Centrum Studiów Zaawansowanych to najmłodsza jednostka badawcza Uczelni, działająca od wiosny 2017 r. Na obecnym – wstępnym – etapie, prace koncentrują się na następujących przedsięwzięciach:

 1. Prowadzenie szkoleń i seminariów dotyczących strategii publikowania i procesu występowania o granty badawcze.
 2. Organizowanie serii spotkań roboczych typu reading group mających na celu dogłębne zapoznanie pracowników z wybranymi zagadnieniami badawczymi uważanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia ich aktualności. Rozpoczęty obecnie cykl takich spotkań dotyczy ekonomicznych zastosowań koncepcji niepewności w sensie Knighta. Spotkania te są otwarte również dla pracowników innych uczelni.
 3. Organizowanie regularnych seminariów naukowych prowadzonych przez osoby zrzeszone w VCAS oraz zaproszonych prelegentów z innych, polskich i zagranicznych, uczelni.
 4. Pogłębianie i organizowanie współpracy z uczonymi z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Aktualna współpraca obejmuje Uniwersytet Gdański, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Leicester (Wielka Brytania) oraz University College London (Wielka Brytania).
 5. Aktywne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i warsztatach naukowych poprzez organizowanie i prowadzenie sesji naukowych, wygaszanie referatów oraz udział w komitetach organizacyjnych. W 2017 r. działalność ta obejmuje, między innymi:
  1. wystąpienie na konferencji Workshop on Forecasting for Developing Economies, organizowanej przez International Monetary Fund (IMF) w Waszyngtonie w kwietniu 2017 r.;
  2. organizację panelu dyskusyjnego na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie w czerwcu 2017 r.;
  3. wystąpienie na konferencji Econometric Research in Finance Workshop (ERFIN), organizowanej przez Szkołę Głowną Handlową w Warszawie (SGH) we wrześniu 20017 r.;
  4. współorganizację konferencji Contemporary Economics for Sustainable Development and Prosperity (GEG 2017) w listopadzie 2017 r.;
  5. organizację sesji na konferencji Computational and Financial Econometrics (CFE) w Londynie w grudniu 2017 r.
 6. Kontynuacja prac nad grantem Narodowego Centrum Nauki Ocena niepewności makroekonomicznej.
  W 2018 r. prace koncentrować się będą nad organizacją międzynarodowego seminarium naukowego na temat problemów związanych z analizą niepewności makroekonomicznej.
  Dalsze inicjatywy obejmują, między innymi, przygotowanie wspólnej propozycji wystąpienia o grant badawczy z naukowcami z University College London i Uniwersytetu w Leicester.
Aplikuj online