• dr Rafał Borkowski

  Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie. Autor publikacji naukowych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innowacyjności podmiotów gospodarczych. Realizator projektów badawczych inicjowanych przez podmioty gospodarcze. Aktualnie zajmuje kierownicze stanowisko urzędnicze w jednostce samorządowej podlegającej Urzędowi Miasta Płocka oraz stanowisko Adiunkta w Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Posiada także doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania projektami w międzynarodowych korporacjach, dużych przedsiębiorstwach w tym także przedsiębiorstwach rodzinnych oraz firmach z kapitałem samorządowym i spółek Skarbu Państwa. Trener współpracujący m.in. z BIGRAM Personnel Consulting S.A., Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Fundacją Gospodarczą ProEuropa. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorstw oraz administracji publicznej z obszaru: zarządzania projektami, zarządzania kapitałem ludzkim, projektowania i wdrażania innowacji w organizacjach oraz z zakresu funduszy unijnych i biznes planów. Autor założeń programu sektorowego „InnoChem” dla branży chemicznej i członek zespołu wdrażającego program sektorowy we współpracy z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz Polską Izbą Przemysłu Chemicznego i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Współautor projektów międzynarodowych w oparciu o wytyczne Interreg Central Europe, Erasmus + Knowledge Alliance, Interreg Baltic See Regions, a także Przewodniczący Rady Mazowieckiego Klastra Chemicznego w latach 2014-1015. Członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Członek Komisji Oceny Projektów B+R w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ekspert ds. oceny projektów EFRR w Ministerstwie Rozwoju, Ekspert ds. oceny projektów RPO WM oraz Ekspert Krajowych Klastrów Kluczowych w Ministerstwie Rozwoju.
 • dr Piotr Kociszewski

  Doktor nauk o Ziemi, absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, wraz z ukończonym przygotowaniem pedagogicznym).  Wykładowca w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa VISTULA (zajęcia w języku polskim i angielskim), prodziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji SGTiH Vistula, koordynator merytoryczny projektu „InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja – studia”. Wykładowca na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, gdzie bierze udział w tworzeniu interdyscyplinarnego kierunku studiów magisterskich „Polityki Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym”. Autor artykułów i opracowań naukowych (w tym monografii), sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Turystyka kulturowa”, recenzent czasopism naukowych „Turyzm” oraz „Folia Turistica”, włączony w projekty dotyczące turystyki kulturowej oraz turystyki seniorów; prelegent i wykładowca m.in. dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizacji związanych z aktywizacją osób starszych. Czynny pilot wycieczek, przewodnik miejski po Warszawie, właściciel biura podróży PITUR. Od listopada 2015 r. trener krajowy przewodnictwa (national trainer) WFTGA (World Federation of Tourist Guide Associations), certyfikowany egzaminator pilotażu Polskiej Izby Turystyki oraz Kadr Turystyki.
 • dr Agnieszka Łuczak

  Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (studia magisterskie i doktoranckie). Od 1997 r. pracuje w uczelniach prowadząc zajęcia w obszarze szeroko rozumianej problematyki marketingowej. Zajmowała się też koordynacją merytoryczną kilku projektów międzynarodowych w ramach programu Life Long Learning. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.1. współtworzyła Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych dla zawodu handlowiec. Była współautorką i współrealizatorką projektów badawczych dla władz samorządowych miast z regionu łódzkiego oraz dla Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach. W latach 2013-2015 pełniła obowiązki Naczelnika Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi w Urzędzie Miasta Zgierza. Pracowała również jako
  kierownik Działu Rozwoju i Reklamy Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina a także kierownik Zespołu ds. Działalności Edukacyjnej i Szkoleniowej oraz Główny Specjalista ds. Analiz i Kontaktów z Podmiotami Zewnętrznymi w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego. W latach 2011-2019 była Prezeską Stowarzyszenia Instytut Wspierania i Rozwoju Biznesu. Posiada doświadczenie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach krajowych programów wsparcia.   W ramach działalności edukacyjnej prowadzi zajęcia gościnne w uczelniach zagranicznych oraz na studiach podyplomowych, współpracuje jako trener w kształceniu kadr. Jest autorką artykułów z problematyki marketingowej. Opracowała Miejski Program Wspierania Przedsiębiorczości 2020-2023 dla miasta Radomsko oraz Program współpracy miasta Radomsko z uczelniami wyższymi w ramach zadań określonych w Miejskim Programie Wspierania Przedsiębiorczości 2020-2023.

 • dr Przemysław Płoskonka

  Wykładowca akademicki specjalizujący się w zagadnieniach związanych z turystyką kwalifikowaną (aktywną) i outdoorem. Konsultant projektów z obszaru kultury fizycznej i turystyki odpowiedzialnej. Lider społecznych ruchów edukacji plenerowej i przyrodniczo- leśnej. Wychowanek krakowskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a następnie reprezentant AZS AWF Warszawa w pływaniu. Aktywny członek Sportowego Centrum Eksploracji i Survivalu oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego J.Piłsudskiego w Warszawie. W 2014 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, broniąc jedną z pierwszych w Polsce rozpraw doktorskich nt. zjawiska surwiwalu Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w surwiwalu jako formie aktywności turystyczno-rekreacyjnej. Autor licznych publikacji naukowych, uczestnik międzynarodowych projektów badawczych i konferencji naukowych.

  Doświadczony pilot wycieczek, organizator i kierownik imprez turystyki kwalifikowanej oraz wypraw przygodowych. Obecnie jest zaangażowany w działalność największej organizacji społecznej zajmującej się sztuką przetrwania – Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu. Od 2017 roku rozwija koncepcję Trenerów Etyki Outdoorowej, związaną z oficjalnym partnerstwem stowarzyszenia z organizacją Leave No Trace Center for Outdoor Ethics. Celem projektu jest promowanie odpowiedzialnych zachowań sprzyjających minimalizowaniu wpływu człowieka na środowisko naturalne podczas aktywności turystyczno-rekreacyjnej. Posiada liczne uprawnienia instruktorskie. W 2016 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za rozwój edukacji.

 • Agnieszka Koper

  Ekspert z zakresu turystyki kulinarnej, w tym tradycji kulinarnych Włoch, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tradycyjnych produktów. Dyplomowany degustator, znawca metod produkcji oliwy z oliwek, food/travel/gastronomy konsultant. Wykładowca w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie. Współpracownik i aktywny członek wielu włoskich organizacji promujących turystykę oraz włoskie tradycyjne produkty. Współpracuje z wieloma włoskimi ośrodkami badawczymi oraz firmami branży turystycznej i gastronomicznej w tym z Università dei Sapori w Perugii. Prowadzi warsztaty analizy sensorycznej oliwy z oliwek oraz kuchni włoskiej. Absolwentka Università per Stranieri w Perugii oraz Università degli studi di Perugia we Włoszech – kierunek stosunki międzynarodowe.

  Posiada doświadczenie m.in. w następujących projektach:

  • Potenziamento dello sviluppo competitivo delle aziende umbre del settore della ristorazione attraverso la sperimentazione di un sistema permanente di analisi dei fabbisogni formativi e professionali –Università dei Sapori, Perugia, Włochy
  • Valutazioni degli effetti economici sullo sviluppo locale di manifestazioni ed eventi culturali nella provincia di Perugia– Università degli studi di Perugia, Perugia, Włochy
 • dr Olga Ilona Klara Smoleńska

  Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, studiów magisterskich z zakresu Turystyki i Rekreacji (specjalność hotelarstwo), studiów doktoranckich z zakresu nauk o
  kulturze fizycznej oraz kilku kierunków studiów podyplomowych (w tym Akademii Trenera, Menedżera Projektów Badawczych oraz pedagogicznych z zakresu hotelarstwa i przedsiębiorczości); wychowawca kolonijny i kierownik wycieczek, instruktor rekreacji ruchowej i sportu (szachy, hatha joga i tenis ziemny), trener-szkoleniowiec ds. agroturystyki, egzaminator OKE i ekspert konkursowy ORE, asystent AWF Poznań w latach 2010-2016. Aktualnie nauczyciel mianowany przedmiotów zawodowych z zakresu hotelarstwa w ZS nr 2 w Wągrowcu oraz adiunkt w Katedrze Kultury Fizycznej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu. Koordynator i wykonawca badań, w tym projektu krajowego PFRON w zakresie aktywności zawodowej i rekreacyjnej osób niepełnosprawnych oraz dwóch międzynarodowych projektów turystycznych: „A Grand Survey on Family Vacation Decision Making” oraz „Favourite Destinations”. Autorka monografii podoktorskiej Uwarunkowania rozwoju gospodarstw agroturystycznych Wielkopolski w aspekcie rekreacji ruchowej (Wydawnictwo Naukowe Bogucki) oraz licznych publikacji z zakresu turystyki, rekreacji i sportu [https://scholar.google.pl/citations?user=r6ZWCREAAAAJ&hl=pl]. Pomysłodawczyni i założycielka Future Tourism Foundation wspierającej rozwój, badania i edukację w zakresie turystyki i rekreacji. Ekspert i współpracownik Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie.
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close