to profesjonalni dietetycy, którzy przekazują zarówno rzetelną wiedzę, jak i cenne doświadczenie. Zdobyte kompetencje z łatwością przekujesz w sukces na rynku zawodowym. Po ukończeniu studiów w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula i Ty będziesz mógł posługiwać się tytułem zawodowym Dietetyka.

  Przekonaj się, że Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Dietetyka.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA DIETETYKI

  Rzetelna diagnostyka

  Nauczysz się określać wpływ poszczególnych składników żywności na funkcjonowanie organizmu zdrowego człowieka, czyli na jego kondycję fizyczną, wydolność organizmu, kondycję psychiczną, ogólny nastrój czy wygląd skóry.

  Indywidualne podejście

  Będziesz mógł zaoferować swoim klientom indywidualne podejście, dobierając im składniki diety idealnie dopasowane do ich potrzeb, celów, zwyczajów, a nawet narodowości. Dowiesz się, jak identyfikować i korygować błędy żywieniowe.

  Profesjonalne umiejętności

  Zdobędziesz wiedzę na temat różnych technologii przetwarzania żywności oraz sposobów komponowania potraw tak, by uzyskać założoną wartość odżywczą. Na terenie Uczelni powstaje profesjonalne laboratorium, w którym prowadzone będą zajęcia z chemii, biochemii oraz mikrobiologii z wykorzystaniem specjalistycznych sprzętów.

  Praktyczna wiedza

  Nauczysz się poprawiać jakość życia innych ludzi dzięki zmianie sposobu ich żywienia. Uczymy również dobrych praktyk w podejściu do klientów, dlatego po skończeniu naszych studiów będziesz miał z nimi doskonały kontakt. Będziesz umiał krytycznie ocenić skuteczność różnych diet – dowiesz się, które z tych najmodniejszych są naprawdę skuteczne. Może stworzysz swoją własną dietę?  Będziesz miał możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych, po których otrzymasz “certyfikat uczestnictwa” potwierdzający Twoje nowe kompetencje.

  JAKA PRACA PO STUDIACH DIETETYKA?

  Dietetyk to satysfakcjonujący zawód. Umożliwia połączenie pracy z misją pomagania drugiemu człowiekowi. To kariera z ogromnymi perspektywami. Coraz więcej osób ma świadomość wartości jaką jest zdrowy tryb życia i szuka profesjonalnej pomocy i wsparcia.

  Absolwenci Dietetyki mogą rozwijać karierę zawodową w:

  • Poradniach dietetycznych znajdujących się przy klubach fitness, siłowniach, klubach sportowych.
  • Poradniach dietetycznych ogólnie dostępnych.
  • Szkołach, przedszkolach, żłobkach.
  • Będziesz mógł być niezależny, prowadząc własną działalność gospodarczą.
  • Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia

   Absolwent studiów I stopnia kształcenia na kierunku Dietetyka realizowanym w Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) ma gruntowną interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu fizjologii człowieka, żywności, promocji zdrowia, edukacji żywieniowej, a także psychologii żywienia i komunikacji interpersonalnej. Pozwalają one określić potrzeby żywieniowe konkretnego człowieka dostosowane do jego stylu życia, uwzględniające jego preferencje żywieniowe, zapewniające dobrą kondycję fizyczną i psychiczną czy poprawę stanu zdrowia. Absolwent ma świadomość konieczności indywidualizacji potrzeb żywieniowych człowieka w zależności od jego wieku, zwyczajów żywieniowych, pochodzenia kulturowego i stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań człowieka zdrowego i zagrożonego chorobami cywilizacyjnymi. Potrafi przygotować programy edukacyjne pozwalające na kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Absolwent nabywa w czasie studiów umiejętności praktyczne w zakresie doradztwa żywieniowego, planowania żywienia i komunikowania się z pacjentami. Kompetencje te rozwija dzięki dużej liczbie godzin zajęć praktycznych prowadzonych w Uczelni oraz w różnego typu placówkach związanych z żywieniem, a także dzięki kadrze dydaktycznej, którą w znaczącej części stanowią praktykujący dietetycy.

   Szczegółowe umiejętności są zdobywane w ramach dwóch specjalności: dietetyka dla osób aktywnych fizycznie oraz poradnictwo dietetyczne. Absolwent specjalności „dietetyka dla osób aktywnych fizycznie” przygotowany jest głównie do współpracy z osobami trenującymi na siłowniach czy w klubach fitness, ale również do wspomagania osób biegających amatorsko, przygotowujących się do wypraw czy wspinaczek, aby dostosować dietę do ich potrzeb. Potrafi zaplanować dietę sportowcom uprawiającym różne dyscypliny sportowe, aby zapewnić odpowiednią wydolność i kondycję. Specjalność „poradnictwo dietetyczne” przygotowuje do pracy z różnymi pacjentami. Aby skutecznie pomóc osobie odwiedzającej gabinet dietetyka, ważna jest umiejętność rozpoznania faktycznych problemów i właściwego
   dotarcia do klienta. Dlatego w czasie kształcenia duży nacisk jest położony na psychologię, komunikację interpersonalną i pracę z klientem.

   Absolwent kierunku Dietetyka potrafi:

   • określić wpływ poszczególnych składników żywności na funkcjonowanie organizmu człowieka zdrowego (na kondycję fizyczną, wydolność
    organizmu, kondycję psychiczną, ogólny nastrój, wygląd skóry itp.);
   • dobrać składniki diety, wykorzystując zasadę różnorodności i znajomość
    zwyczajów żywieniowych związanych z narodowością klienta, w
    zależności od planowanego sposobu funkcjonowania organizmu
    (intensywny wysiłek, długotrwały wysiłek, regeneracja organizmu);
   • zidentyfikować i skorygować błędy żywieniowe poprzez indywidualny
    dobór warunków utrzymania właściwej masy ciała;
   • zaproponować właściwe receptury i technologie przetwarzania żywności
    oraz sposoby komponowania potraw, tak aby uzyskać założoną i
    zaprojektowaną wartość żywieniową, wykorzystując możliwości
    techniczno-technologiczne nowoczesnych aparatów i urządzeń;
   • poradzić, jak można poprawić jakość życia poprzez zmianę sposobu
    żywienia;
   • krytycznie ocenić rzeczywistą wartość lansowanych diet, zwłaszcza diet
    odchudzających;
   • łatwo nawiązać kontakt, gdyż posiada podstawowe umiejętności
    komunikacji z klientem oraz kompetencje z obszaru psychodietetyki.

    

   Absolwent ma uprawnienia wykonywania zawodu dietetyka.
   Potencjalne możliwości pracy dla absolwenta to:

   • jako dietetyk w poradniach dietetycznych znajdujących się przy klubach fitness, siłowniach, klubach sportowych;
   • w poradniach dietetycznych ogólnie dostępnych;
   • w szkołach, przedszkolach, żłobkach;
   • jako doradca żywieniowy w ramach własnej działalności gospodarczej.

   Poza przygotowaniem do wykonywania pracy zawodowej, nabyte umiejętności dają możliwość zadbania o zdrowie własne oraz osób z najbliższego otoczenia.

 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 300 zł 2 800 zł 590 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 4 800 zł 2 550 zł 550 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 300 € 700 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1 300 € 700 €

  Studia w języku angielskim - stacjonarne

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  obywatele UE i innych państw* (EU and other countries citizens*) 120 € 2 500 € 1 350 €
  studenci z pozostałych państw (citizens from the remaining countries) 200 € 3 500 € 1 850 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz

Kontakt do Działu Rekrutacji

Katarzyna Broniszewska
tel. +48 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Alina Maksymova
tel. +48 22 45 72 404
e-mail: a.maksymova@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Joanna Godlewska
tel. +48 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close