• Słowo od organizatorów

  Koniec XX i pierwsze dekady XXI wieku to z jednej strony okres intensywnego rozwoju zarówno wielkich miast, jak i turystyki, a z drugiej strony rosnąca świadomość wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi cała ludzkość. Wielkie miasta są w centrum opisanych zjawisk. Zamieszkuje je coraz większa liczba ludzi na wszystkich kontynentach, są miejscami, w których koncentruje się aktywność gospodarcza, kulturalna, naukowa, są także magnesem przyciągającym rosnącą liczbę podróży turystycznych. Nakładanie się różnych funkcji na ograniczonej przestrzeni jest zarówno szansą rozwojową, jak i potencjalnym źródłem konfliktów.

  Intencją organizatorów jest, aby konferencja poświęcona roli turystyki w zrównoważonym rozwoju wielkich miast, stała się miejscem spotkania naukowców z różnych dyscyplin i praktyków ze środowisk zaangażowanych w kreowanie i monitorowanie nowych zjawisk w turystyce, a zwłaszcza, aby stworzyła okazję do omówienia tych problemów, które są szczególnie ważne dla miast metropolitalnych w perspektywie ich zrównoważonego rozwoju. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy, co pozwoli na prezentowanie opinii i wyników badań z różnych krajów, kultur i środowisk.

  Tematy konferencji

  Przedmiotem dyskusji będą w szczególności następujące zagadnienia:


  Turystyka wobec globalnych trendów

  1. Zmiany demograficzne i związane z nimi wyzwania.
  2. Procesy globalizacyjne i urbanizacja.
  3. Kontakty międzykulturowe.

  Turystyka wobec celów zrównoważonego rozwoju (SDG)

  1. Turystyka w przestrzeni metropolii – turystyka a inne funkcje przestrzeni miejskiej, turystyzacja i gentryfikacja, mobilność, kreowanie wartości krajobrazu.
  2. Turystyka jako czynnik budowania tożsamości metropolii – wizerunek i promocja, dziedzictwo i jego interpretacja, lokalne społeczności wobec działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji związanej z turystyką w miastach metropolitarnych, gospodarowanie zasobami.
  3. Turystyka a jakość życia mieszkańców miast metropolitarnych. Poszukiwanie synergii, rozwiązywanie konfliktów.
  4. Turystyka jako czynnik rozwoju gospodarczego miast metropolitarnych; przedsiębiorczość, miejsca pracy, koszty i korzyści oraz ich dystrybucja, walka z ubóstwem.
  5. Instytucjonalne wsparcie rozwoju turystyki – współpraca z władzami lokalnymi, aktywistami miejskimi i mieszkańcami, struktury wspierające rozwój turystyki, turystyka w polityce i działaniach władz miasta.
  6. Nowoczesne technologie i innowacje wspierające zrównoważony rozwój turystyki w miastach metropolitarnych.
  7. Inkluzywność turystyki w miastach metropolitarnych.

  Patron honorowy

  Marszałek
  Województwa
  Mazowieckiego

   

  PatronatyPatronaty

  Partnerzy

  Partnerzy

  Patronaty medialne

  Medialne Turystyka

  • Organizatorzy
   • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
   • Szkoła Główna Handlowa – Katedra Turystyki
   • Uniwersytet Warszawski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
   • Społeczna Akademia Nauk – Katedra Marketingu i Turystyki
   • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
   • Stowarzyszenie Na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki

  • Komitet Naukowy
   • dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiH Vistula – Przewodnicząca,
    t.skalska@vistula.edu.pl
   • prof. dr hab. inż. Elżbieta Biernacka, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
   • prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, Uniwersytet Zielonogórski
   • prof. dr hab. Maciej Jędrusik, Uniwersytet Warszawski
   • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
   • prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki
   • prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   • prof. dr hab. Anna Pawlikowska-Piechotka, AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
   • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Społeczna Akademia Nauk
   • dr hab. Jadwiga Berbeka, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
   • dr hab. Robert Bęben, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
   • dr hab. Ewa Dziedzic, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
   • dr hab. Wojciech Dziemianowicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
   • dr hab. Magdalena Florek, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
   • dr hab. Sylwia Kaczmarek, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
   • dr hab. Mirosław Mika, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   • dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, profesor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium
   • dr hab. Elżbieta Nawrocka, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
   • dr hab. Agata Niemczyk, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
   • dr hab. Agnieszka Niezgoda, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
   • dr hab. Renata Seweryn, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
   • dr hab. Jolanta Żyśko, profesor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula
   • dr Christos Anagnostopoulos, University of Central Lancashire – Cyprus
   • dr Anthi Avloniti, University of Central Lancashire – Cyprus
   • dr Krzysztof Celuch, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
   • dr Marcela Rebeca Contreras Loera, Universidad Tecnológica de Escuinapa
   • dr Tanya Dabeva, profesor University of Economics, Varna
   • dr Loukas Glyptis, University of Central Lancashire – Cyprus
   • dr Konstantinos Kakoudakis, University of Central Lancashire – Cyprus
   • dr Stoyan Marinov, profesor University of Economics, Varna
   • dr Maria Schicht, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
   • dr Bartłomiej Walas, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
   • dr Denka Zlateva, Profesor University of Economics, Varna
  • Komitet Organizacyjny
  • Języki konferencji
   • polski
   • angielski
  • Forma i koszt uczestnictwa
   • Uczestnictwo bez publikacji – 450 PLN brutto.
   • Uczestnictwo pełne – 2 dni konferencji, impreza towarzysząca, publikacja – 1190 PLN brutto.
   • Doktoranci – sesja dla doktorantów – 1 dzień konferencji, publikacja – 700 PLN brutto.
   • Doktoranci – uczestnictwo pełne – 2 dni konferencji, impreza towarzysząca, publikacja – 890 PLN brutto.

   Opłaty nie obejmują kosztów zakwaterowania.

  • Zakwaterowanie

   Uczestnicy konferencji organizują zakwaterowanie i pokrywają jego koszty we własnym zakresie.

 • Prof. Lučka Kajfež Bogataj, Uniwersytet Lubliański, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC), Laureat pokojowej nagrody Nobla w 2007 r. Profesor klimatologii na Uniwersytecie w Lublanie, obecnie zaangażowana w badanie scenariuszy zmian klimatycznych oraz ich wpływu na ekosystemy i dobrostan ludzi. W 2008 r. została wybrana wiceprzewodniczącą IPCC; w latach 2016 – 2017 członkini Grupy Ekspertów UNESCO ds. Deklaracji zasad etycznych w odniesieniu do zmian klimatu. Uczestniczka wielu naukowych projektów krajowych i międzynarodowych, autorka ponad 400 referatów naukowych, technicznych i dydaktycznych oraz około 110 publikacji w czasopismach recenzowanych. Keynote speaker na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, ekspertka w zakresie zmian klimatycznych, ich wpływu na środowisko, zrównoważony rozwój i kwestie sprawiedliwości społecznej.

  Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych od 2004 r., obecnie w Katedrze Geografii Miast i Planowanie Przestrzennego. Od 2002 r. członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Współpracownik wielu samorządów województw, miast i gmin. Współtwórca strategii regionalnych, lokalnych oraz obszarów funkcjonalnych. W latach 2016-2018 był ekspertem wiodącym w procesie przygotowania Strategii #Warszawa2030. Obecnie współtworzy strategie rozwoju województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i opolskiego.

  Olivier Ponti jest wiceprezesem firmy ForwardKeys Insights, która analizuje globalne trendy turystyczne i dostarcza informacji o wielkości i kierunkach podróży. Jako ekspert w dziedzinie badań podróży i marketingu miejsc jest autorem wielu prac i analiz dotyczących identyfikacji nowych trendów w podróżowaniu, tworzenia modeli podróży, badania zdarzeń wpływających na zmiany w podróżowaniu i prognozowania trendów w turystyce. Dysponuje bogatym doświadczeniem badawczym jako wieloletni dyrektor badań nad turystyką w Paris Visitors & Convention Bureau i biurze Amsterdam Marketing. Do 2018 był przewodniczącym Zespołu ds. Badań i Statystyki w międzynarodowej organizacji European Cities Marketing (ECM), której członkami są wiodące miasta o funkcjach turystycznych.
 • Szczegóły programu

  Dzień 1.

  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Uczelnie Vistula, Warszawa, ul. Stokłosy 3

  10:00 – 11:00 Rejestracja, kawa powitalna
  11:00 – 11:30 Otwarcie konferencji, wystąpienia Honorowych Patronów
  11:30 – 13:00 Sesja plenarna
  13:00 – 14:00 Lunch, networking
  14:00 – 15:30 Obrady w sesjach tematycznych
  Sesja I – prowadzona w jęz. polskim
  Sesja II – prowadzona w jęz. angielskim
  15:30 – 15:45 Przerwa kawowa, networking
  15:45 – 17:15 Obrady w sesjach tematycznych
  Sesja III – prowadzona w jęz. polskim
  Sesja IV – prowadzona w jęz. angielskim
  19:00 Uroczysta kolacja/program dodatkowy

  Dzień 2.

  Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Aleje Niepodległości 162, budynek C

  9:30 – 11:00 Sesja plenarna
  11:00 – 11:15 Przerwa kawowa, networking
  11:15 – 12:45 Obrady w sesjach
  Sesja V – sesja dla doktorantów
  Sesja VI – warsztat naukowo-branżowy
  12:45 – 13:00 Przerwa kawowa, networking
  13:00 – 14:00 Sesja plenarna
  13:00 – 13:45 - obrady
  13:45 – 14:00 zakończenie konferencji
  14:00 15:00 Lunch
 • Organizatorzy umożliwiają uczestnikom konferencji publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów w wydawnictwach gwarantujących przynajmniej 20 punktów MNiSW.

  Lista wydawnictw

  1. Czasopismo „Miscellanea Geographica Regional Studies on Development”, 70 pkt, wydawca: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor naczelny: Maciej Jędrusik, artykuły tylko w języku angielskim; Sprawdź stronę Tutaj
  2. Czasopismo International Journal of Management and Economics, 40 pkt, wydawca Kolegium Gospodarki Światowej SGH; redaktor naczelny: Adam Szyszka, artykuły tylko w języku angielskim; Sprawdź stronę Tutaj
  3. Czasopismo „The Journal of Intercultural Management (JOIM)”, 20 pkt, wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi; redaktor naczelny: Łukasz Sułkowski, artykuły tylko w języku angielskim. Sprawdź stronę Tutaj
  4. Czasopismo „Turystyka Kulturowa”, 20 pkt, wydawca: KulTour Poznań; redaktor naczelny: Armin Mikos von Rohrscheidt, artykuły w języku polskim i angielskim; Sprawdź stronę Tutaj
  5. Czasopismo „Prace i Studia Geograficzne”, 20 pkt, wydawca: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor naczelny: Małgorzata Durydiwka, artykuły w języku polskim, Sprawdź stronę Tutaj
  6. Czasopismo „Studia Periegetica”, 20 pkt, wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; redaktor naczelny: Marek Nowacki, artykuły tylko w języku angielskim, dostępne w formule open access. Tutaj
  7. Udział w monografii naukowej (3), wydawcy:
   a. W języku polskim:
   I. Akademia Finansów i Biznesu Vistula (Grupa Uczelni Vistula) (20 pkt),
   II. Społeczna Akademia Nauk (20 pkt),
   b. W języku angielskim:
   I. SGH (20 pkt).

  na zasadach Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, §12, pkt. 4, ust. 2;
  Więcej informacji Tutaj

Kontakt do organizatora

Olena Kulykovets
konfturystyczna@spoleczna.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close