• Słowo od organizatorów

  Organizatorzy konferencji proponując tematykę jej kolejnej edycji, chcieli położyć nacisk na edukacyjny charakter turystyki kulinarnej, która łączy pokolenia, uczy historii i przybliża tradycje oraz stwarza możliwości rozwoju regionalnego i edukuje lokalne społeczności w zakresie przedsiębiorczości.

  Turystyka kulinarna jest i powinna być atrakcją dla turystów z najdalszych zakątków kraju i świata
  odwiedzających określoną destynację i poznających zwyczaje ludności żyjącej w danym regionie. Zainteresowanie turystów jest korzystne dla miejscowych społeczności i rozwoju regionu. Staje się narzędziem promocji i czynnikiem podtrzymującym żywą tradycję. Dla rozwoju turystyki kulinarnej niezbędna jest jednak lokalna atrakcyjność i inicjatywy podtrzymujące tradycje oraz przekonanie, że bez odpowiednich działań i przygotowania ta forma nie będzie się rozwijać.

  Na pewno nie bez znaczenia jest nastawienie współczesnego turysty i ludzi zamieszkujących potencjalnie
  atrakcyjne destynacje turystyczne. Przedmiotem zainteresowań badawczych stają się jednak już nie tylko te dwie grupy zaangażowane w rozwój turystyki kulinarnej, ale wyróżnione poszczególne grupy pokoleniowe, których zainteresowania i priorytety są odmienne. Staje się więc zasadne, z punktu widzenia nauki i praktyki, sprecyzowanie kim są współcześni turyści kulinarni. Do jakiego pokolenia należą, czy każde pokolenie ma swoje odmienne potrzeby i sposób percepcji kulinarnego produktu turystycznego?

  Edukacji wymagają kolejne pokolenia, które na skutek procesów unifikacji i globalizacji zwyczajów
  żywieniowych zatracają świadomość wartości tradycyjnych regionalnych kulinariów. Stworzenie oferty dla
  nowych pokoleń wymaga przygotowania producentów żywności, gestorów bazy noclegowo-żywieniowej oraz organizatorów turystyki.

  Dla organizatorów konferencji tematyka edukacyjnej roli turystyki kulinarnej w rozwoju regionalnym wydaje się bardzo aktualna, a podjęcie jej może przynieść wiele wniosków, które można wykorzystać w projektowaniu rozmaitych form turystyki kulinarnej.

  Cele konferencji

  Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów i doświadczeń oraz zaprezentowanie
  dobrych praktyk w zakresie intensyfikacji turystyki kulinarnej, edukacji poprzez tę formę turystyki oraz wpływu turystyki kulinarnej na rozwój regionalny.

   

  Tematy konferencji

  Przedmiotem dyskusji będą w szczególności następujące zagadnienia:

  • bieżące edukowanie zainteresowanych przedsiębiorców w zakresie rozwijania działalność w obszarze turystyki kulinarnej;
  • różne formy edukacji turystów;
  • edukacja młodego pokolenia jako potencjalnego odbiorcy tradycji kulinarnych oraz kontynuatora tych tradycji;
  • kulinaria jako przedmiot edukacji;
  • narzędzia edukacji;
  • konieczność edukacji lokalnych społeczności;
  • działalność gastronomiczna, turystyczna, kulturowa;
  • element dobrostanu ekonomicznego widziany oczami przedsiębiorców, samorządów, gospodarzy regionów, organizacji, grup działania;
  • narzędzia promocji kulinariów lokalnych i regionalnych;
  • kulinaria jako potencjał rozwoju regionalnego;
  • dobre praktyki rozwoju turystyki kulinarnej;
  • szlaki kulinarne, sieciowanie produktów kulinarnych;
  • wykorzystanie kulinariów dla rozwoju turystyki;
  • wykorzystanie kulinariów dla rozwoju regionów;
  • tradycje i zwyczaje kulinarne w budowaniu tożsamości lokalnej i regionalnej;
  • współpraca jako element sukcesu w rozwoju regionalnym;
  • sposoby podnoszenia atrakcyjności regionów przy wykorzystaniu lokalnych walorów kulinarnych;
  • sposoby aktywizacji terenów wiejskich.

   

  Odbiorcy

  Konferencja jest skierowana do następujących grup odbiorców:

  • przedstawicieli nauki, badaczy, dydaktyków, studentów;
  • przedstawicieli sektora turystycznego i samorządów lokalnych;
  • przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń, biur podróży, organizatorów i animatorów wydarzeń turystycznych;
  • producentów i dystrybutorów żywności tradycyjnej;
  • gestorów bazy hotelarskiej, agroturystycznej i gastronomicznej;
  • osób zainteresowanych rozwojem lokalnym, tworzeniem i wykorzystywaniem lokalnych marek turystycznych i kształtowaniem kanonu kuchni polskiej.
  • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
  • Instytut Wiedzy i Umiejętności IWIU

 • Szczegóły programu

  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, kampus Uczelni Vistula, Warszawa, ul. Stokłosy 3, aula 2A

  Dzień 1.

  9.30 powitanie uczestników
  10.00 - 11.00 wykład wprowadzający – zaproszony gość: Erik Wolf
  11.00 - 12.00 dyskusja plenarna
  12.00 - 12.30 przerwa kawowa
  12.30 - 15.00 I blok wystąpień
  15.00 - 15.30 lunch
  15.30 - 18.00 II blok wystąpień
  18.00 zakończenie i podsumowanie pierwszego dnia
  19.00 kolacja integracyjna

  Dzień 2.

  9.00 - 11.00 debata nt. „Kulinaria, edukacja, marka i rozwój regionu”
  11.00 - 11.30 przerwa kawowa
  11.30 - 13.00 warsztat 1
  13.00 - 13.30 lunch
  13.30 - 15.00 warsztat 2
  15.30 zakończenie konferencji
  • Formy uczestnictwa
   • Uczestnictwo pełne w dwóch dniach konferencji z wygłoszeniem referatu oraz uczestnictwem w warsztatach.
   • Uczestnictwo w dwóch dniach konferencji bez wygłoszenia referatu z uczestnictwem w warsztatach.
   • Uczestnictwo w konferencji bez wygłoszenia referatu, bez uczestnictwa w warsztatach.
   • Dodatkowa chęć publikacji rozdziału w planowanej monografii.
  • Opłata konferencyjna

   Opłata wynosi 350 zł i obejmuje:

   • uczestnictwo w dwóch dniach konferencji z możliwością wystąpienia;
   • usługę gastronomiczną;
   • publikację w monografii wieloautorskiej po zakwalifikowaniu tekstu.

   Uwaga! Opłata nie obejmuje zakwaterowania.

    

   Ważne daty:

   • przesłanie tematów wystąpień do 30.08.2020;
   • przesłanie treści wystąpień do 1.10.2020;
   • przesłanie tekstów do publikacji do 15.10.2020;
   • dokonanie opłaty konferencyjnej do 1.10.2020.
  • Rada Naukowa i Programowa
   • prof. dr hab. Elżbieta Biernacka, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
   • prof. dr hab. Irena Ozimek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
   • prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, Uniwersytet Jagielloński;
   • prof. Fabio Parasecoli, New York University;
   • dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej;
   • dr hab. Przemysław Charzyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
   • dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
   • dr hab. Anna Has-Tokarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
   • dr hab. Dorota Świtała-Trybek, profesor Uniwersytetu Opolskiego;
   • dr hab. Zygmunt Kruczek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki;
   • dr hab. Barbara Pabian, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
   • dr hab. Teresa Skalska, profesor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
   • dr hab. Jolanta Żyśko, profesor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
   • dr inż. Piotr Dominik, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
   • dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter, Uniwersytet Morski w Gdyni ;
   • dr Michał Koskowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
   • dr Natalia Mętrak-Ruda, #polishfood;
   • dr Dominik Orłowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych;
   • dr Mateusz Rogowski, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu;
   • dr Magdalena Tomaszewska Bolałek, SWPS, Uniwersytet Humanistyczno Społeczny;
   • mgr Aleksandra Chabiera, Narodowy Instytut Dziedzictwa;
   • mgr Anna Kornelia Jędrzejewska, Muzeum Okręgowe Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
   • mgr Anna Kozłowska, Uniwersytet Łódzki.
  • Rada Ekspertów
   • Erik Wolf
   • Elżbieta Tomczyk-Miczka
   • Barbara Tekieli
   • Hubert Gonera
   • Wojciech Osiński
   • Karol Przybylak
   • Barbara Tutak
  • Komitet organizacyjny
   • dr inż. Piotr Dominik – przewodniczący
   • dr Michał Koskowski
   • mgr Aleksandra Chabiera
   • mgr Witold Drogoń
   • mgr Hubert Gonera
   • mgr Anna Kozłowska
 • Gościem specjalnym konferencji będzie Erik Wolf – specjalista w dziedzinie turystyki kulinarnej. Uznany za jej kreatora zajmuje się profesjonalnym doradztwem, tworzeniem strategii i prowadzeniem konsultacji w tej
  dziedzinie. Buduje programy szkoleń i prowadzi je na całym świecie. Jest cenionym i profesjonalnym mówcą. Jako ekspert współpracuje ze stacjami CNN i BBC oraz magazynami The Wall Street Journal i Forbes a także wieloma innymi. Jest także doradcą UNESCO w zakresie programu gastronomii Sieci Miast Kreatywnych. Erik Wolf jest założycielem i prezesem Światowego Stowarzyszenia Podróży Kulinarnych (World Food Travel Association – WFTA) z siedzibą w Portland a także firmy Savor Search, która zajmuje się pośrednictwem w kontaktach pomiędzy producentami a nabywcami produktów przemysłu kulinarnego.
  Aktualnie koordynuje światowe badania nad turystami kulinarnymi, które odbywają się pod patronatem WFTA.

 • Prosimy o wypełnienie formularza do 30 czerwca 2020 r.

  REJESTRACJA

Kontakt do organizatora:

dr inż. Piotr Dominik

p.dominik@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close