Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawna Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) jest uczelnią, której przyświeca idea społecznej odpowiedzialności i która przekuwa ją w praktyczne działania. Wyrazem tego jest projekt U3elnia, Warszawsko-Bieliński Uniwersytet Trzeciego Wieku, realizowany wspólnie z fundacją Optimum Pareto oraz gminą Bieliny.

Projekt jest odpowiedzią na proces starzenia się polskiego społeczeństwa, który ma poważne konsekwencje zarówno społeczne, jak i gospodarcze. Poprzez stworzenie oferty edukacyjnej skierowanej do seniorów, SGTiH Vistula chce wnieść wkład w ich aktywizację i integrację. Od tego zależy jakość ich życia i samopoczucie, a także kondycja całych społeczności.

Projekt został doceniony i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej kwotą 968 479,20 PLN.

U3elnia służy realizacji celów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Projekt obejmie 160 seniorów, w tym 100 kobiet:

 • w wieku powyżej 60 lat
 • pochodzących z terenów wiejskich i miejskich;
 • nieaktywnych zawodowo;
 • zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji w życiu prywatnym i zawodowym.

Uczestnicy wezmą udział w kursach, szkoleniach i szkołach letnich, dzięki którym rozwiną kompetencje pozwalające na:

 • aktywizację społeczną i zawodową;
 • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej;
 • rozwój zainteresowań;
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów pośrednich:

 • opracowanie 6 programów kształcenia i materiałów szkoleniowo- dydaktycznych;
 • realizację na tej podstawie 6 działań dydaktycznych w postaci kursów i szkoleń.

Program obejmuje następujące elementy:

 • realizacja modułu warsztatowo-seminaryjnego Styl życia seniora;
 • realizacja modułu warsztatowo-seminaryjnego z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz przedsiębiorczości w życiu seniora;
 • realizacja modułu warsztatowo-seminaryjnego Dziedzictwo historyczno- kulturowe w życiu seniora;
 • szkoła letnia – Bieliny i Warszawa;
 • szkoła letnia – Ogonki.
 • Zajęcia

  miesiąc Warszawa Bieliny
  maj 21-24 9-12/ nie ma
  czerwiec 11-14 27-30
  lipiec nie ma nie ma
  sierpień nie ma nie ma
  wrzesień 16-19 12-15
  październik 14-17 10-13
  listopad 18-21 14-17
  grudzień 9-12 5-8
 • Zajęcia

  miesiąc Warszawa Bieliny
  styczeń 14-17
  luty nie ma
  marzec 17-20
  kwiecień 21-24
  maj 19-22
  czerwiec 23-26
  lipiec Szkoła Ogonki
  sierpień nie ma
  wrzesień 22-25
  październik 20-23
  listopad 24-27
  grudzień 15-18

  ferie mazowieckie - 10.02-23.02
  Wielkanoc - 11-13.04
  Boże Ciało - 11.06

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Deklaracja uczestnictwa – POBIERZ

Kwestionariusz osobowy – POBIERZ

Oświadczenie uczestnika projektu – POBIERZ

Regulamin – POBIERZ

Umowa szkoleniowa z uczestnikiem – POBIERZ

Aplikuj online