• Słowo od organizatorów

  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa wraz z partnerami i patronami ma przyjemność zaprosić już po raz szósty na konferencję naukowo-branżową poświęconą turystyce kulinarnej.

  Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2021r. i będzie przeprowadzone w formule online (rozpoczęcie konferencji o godzinie 9:00, szczegółowy program zostanie podany w późniejszym terminie).

  Cel konferencji:

  Celem konferencji jest prezentacja prac i wymiana poglądów nt. kierunków i perspektyw wykorzystania kulinariów w rozwoju turystycznym regionów z uwzględnieniem jej tradycyjnego sposobu realizacji i przekazu tradycji kulinarnych jak również wykorzystania innowacyjnych treści i form.

  Uczestnicy konferencji podzielą się doświadczeniami i przedstawią wyniki badań dotyczących dziedzictwa kulinarnego oraz kreowania na tej bazie produktu turystycznego. Będzie też okazja do udziału w warsztatach oraz przewidziany jest konkurs wiedzy o turystyce kulinarnej.

  Tematy konferencji:

  Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym – to nasza szósta edycja.

  Poprzednie konferencje podejmowały następujące tematy:

  • 2020 r. – Edukacyjna rola turystyki kulinarnej w rozwoju regionalnym.
  • 2019 r. – Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń.
  • 2018 r. – Kulinaria w kształtowaniu produktu turystycznego. Teoria i praktyka.
  • 2017 r. – Kulinaria – wizytówka regionów turystycznych.
  • 2016 r. – Miejsce żywności tradycyjnej w kulturze, turystyce i dietetyce.

   

  Tematyka kolejnych edycji konferencji koresponduje ze sobą i każda kolejna konferencja wynika z potrzeb zakreślonych w poprzedniej. Przekaz pokoleniowy, rola edukacyjna turystyki kulinarnej, rozwój regionalnych tradycji i innowacyjność to pakiet tematyki, jaki towarzyszy nam podczas kolejnych edycji poświęconych turystyce kulinarnej.

  Turystyka kulinarna jest i powinna być atrakcją dla turystów z najdalszych zakątków kraju i świata odwiedzających określoną destynację i poznających zwyczaje ludności żyjącej w danym regionie. Zainteresowanie turystów jest korzystne dla lokalnych społeczności i rozwoju regionu – staje się narzędziem promocji i czynnikiem podtrzymującym tradycyjne praktyki.

  Dla rozwoju turystyki kulinarnej niezbędna jest jednak lokalna atrakcyjność i inicjatywy podtrzymujące tradycje oraz przekonanie, że bez odpowiedniej edukacji i przygotowania strategii działań rozwój tej formy może być utrudniony.

   

  Odbiorcy konferencji:

  Wydarzenie jest skierowane do następujących grup odbiorców:

  • przedstawicieli nauki, badaczy, dydaktyków;
  • przedstawicieli sektora turystycznego i samorządów lokalnych;
  • przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń, biur podróży, organizatorów i animatorów wydarzeń turystycznych;
  • producentów i dystrybutorów żywności tradycyjnej;
  • gestorów bazy hotelarskiej, agroturystycznej i gastronomicznej;
  • osób zainteresowanych rozwojem lokalnym, tworzeniem i wykorzystywaniem lokalnych marek turystycznych i kształtowaniem kanonu kuchni polskiej,
  • nauczycieli szkół średnich, studentów, uczniów branżowych szkół średnich.
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

   

  PARTNER WYDARZENIA
  Samorząd Województwa Mazowieckiego

 • W tym roku organizatorzy konferencji chcą położyć nacisk na zestawienie aspektu tradycji i innowacji w realizacji turystyki kulinarnej, która łączy poprzez przekaz tradycji pokolenia, uczy historii i przybliża tradycje oraz możliwość wdrażania innowacji zarówno w zakresie organizacyjnym jak też  przedmiotowym.  Stwarza możliwości rozwoju zainteresowania coraz szerszych grup odbiorców jak również przyczynia się do rozwoju  regionalnego i edukuje określone grupy społeczeństwa – turystów, jak również lokalne jak i branżowe społeczności w zakresie przedsiębiorczości. Takie podejście do turystyki kulinarnej jest spowodowane również sytuacją pandemiczną i post-pandemiczną i odpowiedzią na zaistniałą sytuację branży turystycznej, gastronomicznej i wszystkich zainteresowanych tą formą działalności. Podczas konferencji chcemy znaleźć odpowiedź na ile pandemia przyczyniała się do rozwoju innowacyjności w zakresie turystyki kulinarnej a na ile wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest naturalną koleją rzeczy i nie zależy od obecnej sytuacji.

  Co raz częściej doświadczamy elementów innowacyjnych w przekazie wartości jakie niesie szeroko rozumiana turystyka kulinarna. Dotyczy to miejsc, formy przekazu, jak również osób zajmujących się tą tematyką. Dzisiejsza turystyka kulinarna to nie tylko podróżowanie do określonych destynacji, ale także wykorzystanie nowoczesnych technologii do przekazu wiedzy, jak też działania „na odległość” co w dobie pandemii i lookdownu stało się bezwzględną koniecznością.

  Rozwijające się społeczeństwa, pomysłowość, przedsiębiorczość stają się podstawą do sięgania po kulinaria przez twórców kultury, gestorów bazy turystycznej, organizatorów życia społecznego a przede wszystkim w promowaniu miejsc, społeczności i regionów.

  Kulinaria z niszowych, znanych jedynie wąskiemu gronu społeczności lokalnej przekształcają się w narzędzia przyciągające grona zainteresowanych.

  Na pewno nie bez znaczenia jest nastawienie współczesnego turysty i ludzi zamieszkujących potencjalnie atrakcyjne destynacje turystyczne. Przedmiotem zainteresowań badawczych stają się jednak już nie tylko te dwie grupy zaangażowane w rozwój turystyki kulinarnej, ale wyróżnione poszczególne grupy pokoleniowe, dla których zainteresowania i priorytety są odmienne.

  Staje się więc zasadne z punktu widzenia nauki i praktyki sprecyzowanie:

  • kim są współcześni turyści kulinarni?
  • do jakiego pokolenia należą?
  • czy każde pokolenie ma swoje odmienne potrzeby i sposób percepcji kulinarnego produktu turystycznego?

  Kolejne pokolenia, które na skutek procesów unifikacji i globalizacji zwyczajów żywieniowych zatracają świadomość wartości tradycyjnych regionalnych kulinariów, potrzebują edukacji w zakresie tradycji ale także możliwości wykorzystania kulinariów w sposób innowacyjny. Stąd też podczas tegorocznej konferencji organizatorzy główny nacisk kładą na podkreślenie roli turystyki kulinarnej w przekazie tradycji ale także na innowacyjne formy docierania do zróżnicowanego odbiorcy. Przygotowanie oferty dla tych grup wymaga bowiem wiedzy i wysiłku.

  Badania naukowe oraz działania branżowe przyczyniają się do identyfikacji atrybutów oraz barier, które mają wpływ na renesans kuchni polskiej.

  Dzięki współpracy środowisk, wnioskom z badań i analiz, możliwe będzie stworzenie rekomendacji dla rozwoju turystyki kulinarnej, jako formy promocji Polski na arenie międzynarodowej, ale także rozwoju regionalnego naszego kraju.

   

  PROGRAM RAMOWY

  Dzień pierwszy:

  1. Blok wystąpień merytorycznych
  2. Blok wystąpień praktyków, prezentacja dobrych praktyk, ofert i rozwiązań z obszaru turystyki kulinarnej

  Dzień drugi:

  1. Warsztat tematyczny
  2. Debata i konkurs dla nauczycieli i uczniów branżowych szkół średnich

   

  Kotlet babuni sous vide, czyli  algorytm udanej interpretacji tradycji kulinarnych – warsztat na wesoło.

  Prowadząca: Aleksandra Chabiera

  Podczas warsztatu porozmawiamy o tym, jak produkty czy potrawy regionalne i tradycyjne mogą być interpretowane w nowoczesny sposób i tworzyć atrakcyjną ofertę turystyczną i przewagę rynkową.

  Wychodzimy z założenia, że podstawą jest rzetelna wiedza na temat lokalnych tradycji i to nie tylko kulinarnych, współpraca lokalna i to nie tylko z dostawcami oraz otwarcie na zróżnicowanie oferty i to nie tylko kulinarnej.

  Przyjrzymy się różnym pomysłom i temu, na czym opierają siłę marki.

   

  PROGRAM

  Dzień pierwszy 18.11.21 (czwartek) (wystąpienia 20 minutowe)

  9.00 – początek konferencji

  Otwarcie konferencji: dr inż. Piotr Dominik

  Powitanie gości: Rafał Szmytke – Prorektor SGTiH Vistula

  Tomasz Kempka – Departament Marketingu. Polska Organizacja Turystyczna Wprowadzenie do tematyki:

  9.30 – 10.00 – dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek. Badaczka kultury kulinarnej, dziennikarka, kierownik Food Studies na Uniwersytecie SWPS, autorka książek Innowacyjność w służbie tradycji

  10cio lecie PSTK:

  10.00 – 10.30 – dr hab. prof. AWF Poznań Karolina Buczkowska-Gołąbek. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej

  Partnerstwo tradycji i innowacji – na podstawie doświadczeń wyjazdowych Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej

  Blok I wystąpień:

  10.30 – 10.50 – Żaneta Zatorska

  Charakterystyka turystów kulinarnych – wstępne badania

  10.50 – 11.10 – dr Małgorzata Buttitta. Dziennikarka i komentatorka, antropolożka, blogerka, autorka publikacji związanych z kulturą jedzenia

  Jak dawny autor kulinarny „nakręca” turystykę (Włochy i Polska)

  11.10 – 11.30 – Ewelina Nycz. MBA. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Politechnika Rzeszowska

  Idea szlaków ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulinarnych na przykładzie Szlaku Kulinarnego Podkarpackie Smaki

  11.30      –    11.50    –    Anna    Kornelia    Jędrzejewska.    Muzeum    Okręgowe    im    L. Wyczółkowskiego. Bydgoszcz

  Pierniki w Kujawsko-Pomorskim. Koncepcja utworzenia regionalnego szlaku kulturowo- kulinarnego

  11.50 – 12.10 – Konrad Chwedczuk. UPH Siedlce, PSW Biała Podlaska

  Kuchnia góralska i jej znaczenie dla rozwoju turystycznego Południowej Polski na przykładzie szlaku oscypkowego

  12.10 – 12.30 – Andrzej Szumowski. Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka

  Spiritis Tourism – Polska Wódka elementem dziedzictwa i tradycji kultury

  12.30 – 13.00 – PRZERWA OBIADOWA

  Blok II wystąpień:

  13.00 – 13.20 – prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina. SGGW

  Tradycyjne i nowoczesne sposoby serwowania dan w gastronomii

  13.20 – 13.40 – Konrad Chwedczuk. UPH Siedlce, PSW Biała Podlaska

  Cukiernicze produkty regionalne i ich innowacyjność okiem nauczyciela i ucznia. Zachęta do podróży, wykorzystanie w dydaktyce szkolnej oraz jako narzędzie w zarządzaniu marką i popularyzacji regionu lubelskiego.

  13.40 – 14.00 – dr inż. Marlena Pielak, dr inż. Piotr Sałek. SGGW

  Wyroby cukiernicze – tradycja i innowacyjność

  14.00 – 14.20 – dr Edyta Pijet-Migoń, dr Karolina Królikowska. WSB Wrocław

  Turystyka winiarska na Dolnym Śląsku

  14.20 – 14.40 – dr inż. Katarzyna Korzeń. EnoPortal.pl

  Enoturystyka jako ważna gałąź turystyki kulinarnej łącząca tradycje winiarskie z nowoczesnymi rozwiązaniami turystycznymi – rozwój i aktualny stan w Polsce

  14.40 – 15.00 – Elżbieta Tomczyk-Miczka. Dziennikarka i podróżniczka. Autorka innowacyjnych albumów poświęconych kulturze kulinarnej Polski i świata. Laureatka Nagrody Magellana za najlepszy przewodnik kulinarny. Youtuberka i założycielka kanału Pora na Seniora

  Wielkie badania małego ziemniaka Peru – ziemniaczana historia i perspektywa

  15.00 – 15.20 – Paulina Graczyk. WSH Wrocław

  Dziedzictwo lokalnych produktów regionalnych a innowacyjność. Studium przypadku na przykładzie Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina

  15.20 – 15.40 – Monika Kucia. Kuratorka i reporterka kulinarna, ambasadorka polskich produktów regionalnych na świat, organizatorka innowacyjnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych z udziałem kulinariów

  Teatr kulinarny na festiwalu Nowe Epifanie

  15.40 – 16.00 – Anna Poreda. UŁ Łódź

  Kuchnia polska w gastronomii hotelowej – tradycja i innowacyjność

  16.00 – 16.20 – dr Małgorzata Szymańska. UMSC Lublin Szlaki kulinarne jako element rozwoju obszarów wiejskich

  Blok III wystąpień – /spotkania z praktykami/:

  16.20 – 16.40 – Agnieszka Kuś. agnieszkakus.pl „Patrzę i jem”

  Epoka od kuchni, czyli muzeum Józefa Piłsudskiego on line

  16.40 – 17.00 – dr inż. Marta Pisarek. KPU Krosno

  Jadalne kwiaty jako innowacyjny produkt kulinarny.

  17.00 – 17.20 – Joanna Ochniak. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukiernii

  Kierunki rozwoju gastronomii i turystyki kulinarnej na terenach wiejskich

  17.20 – 17.40 – Bogdan Gałązka. UMK Toruń. Szef kuchni i restaurator, historyk jedzenia.

  Rola rekonstrukcji historycznej w turystyce kulinarnej

  17.40 – 18.00  –  Maciej Barton. Ostoja Chobienice. Szef kuchni, badacz  lokalnej tradycji kulinarnej

  Ostoja welness spa – miejsce z tradycją

  18.00 – 18.20 – Marek Sosnowski.  „Proszę zdrowie – wegański catering dietetyczny”

  Wegański catering dietetyczny – innowacja i tradycja

  18.20 -18.40 – Katarzyna Sobieska, Wojciech Błaszczyk. Nadburzański Dom

  Nadbużański Dom – kuchnia w rytmie natury

  Dzień drugi 19.11.21 (piątek)

  9.30 – 9.50 – Marta Siudak. Żywe Muzeum Obwarzanka. Kraków

  Żywe Muzeum Obwarzanka

  9.50 – 10.10 – Wioletta Łabuda-Iwaniak. Narodowy Instytut Dziedzictwa

  Europejskie Dni Dziedzictwa – smaki dziedzictwa

  10.10 – 10.30 – Anna Przyłuska – Stołeczne Biuro Turystyki

  Kulinaria w promocji turystycznej Warszawy

  10.30 – 11.00 – Hubert Gonera. Ambasador World Food Travel Association

  Turystyka kulinarna w obliczu „New Green Deal” czyli jak innowacyjniej wykorzystać szanse nowej strategii „From Farm to Fork” UE dla rozwoju turystyki kulinarnej

  11.00 – 11.45 – Aleksandra Chabiera. Główny specjalista ds zarządzania dziedzictwem. Narodowy Instytut Dziedzictwa

  Kotlet babuni sousvide, czyli algorytm udanej interpretacji tradycji kulinarnych

  12.00 – 12.30 – Część warsztatowa – Aleksandra Chabiera

  Kotlet babuni sousvide, czyli algorytm udanej interpretacji tradycji kulinarnych – warsztat na wesoło

  Program konferencji

  Pobierz
  • Formy uczestnictwa
   • Uczestnictwo pełne w dwóch dniach konferencji z wygłoszeniem referatu oraz uczestnictwem w warsztatach.
   • Uczestnictwo w dwóch dniach konferencji bez wygłoszenia referatu z uczestnictwem w warsztatach.
   • Uczestnictwo w konferencji bez wygłoszenia referatu, bez uczestnictwa w warsztatach.
   • Dodatkowa chęć publikacji rozdziału w planowanej monografii.
  • Ważne daty

   Terminarz:

   Zgłoszenia tematów wystąpień podczas konferencji do 30.10.21

   Zgłoszenie uczestnictwa bez wystąpienia w konferencji do 15.11.21

   Przesłanie treści wystąpień do 10.11.21

   Kontakt: p.dominik@vistula.edu.pl

  • Rada Naukowa i Programowa
  • Rada Ekspertów
   • Aleksandra Chabiera
   • Anna Kornelia Jędrzejewska,
   • Elżbieta Tomczyk-Miczka
   • Barbara Tekieli
   • Hubert Gonera
   • Wojciech Osiński
   • Karol Przybylak
  • Komitet organizacyjny
   • dr inż. Piotr Dominik – przewodniczący
   • mgr Witold Drogoń
 • Aleksandra Chabiera – główny Specjalista ds. Zarządzania Dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Współautorka i koordynatorka projektów (także międzynarodowych) z zakresu zarządzania dziedzictwem, redaktorka publikacji i autorka artykułów z zakresu rozwoju lokalnego opartego na dziedzictwie. Współautorka min. koncepcji i scenariusza badań społecznych dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec dziedzictwa, serii wydawniczej Dziedzictwo kulturowe w badaniach i pierwszego polskiego poradnika zarządzania dziedzictwem w gminach. Autorka koncepcji i redaktorka zbioru reportaży o wolontariacie dla dziedzictwa, wydanego przez NID we współpracy z Instytutem Reportażu. Uczestniczyła w międzynarodowych grupach roboczych i sieciach, min. HEREIN (European Heritage Network – jako przedstawiciel Polski w imieniu NID), EVoCh (Economic Value of Cultural Heritage),  czy European Union and Cultural Heritage. Trenerka szkoleniowa, konsultantka i wykładowczyni z zakresu zagospodarowania zabytków i rozwoju lokalnego opartego o dziedzictwo materialne i niematerialne. Prowadziła szkolenia dla uniwersyteckich klubów naukowych, Policji, regularnie szkoli samorządy i organizacje pozarządowe. Wykładała na studiach podyplomowych UAM Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w zakresie: komunikacji społecznej, projektowania i zarządzania projektami edukacyjnymi.


 • Serdecznie zapraszamy!

  Udział w konferencji jest bezpłatny.

  18-19 listopada 2021 r. o godz. 9:00.

  REJESTRACJA DO 15.11.2021

Kontakt do organizatora:

dr inż. Piotr Dominik

p.dominik@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close