• Podstawowe pojęcia

  1. Otwarty Dostęp (Open Access) – dostępność pełnych treści publikacji w publicznym Internecie – bez barier finansowych, prawnych czy technicznych.
  2. Otwarty dostęp Gratis – udostępnienie bez opłat i barier technicznych, ale bez (informacji o) licencji.
  3. Otwarty dostęp Libre / OD w oparciu o wolne licencje – określa licencję.
  4. Na tych samych warunkach – przetwarzając utwór lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.
  5. Droga złota – publikowanie w otwartych czasopismach.
  6. Droga zielona – deponowanie publikacji w otwartych repozytoriach.”

  Źródło: POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU W POLSCE. REKOMENDACJE MNISW, Piotr Kępski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW, 23 marca 2017 r. (materiał szkoleniowy na wolnej licencji).

 • Otwarty dostęp do publikacji naukowych

  Specjalistyczna strona z portalu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; MNiSzW zapowiada jej rozbudowywanie i aktualizowanie:

  http://www.nauka.gov.pl/otwarty-dostep-do-publikacji-naukowych/

 • Baza SHERPA/RoMEO

  Baza, która może pomóc przy rozważaniu wyboru właściwego czasopisma dla przygotowywanego artykułu. Baza zawiera podstawowe informacje o polityce czasopism z ponad 2 tysięcy wydawnictw z całego świata, w tym te dotyczące praw autora tekstu – istotne w kontekście polityki otwartego dostępu:

  http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php

 • Platforma Otwartej Nauki

  „Platforma Otwartej Nauki to centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy, ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli, a także cyfrowa kolekcja polskich publikacji naukowych”:

  http://pon.edu.pl/

 • Koalicja Otwartej Edukacji

  „Misją Koalicji Otwartej Edukacji jest wspieranie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych i promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi. Koalicja Otwartej Edukacji to porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Wierzymy, że wiedza to dobro publiczne i wszyscy powinni móc swobodnie z niej korzystać”:

  http://koed.org.pl

 • Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)

  Zbiory polskich instytucji kultury on-line”, blisko pięć milionów pozycji:

  http://fbc.pionier.net.pl/

 • Rekomendacje Komisji Europejskiej dla państw narodowych nt. polityki open access:

 • Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych, Warszawa 2013

Science office

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close