Centrum Studiów Zaawansowanych to najmłodsza jednostka badawcza Uczelni, działająca od wiosny 2017 r. Na obecnym – wstępnym – etapie, prace koncentrują się na następujących przedsięwzięciach:

 1. Prowadzenie szkoleń i seminariów dotyczących strategii publikowania i procesu występowania o granty badawcze.
 2. Organizowanie serii spotkań roboczych typu reading group mających na celu dogłębne zapoznanie pracowników z wybranymi zagadnieniami badawczymi uważanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia ich aktualności. Rozpoczęty obecnie cykl takich spotkań dotyczy ekonomicznych zastosowań koncepcji niepewności w sensie Knighta. Spotkania te są otwarte również dla pracowników innych uczelni.
 3. Organizowanie regularnych seminariów naukowych prowadzonych przez osoby zrzeszone w VCAS oraz zaproszonych prelegentów z innych, polskich i zagranicznych, uczelni.
 4. Pogłębianie i organizowanie współpracy z uczonymi z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Aktualna współpraca obejmuje Uniwersytet Gdański, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Leicester (Wielka Brytania) oraz University College London (Wielka Brytania).
 5. Aktywne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i warsztatach naukowych poprzez organizowanie i prowadzenie sesji naukowych, wygaszanie referatów oraz udział w komitetach organizacyjnych. W 2017 r. działalność ta obejmuje, między innymi:
  1. wystąpienie na konferencji Workshop on Forecasting for Developing Economies, organizowanej przez International Monetary Fund (IMF) w Waszyngtonie w kwietniu 2017 r.;
  2. organizację panelu dyskusyjnego na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie w czerwcu 2017 r.;
  3. wystąpienie na konferencji Econometric Research in Finance Workshop (ERFIN), organizowanej przez Szkołę Głowną Handlową w Warszawie (SGH) we wrześniu 20017 r.;
  4. współorganizację konferencji Contemporary Economics for Sustainable Development and Prosperity (GEG 2017) w listopadzie 2017 r.;
  5. organizację sesji na konferencji Computational and Financial Econometrics (CFE) w Londynie w grudniu 2017 r.
 6. Kontynuacja prac nad grantem Narodowego Centrum Nauki Ocena niepewności makroekonomicznej.
  W 2018 r. prace koncentrować się będą nad organizacją międzynarodowego seminarium naukowego na temat problemów związanych z analizą niepewności makroekonomicznej.
  Dalsze inicjatywy obejmują, między innymi, przygotowanie wspólnej propozycji wystąpienia o grant badawczy z naukowcami z University College London i Uniwersytetu w Leicester.
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close