• Title The Year and number Publisher
  Współczesne wyzwania rachunkowości w globalnym otoczeniu. ZN WSB w Poznaniu 66(1)2016. Artykuł: „Economic risks vs tourism sector development – on example of tour enterprises” Bober P., Bodyl B. str 11-22. 66(1)2016 WSB Poznań
  Szkoły wyższe w świetle zmian w zachowaniach nabywców. ZN WSB w Poznaniu 71(6)2016. Artykuł „Alumni Relationship management by University of Tourism in the Context of a Practically-profiled Curriculum (Zarządzanie relacjami uczelni o profilu turystycznym z absolwentami w kontekście prowadzenia praktycznego profilu kształcenia)” Krajewska- Smardz A. str 135-151 71(6)2016 WSB Poznań
  Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu – egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne. Studia Zarządzania i Finansów WSB w Poznaniu 10/2016. Artykuł „Nowa perspektywa kreowania ruchu turystycznego w skansenach województwa podlaskiego” Jalinik M. str 113-124 Oct-16 WSB Poznań
  Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 161/2016 artykuł „Kreatywność i twórcze współdziałanie w sektorze turystycznym” Wójcik D., Czernek K. str. 187-197 161/2016 SGH Warszawa
  Prace Geograficzne z 145(2016) IGiGP UJ. Artykuły „Postawy społeczności lokalnych wobec Parku Narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry” Zawilińska B. str. 7-3-; „Turystyka filmowa w Sandomierzu” Szpara K., Musz R. str. 31-46; Ocena wielkości ruchu turystycznego w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska w sezonie zimowym 2014/2015” Krzesiwo K. str. 47-70. 45(2916) IGiGP UJ Kraków
  Prace Geograficzne z. 149(2017) IGiGP UJ. Artykuł „Lokalne Organizacje Turystyczne jako czynnik rozwoju regionalnego – ocena funkcjonowania” Stefanowska A., str. 101 – 123. 149(2017) IGiGP UJ Kraków
  Prace Geograficzne z. 152(2018) IGiGP UJ. Artykuły „Potencjalne i funkcjonalne obszary turystyczne n Roztoczu w świetle wyników wielowymiarowej analizy porównawczej – wyzwania i problemy metodyczne” Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E. str 33-54; „Lokalizacja usług noclegowych w otoczeniu Rynku Starego Miasta w Warszawie” Derek M., Dycht K. str 55-66; „Tereny nad Wisłą w Warszawie jako miejsce spotkań (w opinii mieszkańców wybranych osiedli)” Duda-Gromada K. str 67-82; „Sieć pieszych szlaków turystycznych w Parku Krajobrazowym Góry Izerskie w północnej Republice Czeskiej” Kołodziejczyk K. str 83-104 152(2018) IGiGP UJ Kraków
  Biuletyn Uzdrowiskowy 6(65) 6(65) Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
  Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu 2(23)2018. Artykuły: Museum’s marketing communication tools – results of empirical research. Macalik J. str 12-18; Model of a City Destination Card as a marketing tool of selected Europeans Cities. Drozdowska M., Duda-Seifert M., Faron A. str 19-28; Branding as an essential element of the destination management process using the example of the selected states. Marczak M str 29-40 2(23)2018 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Tourism Management vol 70, Feb 2019 vol 70, Feb 2019 Elsevier
  Zeszyty Naukowe Turystyka i rekreacja. WSTiJO z. 22(2)2018 z. 22(2)2018 WSTiJO Warszawa
  Folia Turistica 43/2017 spis treści http://www.folia- turistica.pl/attachments/article/402/FT_43_2017.pdf 43/2017 AWF Kraków
  Folia Turistica 44/2017 (ang) 44/2017 AWF Kraków
  Folia Turistica 45/2017 spis treści http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_45_2017.pdf 45/2017 AWF Kraków
  Folia Turistica 46/2018 (ang) 46/2017 AWF Kraków
  Folia Turistica 47/2018 spis treści http://www.folia- turistica.pl/attachments/article/402/FT_47_2018.pdf 47/2017 AWF Kraków
  Folia Turistica 48/2018 spis treści http://www.folia- turistica.pl/attachments/article/402/FT_48_2018.pdf 48/2018 AWF Kraków
  Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH ZN 164/2018 (artykuł: ”Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży turystycznej” Gołębiowski G., Pląsek A. str. 9-24) 164/2018 SGH
  Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH ZN 170/2018 (artykuł: ”Potencjał turystyczny śródlądowych dróg wodnych województwa pomorskiego” Gus-Puszczewicz A. str. 91-1-4) 70/2018 SGH
  Journal of Modern Sciences 3/38/2018 (artykuły: „Coping with difficult situations by tourism workers (foreign excursion guides)” Stefanek M str.11-27; „Virtual tourism space of cities” Pilarska A., Tomczykowska P. str. 317-334) 3/38/2018 WSGE Józefów
  Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 535 (2018) „Marketing turystyczny” (m in: hotelarstwo, przedsiębiorstwo turystyczne, agroturystyka, promocja/atrakcyjność miasta/uzdrowiska..) (do czytelni) Nr 535 (2018) UE Wrocław
  Informatyka Ekonomiczna 2(48)2018 (artykuł: „The use of tourist mobile applications by the Y generation” Werenowska A. str 86-92) 2(48)2018 UE Wrocław
  Studia Oeconomica Posnaniensia 2018, vol 6 no 10 (tematyka turystyczna, spis treści http://soep.ue.poznan.pl/index.php/pl/numery/opublikowan e 2018, vol 6 no 10 UE Poznań
  Tourism Management vol 71 Feb 2019 Vol 71 Feb 2019 Elsevier
  Tourism Management vol 72 Jun 2019 vol 72 Jun 2019 Elsevier
  Tourism Management vol 73 Aug 2019 vol 73 Aug 2019 Elsevier
  Tourism Management vol 74 Oct 2019 vol 74 Oct 2019 Elsevier
  Annals of Tourism Research Vol 69. 2018 Vol 69. 2018 Elsevier
  Annals of Tourism Research Vol 70. 2018 Vol 70. 2018 Elsevier
  Annals of Tourism Research Vol 72. 2018 Vol 72. 2018 Elsevier
  Annals of Tourism Research Vol 73. 2018 Vol 73. 2018 Elsevier
  Annals of Tourism Research Vol 74. 2019 Vol 74. 2019 Elsevier
  Annals of Tourism Research Vol 76. 2019 Vol 76. 2019 Elsevier
  Annals of Tourism Research Vol 75. 2019 Vol 75. 2019 Elsevier
  Annals of Tourism Research Vol 78, 2019 Vol 78, 2019 Elsevier
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close