Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

SGTiH Vistula (dawniej SGTiR)

 • DIETETYKA – O STUDIACH

   

  W krajach rozwiniętych, również w Polsce, narasta epidemia nadwagi i otyłości. Z drugiej strony coraz silniejszy jest trend związany ze zdrowym, racjonalnym odżywianiem. Specjaliści, którzy mają solidną, kompleksową wiedzę z zakresu dietetyki są dziś poszukiwani, a ich solidna, kompleksowa wiedza i kompetencje są w cenie. Właśnie dlatego w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w ramach oferty studiów licencjackich uruchomiony został kierunek Dietetyka.

  Trzyletnie studia są doskonałą propozycją dla osób, które nie tylko dbają o swoją kondycję i zdrowe odżywianie, ale chciałyby także dowiedzieć się,  jak wiedzę z zakresu dietetyki wykorzystać w praktyce.

  Największym atutem kierunku Dietetyka (studia licencjackie) realizowanym w Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) jest unikatowy w skali kraju program. Został on skonstruowany z uwzględnieniem sposobu odżywiania człowieka zdrowego,  ze zwróceniem uwagi na jego zróżnicowaną aktywność fizyczną, wiek, stan fizjologiczny, a także narodowość czy upodobania kulinarne. Studenci dowiadują się, jak dzięki odpowiedniemu odżywianiu być sprawnym, mieć dobre samopoczucie oraz właściwą kondycję psychiczną i fizyczną.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • DIETETYKA – PROGRAM STUDIÓW

  Program kierunku Dietetyka (studia licencjackie) w Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) jest unikatowy w skali kraju. Dzięki kadrze ekspertów i praktyków studenci mogą mieć pewność, że otrzymają kompleksową wiedzę, którą łatwo przekują w sukces na polu zawodowym. Swoje umiejętności zawodowe będą mogli szlifować podczas praktyk zawodowych, co pozwoli im przygotować się do pracy w dynamicznie rosnącej branży dietetycznej.

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  W Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji stawiamy na praktyczną wiedzę, która jest kluczową wartością. Dlatego podczas trzyletnich studiów z zakresu Dietetyki realizowane są łącznie trzymiesięczne praktyki zawodowe.

  Praktyki zawodowe na kierunku Dietetyka od r. akad. 2018/19:
  II rok semestr 3 – 90 godzin (3 tyg.)
  II rok semestr 4 – 60 godzin (2 tyg.)
  III rok semestr 5 – 90 godzin (3 tyg.)
  III rok semestr 6 – 60 godzin (2 tyg.)

  • Zobacz, gdzie będziesz mógł realizować praktyki
   • gabinety dietetyczne
   • poradnie żywieniowe,
   • kluby sportowe i placówki fitness,
   • jednostki zbiorowego żywienia,
   • kuchnie i pracownie technologii potraw,
   • placówki dla dzieci i młodzieży (np. szkoły, przedszkola, internaty) prowadzące żywienie,
   • placówki dla dorosłych (np. domy opieki społecznej, domy dziennego pobytu) prowadzące żywienie,
   • instytucje naukowe zajmujące się dietetyką.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia w Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie dietetyki.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe od r. akad. 2018/19:
   • Podstawy żywienia człowieka
   • Podstawy dietetyki
   • Żywienie kobiet ciężarnych i matek karmiących piersią
   • Podstawy projektowania jadłospisów
   • Żywienie osób aktywnych fizycznie
   • Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego
   • Toksykologia żywności
   • Psychologia żywienia
   • Promocja zdrowia
   • Ocena żywienia i wyżywienia ludności
   • Procesy i urządzenia w przetwórstwie żywności
   • Technologia żywności pochodzenia roślinnego
   • Alergie i nietolerancje pokarmowe
   • Żywienie osób starszych
   • Mikrobiologia ogólna i żywności
   • Biochemia ogólna (z enzymologią)
   • Chemia żywności
   • Towaroznawstwo żywności
   • Fizjologia wysiłku fizycznego z elementami anatomii
   • Fizjologia trawienia i wchłaniania (z elementami anatomii)
   • Żywienie dzieci i młodzieży
   • Zasady przechowywania żywności
   • Analiza i ocena jakości żywności
   • Biologicznie aktywne składniki żywności
   • Komunikacja z pacjentem
   • Podstawy diagnostyki laboratoryjnej
   • Technologia przygotowania potraw prozdrowotnych
   • Ekologia produkcji żywności i środowiska
   • Informatyka w dietetyce
   • Techniki komunikowania i argumentowania
   • Edukacja żywieniowa
   • Higiena i bezpieczeństwo produkcji żywności
   • Statystyka w dietetyce
   • Dodatki do żywności
   • Zaburzenia odżywiania
   • Suplementy diety
   • Zioła i podstawy fitoterapii
   • Poradnictwo dietetyczne
  • Sprawdź przedmioty do wyboru na III semestrze
   • Opakowania do żywności
   • Zasady utrwalania żywności
   • Nowoczesne technologie przetwarzania żywności
  • Sprawdź przedmioty do wyboru na V semestrze
   • Współczesne trendy w dietetyce
   • Zasady funkcjonowania cateringu
   • Podstawy nutrigenetyki i nutrigenomiki
  • Sprawdź przedmioty do wyboru na VI semestrze

   PDW3

   • Postępowanie dietetyczne w chorobach metabolicznych
   • Aktualne problemy w dietetyce
   • Postępowanie dietetyczne w chorobach autoimmunologicznych

   PDW4

   • Wegetarianizm i weganizm
   • Ocena diet alternatywnych
   • Zastosowanie diet bezglutenowych
 • Kierunek Dietetyka pozwala zrealizować jedną z dwóch specjalności:

  • dietetykę dla osób aktywnych fizycznie;
  • poradnictwo dietetyczne.

  SPECJALNOŚĆ: DIETETYKA DLA OSÓB AKTYWNYCH FIZYCZNIE
  Studenci zdobywają  wiedzę i praktyczne umiejętności, by móc pracować z osobami aktywnymi fizycznie na siłowniach czy w klubach fitness. Absolwenci  mogą współpracować ze sportowcami różnych dyscyplin w zakresie opracowania diety, zapewniającej odpowiednią wydolność i kondycję, których wymaga konkretna dziedzina sportu.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności dietetyka dla osób aktywnych fizycznie
   • Zasady przechowywania żywności
   • Teoria sportu dla wszystkich
   • Żywność funkcjonalna
   • Metodyka treningu zdrowotnego
   • Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia
   • Suplementy w sporcie
   • Żywienie w sportach siłowych
   • Psychologia sportu
   • Projektowanie produktów i potraw dla osób aktywnych
   • Żywienie w sportach wytrzymałościowych
   • Żywienie w sportach szybkościowych i technicznych
   • Elementy nutrigenomiki i nutrigenetyki w żywieniu ludzi aktywnych

  SPECJALNOŚĆ: PORADNICTWO DIETETYCZNE
  Studenci uczą się dokładnie rozpoznawać potrzeby osób odwiedzających gabinet dietetyka. Zajęcia z psychologii i komunikacji personalnej pozwalają przygotować się do współpracy z klientami.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności poradnictwo dietetyczne
   • Zasady przechowywania żywności
   • Psychologia odżywiania się
   • Pedagogika
   • Elementy pracy z klientem
   • Elementy nutrigenomiki i nutrigenetyki w żywieniu ludzi aktywnych
   • Poradnictwo dietetyczne – analiza studium przypadku 1-2
   • Wywiad motywujący (z elementami psychologii motywacji)
   • Żywienie emocjonalne (z elementami psychologii emocji i stresu)
   • Projektowanie potraw prozdrowotnych
   • Psychologia rozwojowa
   • Nowoczesne techniki kulinarne
   • Żywność funkcjonalna
   • Zioła i podstawy fitoterapii
 • Katarzyna Błaszczyk

  dr Katarzyna Błaszczyk

  Magister biologii i dietetyki; obecnie doktorantka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW;  autorka i współautorka kilku publikacji naukowych; kierownik i wykonawca grantów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym; aktywna uczestniczka i organizatorka kilkudziesięciu konferencji naukowych; laureatka wielu wyróżnień, w tym dwukrotnie nagrody Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nagrody I stopnia za osiągnięcia naukowe; od 2016 roku prowadzi poradnię dietetyczną.

  dr Natalia Czech

  Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych, magister dietetyki i zdrowia publicznego; autorka wielu publikacji naukowych z zakresu żywienia człowieka i dietetyki; doświadczony dietetyk; od 10 lat prowadzi poradnictwo dietetyczne w kilku gabinetach.

  Sylwia Gudej

  mgr Sylwia Gudej

  Nauczyciel akademicki i aktywny zawodowo dietetyk; pracuje w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie specjalizuje się w dietoterapii wrodzonych wad metabolizmu, w tym leczeniu dietą ketogenną i jej modyfikacjami; autorka i/lub współautorka doniesień konferencyjnych, publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu dietetyki i żywienia człowieka; kierownik i wykonawca kilku grantów naukowych; laureatka „Diamentowego Grantu”, jednego z najbardziej prestiżowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; aktywnie uczestniczy w realizacji programów dotyczących dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób cywilizacyjnych oraz w promowaniu zawodu dietetyka w Polsce; członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

  Józef Grochowicz

  prof. dr hab. inż. Józef Grochowicz, dr h.c.

  Uznany w kraju i za granicą specjalista w zakresie inżynierii żywności; wyniki swoich badań wydał w formie kilkunastu publikacji zwartych oraz ponad 500 prac naukowych recenzowanych (w tym jednej książki wydanej w języku angielskim dla US Dept. of Agriculture); organizator periodycznych Szkół Letnich dla młodych pracowników nauki; współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ” (obecnie jest honorowym prezesem); dziala w międzynarodowych organizacjach i instytucjach naukowych, pełni funkcje z wyboru  i nominacji – obecnie honorowy wiceprezydent CIGR (Commission Internationale du Genie Rurale), wiceprezydent Azjatyckiego Stowarzyszenia Inżynierii Rolniczej (AAAE), członek Komitetu Doradczego Uniwersytetu Kaziranga w Indiach; doktor honoris causa Politechniki w Koszalinie; odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim OOP; posiada tytuł Zasłużonego Racjonalizatora – przyznany przez Premiera RP za opatentowane wynalazki.

  Natalia Grzebisz

  dr Natalia Grzebisz

  Doktor nauk o kulturze fizycznej, autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych ze sportem i żywieniem (Puls Medycyny, Magazyn Bieganie, BikeBoard, Gazeta Wyborcza, biegowki24.pl, biegambolubie.com.pl, bankier.pl i inne).; współpracowała z Instytutem Sportu w Warszawie jako fizjolog w projektach ,,Talent’’ oraz ,,Identyfikacja Młodych Talentów’’, które służyły identyfikacji przyszłych mistrzów kolarskich; była członkini kadry Polskiego Związku Narciarskiego w biegach narciarskich;  obecnie amatorsko startuje w maratonach i ultramaratonach narciarskich oraz kolarskich; prowadzi treningowo i dietetycznie zawodników SN Klasyk Warszawa.

  Ewa Rasińska

  mgr inż. Ewa Rasińska

  Ekspertka w dziedzinie racjonalnego, zdrowego żywienia; absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW; ukończyła liczne szkolenia dotycząc dietetyki; uczestniczyła w wielu projektach dotyczących zdrowego odżywiania, brała udział w  programach prowadzonych przez fundację Carrefour: ,,ABC of Healthy Eating’’, ,,ABC of Healthy Eating – ABC of Kids Nutrition’’, „ABC Żywienia Dzieci i Rodziców”, w  projekcie ,,Wiem co jem’’ dla osób odpowiedzialnych za żywienie w placówkach oświatowych oraz w programie ,,Trzymaj Formę!’’, adresowanym do uczniów klas I-III gimnazjum.

  Agnieszka Sulich

  dr inż. Agnieszka Sulich

  Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie; autorka publikacji naukowych dotyczących oceny spożycia związków bioaktywnych pochodzenia roślinnego w wybranych grupach populacyjnych; propagatorka zdrowego stylu życia w ramach działalności kampanii społecznej „Wiem, co jem”, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. 

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Dietetyka zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować studentów do pracy w zawodzie. Ponad połowa wykładowców i nauczycieli to profesjonalni dietetycy, którzy przekazują zarówno rzetelną wiedzę, jak i cenne doświadczenie. Zdobyte kompetencje z łatwością przekujesz w sukces na rynku zawodowym. Po ukończeniu studiów w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji i Ty będziesz mógł posługiwać się tytułem zawodowym Dietetyka.

  Przekonaj się, że Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Dietetyka.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA DIETETYKI

  Rzetelna diagnostyka

  Nauczysz się określać wpływ poszczególnych składników żywności na funkcjonowanie organizmu zdrowego człowieka, czyli na jego kondycję fizyczną, wydolność organizmu, kondycję psychiczną, ogólny nastrój czy wygląd skóry.

  Indywidualne podejście

  Będziesz mógł zaoferować swoim klientom indywidualne podejście, dobierając im składniki diety idealnie dopasowane do ich potrzeb, celów, zwyczajów, a nawet narodowości. Dowiesz się, jak identyfikować i korygować błędy żywieniowe.

  Profesjonalne umiejętności

  Zdobędziesz wiedzę na temat różnych technologii przetwarzania żywności oraz sposobów komponowania potraw tak, by uzyskać założoną wartość odżywczą. Na terenie Uczelni powstaje profesjonalne laboratorium, w którym prowadzone będą zajęcia z chemii, biochemii oraz mikrobiologii z wykorzystaniem specjalistycznych sprzętów.

  Praktyczna wiedza

  Nauczysz się poprawiać jakość życia innych ludzi dzięki zmianie sposobu ich żywienia. Uczymy również dobrych praktyk w podejściu do klientów, dlatego po skończeniu naszych studiów będziesz miał z nimi doskonały kontakt. Będziesz umiał krytycznie ocenić skuteczność różnych diet – dowiesz się, które z tych najmodniejszych są naprawdę skuteczne. Może stworzysz swoją własną dietę?  Będziesz miał możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych, po których otrzymasz “certyfikat uczestnictwa” potwierdzający Twoje nowe kompetencje.

  JAKA PRACA PO STUDIACH DIETETYKA?

  Dietetyk to satysfakcjonujący zawód. Umożliwia połączenie pracy z misją pomagania drugiemu człowiekowi. To kariera z ogromnymi perspektywami. Coraz więcej osób ma świadomość wartości jaką jest zdrowy tryb życia i szuka profesjonalnej pomocy i wsparcia.

  Absolwenci Dietetyki mogą rozwijać karierę zawodową w:

  • Poradniach dietetycznych znajdujących się przy klubach fitness, siłowniach, klubach sportowych.
  • Poradniach dietetycznych ogólnie dostępnych.
  • Szkołach, przedszkolach, żłobkach.
  • Będziesz mógł być niezależny, prowadząc własną działalność gospodarczą.
  • Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia

   Absolwent studiów I stopnia kształcenia na kierunku Dietetyka realizowanym w Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) ma gruntowną interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu fizjologii człowieka, żywności, promocji zdrowia, edukacji żywieniowej, a także psychologii żywienia i komunikacji interpersonalnej. Pozwalają one określić potrzeby żywieniowe konkretnego człowieka dostosowane do jego stylu życia, uwzględniające jego preferencje żywieniowe, zapewniające dobrą kondycję fizyczną i psychiczną czy poprawę stanu zdrowia. Absolwent ma świadomość konieczności indywidualizacji potrzeb żywieniowych człowieka w zależności od jego wieku, zwyczajów żywieniowych, pochodzenia kulturowego i stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań człowieka zdrowego i zagrożonego chorobami cywilizacyjnymi. Potrafi przygotować programy edukacyjne pozwalające na kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Absolwent nabywa w czasie studiów umiejętności praktyczne w zakresie doradztwa żywieniowego, planowania żywienia i komunikowania się z pacjentami. Kompetencje te rozwija dzięki dużej liczbie godzin zajęć praktycznych prowadzonych w Uczelni oraz w różnego typu placówkach związanych z żywieniem, a także dzięki kadrze dydaktycznej, którą w znaczącej części stanowią praktykujący dietetycy.

   Szczegółowe umiejętności są zdobywane w ramach dwóch specjalności: dietetyka dla osób aktywnych fizycznie oraz poradnictwo dietetyczne. Absolwent specjalności „dietetyka dla osób aktywnych fizycznie” przygotowany jest głównie do współpracy z osobami trenującymi na siłowniach czy w klubach fitness, ale również do wspomagania osób biegających amatorsko, przygotowujących się do wypraw czy wspinaczek, aby dostosować dietę do ich potrzeb. Potrafi zaplanować dietę sportowcom uprawiającym różne dyscypliny sportowe, aby zapewnić odpowiednią wydolność i kondycję. Specjalność „poradnictwo dietetyczne” przygotowuje do pracy z różnymi pacjentami. Aby skutecznie pomóc osobie odwiedzającej gabinet dietetyka, ważna jest umiejętność rozpoznania faktycznych problemów i właściwego
   dotarcia do klienta. Dlatego w czasie kształcenia duży nacisk jest położony na psychologię, komunikację interpersonalną i pracę z klientem.

   Absolwent kierunku Dietetyka potrafi:

   • określić wpływ poszczególnych składników żywności na funkcjonowanie organizmu człowieka zdrowego (na kondycję fizyczną, wydolność
    organizmu, kondycję psychiczną, ogólny nastrój, wygląd skóry itp.);
   • dobrać składniki diety, wykorzystując zasadę różnorodności i znajomość
    zwyczajów żywieniowych związanych z narodowością klienta, w
    zależności od planowanego sposobu funkcjonowania organizmu
    (intensywny wysiłek, długotrwały wysiłek, regeneracja organizmu);
   • zidentyfikować i skorygować błędy żywieniowe poprzez indywidualny
    dobór warunków utrzymania właściwej masy ciała;
   • zaproponować właściwe receptury i technologie przetwarzania żywności
    oraz sposoby komponowania potraw, tak aby uzyskać założoną i
    zaprojektowaną wartość żywieniową, wykorzystując możliwości
    techniczno-technologiczne nowoczesnych aparatów i urządzeń;
   • poradzić, jak można poprawić jakość życia poprzez zmianę sposobu
    żywienia;
   • krytycznie ocenić rzeczywistą wartość lansowanych diet, zwłaszcza diet
    odchudzających;
   • łatwo nawiązać kontakt, gdyż posiada podstawowe umiejętności
    komunikacji z klientem oraz kompetencje z obszaru psychodietetyki.

    

   Absolwent ma uprawnienia wykonywania zawodu dietetyka.
   Potencjalne możliwości pracy dla absolwenta to:

   • jako dietetyk w poradniach dietetycznych znajdujących się przy klubach fitness, siłowniach, klubach sportowych;
   • w poradniach dietetycznych ogólnie dostępnych;
   • w szkołach, przedszkolach, żłobkach;
   • jako doradca żywieniowy w ramach własnej działalności gospodarczej.

   Poza przygotowaniem do wykonywania pracy zawodowej, nabyte umiejętności dają możliwość zadbania o zdrowie własne oraz osób z najbliższego otoczenia.

 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 300 zł 2 800 zł 590 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 4 800 zł 2 550 zł 550 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 300 € 700 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1 300 € 700 €

  Studia w języku angielskim - stacjonarne

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  obywatele UE i innych państw* (EU and other countries citizens*) 120 € 2 500 € 1 350 €
  studenci z pozostałych państw (citizens from the remaining countries) 200 € 3 500 € 1 850 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Zarządzenie Kanclerza o opłatach

  Pobierz

  Regulamin promocji

  Pobierz

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek  10.00 – 17.00

piątek – 9.00 – 17.00

sobota – 9.00 – 15.00

Kontakt:

telefon: +48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close