• Słowo od organizatorów

  Organizatorzy konferencji proponując tematykę jej kolejnej edycji, chcieli położyć nacisk na edukacyjny charakter turystyki kulinarnej, która łączy pokolenia, uczy historii i przybliża tradycje oraz stwarza możliwości rozwoju regionalnego i edukuje lokalne społeczności w zakresie przedsiębiorczości.

  Turystyka kulinarna jest i powinna być atrakcją dla turystów z najdalszych zakątków kraju i świata odwiedzających określoną destynację i poznających zwyczaje ludności żyjącej w danym regionie. Zainteresowanie turystów jest korzystne dla miejscowych społeczności i rozwoju regionu. Staje się narzędziem promocji i czynnikiem podtrzymującym żywą tradycję. Dla rozwoju turystyki kulinarnej niezbędna jest jednak lokalna atrakcyjność i inicjatywy podtrzymujące tradycje oraz przekonanie, że bez odpowiednich działań i przygotowania ta forma nie będzie się rozwijać.

  Na pewno nie bez znaczenia jest nastawienie współczesnego turysty i ludzi zamieszkujących potencjalnie atrakcyjne destynacje turystyczne. Przedmiotem zainteresowań badawczych stają się jednak już nie tylko te dwie grupy zaangażowane w rozwój turystyki kulinarnej, ale wyróżnione poszczególne grupy pokoleniowe, których zainteresowania i priorytety są odmienne. Staje się więc zasadne, z punktu widzenia nauki i praktyki, sprecyzowanie kim są współcześni turyści kulinarni. Do jakiego pokolenia należą, czy każde pokolenie ma swoje odmienne potrzeby i sposób percepcji kulinarnego produktu turystycznego?

  Edukacji wymagają kolejne pokolenia, które na skutek procesów unifikacji i globalizacji zwyczajów żywieniowych zatracają świadomość wartości tradycyjnych regionalnych kulinariów. Stworzenie oferty dla nowych pokoleń wymaga przygotowania producentów żywności, gestorów bazy noclegowo-żywieniowej oraz organizatorów turystyki.

  Dla organizatorów konferencji tematyka edukacyjnej roli turystyki kulinarnej w rozwoju regionalnym wydaje się bardzo aktualna, a podjęcie jej może przynieść wiele wniosków, które można wykorzystać w projektowaniu rozmaitych form turystyki kulinarnej.

  Cele konferencji

  Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów i doświadczeń oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie intensyfikacji turystyki kulinarnej, edukacji poprzez tę formę turystyki oraz wpływu turystyki kulinarnej na rozwój regionalny.

  Tematy konferencji

  Przedmiotem dyskusji będą w szczególności następujące zagadnienia:

  • bieżące edukowanie zainteresowanych przedsiębiorców w zakresie rozwijania działalność w obszarze turystyki kulinarnej;
  • różne formy edukacji turystów;
  • edukacja młodego pokolenia jako potencjalnego odbiorcy tradycji kulinarnych oraz kontynuatora tych tradycji;
  • kulinaria jako przedmiot edukacji;
  • narzędzia edukacji;
  • konieczność edukacji lokalnych społeczności;
  • działalność gastronomiczna, turystyczna, kulturowa;
  • element dobrostanu ekonomicznego widziany oczami przedsiębiorców, samorządów, gospodarzy regionów, organizacji, grup działania;
  • narzędzia promocji kulinariów lokalnych i regionalnych;
  • kulinaria jako potencjał rozwoju regionalnego;
  • dobre praktyki rozwoju turystyki kulinarnej;
  • szlaki kulinarne, sieciowanie produktów kulinarnych;
  • wykorzystanie kulinariów dla rozwoju turystyki;
  • wykorzystanie kulinariów dla rozwoju regionów;
  • tradycje i zwyczaje kulinarne w budowaniu tożsamości lokalnej i regionalnej;
  • współpraca jako element sukcesu w rozwoju regionalnym;
  • sposoby podnoszenia atrakcyjności regionów przy wykorzystaniu lokalnych walorów kulinarnych;
  • sposoby aktywizacji terenów wiejskich.

   

  Odbiorcy

  Konferencja jest skierowana do następujących grup odbiorców:

  • przedstawicieli nauki, badaczy, dydaktyków, studentów;
  • przedstawicieli sektora turystycznego i samorządów lokalnych;
  • przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń, biur podróży, organizatorów i animatorów wydarzeń turystycznych;
  • producentów i dystrybutorów żywności tradycyjnej;
  • gestorów bazy hotelarskiej, agroturystycznej i gastronomicznej;
  • osób zainteresowanych rozwojem lokalnym, tworzeniem i wykorzystywaniem lokalnych marek turystycznych i kształtowaniem kanonu kuchni polskiej.
  • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
  • Instytut Wiedzy i Umiejętności IWIU

 • Podczas tegorocznej konferencji wystąpią i głos zabiorą:

  • Erik Wolf – założyciel i prezes Światowego Stowarzyszenia Podróży Kulinarnych (World Food Travel Association – WFTA),
  • Dr Lucy Long – wieloletnia badaczka kultury kulinarnej, profesor Uniwersytetu stanowego w Ohio,
  • Fabio Parascecoli – profesor nauk o żywności na Wydziale Nauk o Żywieniu na Uniwersytecie Nowojorskim.

   

  Podczas dwudniowego spotkania planowane są: 

  • wystąpienia przedstawicieli gości instytucjonalnych: Prezesa POT, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Dyrektora Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi;
  • wystąpienie i dyskusja z udziałem Erika Wolfa, którą poprowadzą zaproszeni goście – eksperci;
  • debata na temat modelu kształcenia dla gastronomii, którą poprowadzi Maciej Barton a uczestnikami będą zaproszeni praktycy i edukatorzy;
  • debata nt.: Kulinaria, edukacja, marka, rozwój regionu, którą poprowadzi Hubert Gonera, a udział wezmą zaproszeni przez niego goście – eksperci;
  • warsztaty tematyczne, do których poprowadzenia zaprosiliśmy Aleksandrę Chabierę oraz Huberta Gonerę;
  • wystąpienia zaproszonych i zgłoszonych ekspertów i badaczy z zakresu tematyki konferencji, zajmujących się edukacją i turystyką kulinarną.
  • Formy uczestnictwa
   • Uczestnictwo pełne w dwóch dniach konferencji z wygłoszeniem referatu oraz uczestnictwem w warsztatach.
   • Uczestnictwo w dwóch dniach konferencji bez wygłoszenia referatu z uczestnictwem w warsztatach.
   • Uczestnictwo w konferencji bez wygłoszenia referatu, bez uczestnictwa w warsztatach.
   • Dodatkowa chęć publikacji rozdziału w planowanej monografii.
  • Ważne daty

   Terminarz: 

   Zgłoszenia tematów wystąpień podczas konferencji do 30.09.20

   Zgłoszenie uczestnictwa bez wystąpienia w konferencji do 18.10.20

   Przesłanie treści wystąpień do 15.10.2020

   Przesłanie tekstów do publikacji w monografii Edukacyjna rola turystyki kulinarnej do 1.11.2020

   Link do wskazówek dla autorów: 

   https://i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/9/autorow

   Kontakt: p.dominik@vistula.edu.pl

  • Rada Naukowa i Programowa
   • prof. dr hab. Elżbieta Biernacka, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
   • prof. dr hab. Irena Ozimek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
   • prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, Uniwersytet Jagielloński;
   • prof. Fabio Parasecoli, New York University;
   • dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej;
   • dr hab. Przemysław Charzyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
   • dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
   • dr hab. Anna Has-Tokarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
   • dr hab. Dorota Świtała-Trybek, profesor Uniwersytetu Opolskiego;
   • dr hab. Zygmunt Kruczek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki;
   • dr hab. Barbara Pabian, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
   • dr hab. Teresa Skalska, profesor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
   • dr hab. Jolanta Żyśko, profesor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
   • dr inż. Piotr Dominik, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
   • dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter, Uniwersytet Morski w Gdyni ;
   • dr Michał Koskowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
   • dr Natalia Mętrak-Ruda, #polishfood;
   • dr Dominik Orłowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych;
   • dr Mateusz Rogowski, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu;
   • dr Magdalena Tomaszewska Bolałek, SWPS, Uniwersytet Humanistyczno Społeczny;
   • mgr Aleksandra Chabiera, Narodowy Instytut Dziedzictwa;
   • mgr Anna Kornelia Jędrzejewska, Muzeum Okręgowe Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
   • mgr Anna Kozłowska, Uniwersytet Łódzki.
  • Rada Ekspertów
   • Erik Wolf
   • Elżbieta Tomczyk-Miczka
   • Barbara Tekieli
   • Hubert Gonera
   • Wojciech Osiński
   • Karol Przybylak
   • Barbara Tutak
  • Komitet organizacyjny
   • dr inż. Piotr Dominik – przewodniczący
   • dr Michał Koskowski
   • mgr Aleksandra Chabiera
   • mgr Witold Drogoń
   • mgr Hubert Gonera
   • mgr Anna Kozłowska
 • Erik Wolf jest specjalistą w dziedzinie turystyki kulinarnej. Uznawany za jej kreatora, zajmuje się doradztwem i tworzeniem strategii w tej dziedzinie. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracowników turystyki w wielu krajach. Jest cenionym i profesjonalnym mówcą.

  Jako ekspert współpracuje m.in. z CNN, BBC, The Wall Street Journal, Forbes. Jest także doradcą UNESCO w zakresie programu gastronomii Sieci Miast Kreatywnych.

  Erik Wolf jest założycielem i prezesem Światowego Stowarzyszenia Podróży Kulinarnych (World Food Travel Association – WFTA) z siedzibą w Portland. Założył również firmę Savor Search, której jest prezesem. Firma zajmuje się pośrednictwem w kontaktach pomiędzy producentami a nabywcami produktów przemysłu kulinarnego.

  Jest koordynatorem światowych badań nad turystami kulinarnymi, prowadzonych w 10-u krajach pod patronatem WFTA.


  Fabio Parasecoli jest profesorem nauk o żywności na Wydziale Nauk o Żywieniu na Uniwersytecie Nowojorskim. Jego badania dotyczą związków między jedzeniem, kulturą popularną i polityką, szczególnie w projektowaniu żywności. Jest działaczem żywieniowym, specjalistą w zakresie kultur żywienia, produktów regionalnych, ich rejestracji i promocji, doradcą wielu rządów i instytucji w dziedzinie kreowania wysokiej jakości żywności regionalnej, redaktorem monumentalnej sześciotomowej Cultural History of Food, autorem wielu opracowań z dziedziny historii i kultur jedzenia, felietonistą portalu Huffington Post, na którym publikował materiały również o żywności polskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Studiował kultury wschodnioazjatyckie i nauki polityczne w Rzymie, Neapolu i Pekinie. Przez wiele lat był korespondentem w USA dla Gambero Rosso, włoskiego prestiżowego magazynu kulinarnego. Fabio Parasecoli jest autorem książek: Al Dente, Feasting Our Eyes, Food, Film, and Cultural Citizenship in the US (2016, wspólnie z Laurą Lindenfeld) i Knowing Where It Comes From, Labeling Traditional Foods to Compete in a Global Market (2017). Prowadzi konsultacje i projektuje dla firm spożywczych i inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości społecznej.


  Doktor Lucy Long to wieloletnia badaczka kultury kulinarnej, profesor Uniwersytetu stanowego w Ohio, członek (Senior Research Fellow) Smithsonian Institution (największego kompleksu muzeów i instytucji badawczych na świecie, z siedzibą w Nowym Jorku), założycielka i dyrektorka Center for Food and Culture, zaangażowana w budowanie mostów i wspieranie współdziałania pomiędzy nauką a sektorem publicznym w dziedzinie kulinariów. Jest wykładowcą akademickim i autorką programów publicystycznych i popularyzatorskich, autorką książek, w których ukazuje wielodyscyplinarny charakter tradycji kulinarnych i kultury kulinarnej oraz potencjał kulturowy i poznawczy, jaki niesie zgłębianie powiązań pomiędzy różnymi aspektami nauk o żywności, turystyce i etnografii.Lucy Long jest autorką takich prac jak: Kulinarna Turystyka (2004), Regionalna Amerykańska Kultura Żywności (2009), Ethnic American Food Today: A Cultural Encyclopedia (2015); The Food and Folklore Reader (2015); Ethnic American Cooking: Recipes for Living in a New World (2016); oraz nadchodzące wspomnienia związane z komfortowym jedzeniem (wyd. z Michaelem Owenem Jonesem, University of Mississippi Press, 2017) i Honey: A Global History (Reaktion Press, 2017).


  Aleksandra Chabiera – główny Specjalista ds. Zarządzania Dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Współautorka i koordynatorka projektów (także międzynarodowych) z zakresu zarządzania dziedzictwem, redaktorka publikacji i autorka artykułów z zakresu rozwoju lokalnego opartego na dziedzictwie. Współautorka min. koncepcji i scenariusza badań społecznych dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec dziedzictwa, serii wydawniczej Dziedzictwo kulturowe w badaniach i pierwszego polskiego poradnika zarządzania dziedzictwem w gminach. Autorka koncepcji i redaktorka zbioru reportaży o wolontariacie dla dziedzictwa, wydanego przez NID we współpracy z Instytutem Reportażu. Uczestniczyła w międzynarodowych grupach roboczych i sieciach, min. HEREIN (European Heritage Network – jako przedstawiciel Polski w imieniu NID), EVoCh (Economic Value of Cultural Heritage),  czy European Union and Cultural Heritage. Trenerka szkoleniowa, konsultantka i wykładowczyni z zakresu zagospodarowania zabytków i rozwoju lokalnego opartego o dziedzictwo materialne i niematerialne. Prowadziła szkolenia dla uniwersyteckich klubów naukowych, Policji, regularnie szkoli samorządy i organizacje pozarządowe. Wykładała na studiach podyplomowych UAM Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w zakresie: komunikacji społecznej, projektowania i zarządzania projektami edukacyjnymi.


  Hubert Gonera – twórca szlaków i projektów kulinarnych w Polsce w tym Szlaku kulinarnego Centrum Gdyni, Białostockiego Szlaku Kulinarnego, Poznańskiego Szlaku Kulinarnego – Kulinarny Poznań, Szlaku Kulinarnego Smaki Gdańska, Słowińskiego Szlaku Rybackiego. Swoją wiedzą wspierał rozwój wielu inicjatyw kulinarnych: Szlak kulinarny Opolski Biftyj, Podkarpackie Smaki, Dolnośląskie Smaki, Szlaku Jabłkowy w Warce, Podlaskie Smaki, Pomorskie Prestige, My Fish – Ryba od naszych rybaków (popularyzacja kuchni opartej o ryby bałtyckie na Pomorzu Zachodnim). Twórca kulinarnej marki lokalnej Dobra Marka. Członek Rady Programowej Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne akredytowanego przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Trener z zakresu marki lokalnej i kulinariów. Organizator pierwszych w kraju szkoleń i konferencji dotyczących turystyki kulinarnej między innymi podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni i podczas Targów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Współautor Strategii rozwoju etnoturystyki w Polsce. Jego pomysłem jest ogólnopolska impreza Noc Restauracji – Smaki Polski, która od 2012 roku promuje polskie smaki najwyższej jakości w restauracjach na terenie całego kraju. Zaangażowany w inicjatywę Poznańscy Kucharze Razem oraz w akcje popularyzujące polskie produkty wysokiej jakości w restauracjach. Juror konkursów kulinarnych. Marzeniem, które realizuje jest wypromowanie polskiej kuchni, by stała się modna w kraju i daleko poza jego granicami.


 • Prosimy o wypełnienie formularza do 18 października 2020 r.

  REJESTRACJA

Kontakt do organizatora:

dr inż. Piotr Dominik

p.dominik@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close