• Słowo od organizatorów

  Koniec XX i pierwsze dekady XXI wieku to z jednej strony okres intensywnego rozwoju zarówno wielkich miast, jak i turystyki, a z drugiej strony rosnąca świadomość wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi cała ludzkość. Wielkie miasta są w centrum opisanych zjawisk. Zamieszkuje je coraz większa liczba ludzi na wszystkich kontynentach, są miejscami, w których koncentruje się aktywność gospodarcza, kulturalna, naukowa, są także magnesem przyciągającym rosnącą liczbę podróży turystycznych. Nakładanie się różnych funkcji na ograniczonej przestrzeni jest zarówno szansą rozwojową, jak i potencjalnym źródłem konfliktów.

  Intencją organizatorów jest, aby konferencja poświęcona roli turystyki w zrównoważonym rozwoju wielkich miast, stała się miejscem spotkania naukowców z różnych dyscyplin i praktyków ze środowisk zaangażowanych w kreowanie i monitorowanie nowych zjawisk w turystyce, a zwłaszcza, aby stworzyła okazję do omówienia tych problemów, które są szczególnie ważne dla miast metropolitalnych w perspektywie ich zrównoważonego rozwoju. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy, co pozwoli na prezentowanie opinii i wyników badań z różnych krajów, kultur i środowisk.

  Tematy konferencji

  Przedmiotem dyskusji będą w szczególności następujące zagadnienia:

  Patronaci

  Logo

  • Turystyka wobec globalnych trendów
   1. Zmiany demograficzne i związane z nimi wyzwania.
   2. Procesy globalizacyjne i urbanizacja.
   3. Kontakty międzykulturowe.
  • Turystyka wobec celów zrównoważonego rozwoju (SDG)
   1. Turystyka w przestrzeni metropolii – turystyka a inne funkcje przestrzeni miejskiej, turystyzacja i gentryfikacja, mobilność, kreowanie wartości krajobrazu.
   2. Turystyka jako czynnik budowania tożsamości metropolii – wizerunek i promocja, dziedzictwo i jego interpretacja, lokalne społeczności wobec działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji związanej z turystyką w miastach metropolitarnych, gospodarowanie zasobami.
   3. Turystyka a jakość życia mieszkańców miast metropolitarnych. Poszukiwanie synergii, rozwiązywanie konfliktów.
   4. Turystyka jako czynnik rozwoju gospodarczego miast metropolitarnych; przedsiębiorczość, miejsca pracy, koszty i korzyści oraz ich dystrybucja, walka z ubóstwem.
   5. Instytucjonalne wsparcie rozwoju turystyki – współpraca z władzami lokalnymi, aktywistami miejskimi i mieszkańcami, struktury wspierające rozwój turystyki, turystyka w polityce i działaniach władz miasta.
   6. Nowoczesne technologie i innowacje wspierające zrównoważony rozwój turystyki w miastach metropolitarnych.
   7. Inkluzywność turystyki w miastach metropolitarnych.
 • Formularz zgłoszeniowy

  Pobierz
 • Szczegóły programu

  4 czerwca 2020

  Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Aleje Niepodległości 162, budynek C

  10:00 – 11:00 Rejestracja, kawa powitalna
  11:00 – 11:30 Otwarcie konferencji, wystąpienia Honorowych Patronów
  11:30 – 13:00 Sesja plenarna
  13:00 – 14:00 Lunch, networking
  14:00 – 15:30 Obrady w sesjach tematycznych
  Sesja I – prowadzona w jęz. polskim
  Sesja II – prowadzona w jęz. angielskim
  15:30 – 15:45 Przerwa kawowa, networking
  15:45 – 17:15 Obrady w sesjach tematycznych
  Sesja III – prowadzona w jęz. polskim
  Sesja IV – prowadzona w jęz. angielskim
  19:00 Uroczysta kolacja/program dodatkowy

  5 czerwca 2020

  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Uczelnie Vistula, Warszawa, ul. Stokłosy 3

  9:30 – 11:00 Sesja plenarna
  11:00 – 11:15 Przerwa kawowa, networking
  11:15 – 12:45 Obrady w sesjach
  Sesja V – sesja dla doktorantów
  Sesja VI – warsztat naukowo-branżowy
  12:45 – 13:00 Przerwa kawowa, networking
  13:00 – 14:00 Sesja plenarna
  13:00 – 13:45 - obrady
  13:45 – 14:00 zakończenie konferencji
  14:00 15:00 Lunch
 • Organizatorzy umożliwiają uczestnikom konferencji publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów w wydawnictwach gwarantujących przynajmniej 20 punktów MNiSW.

  Lista wydawnictw

  1. Czasopismo “Miscellanea Geographica Regional Studies on Development”, 70 pkt, wydawca: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor naczelny: Maciej Jędrusik, artykuły tylko w języku angielskim; Sprawdź stronę Tutaj
  2. Czasopismo “The Journal of Intercultural Management (JOIM)”, 20 pkt, wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi; redaktor naczelny: Łukasz Sułkowski, artykuły tylko w języku angielskim. Sprawdź stronę Tutaj
  3. Czasopismo “Turystyka Kulturowa”, 20 pkt, wydawca: KulTour Poznań; redaktor naczelny: Armin Mikos von Rohrscheidt, artykuły w języku polskim i angielskim; Sprawdź stronę Tutaj
  4. Czasopismo “Prace i Studia Geograficzne”, 20 pkt, wydawca: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor naczelny: Małgorzata Durydiwka, artykuły w języku polskim, Sprawdź stronę Tutaj
  5. Udział w monografii naukowej (3), wydawcy:
   a. W języku polskim:
   I. Akademia Finansów i Biznesu Vistula (Grupa Uczelni Vistula) (20 pkt),
   II. Społeczna Akademia Nauk (20 pkt),
   b. W języku angielskim:
   I. SGH (20 pkt).
   na zasadach Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, §12, pkt. 4, ust. 2;
   Więcej informacji Tutaj
  • Organizatorzy
   • Szkoła Główna Handlowa – Katedra Turystyki
   • Uniwersytet Warszawski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
   • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
   • Społeczna Akademia Nauk – Katedra Marketingu i Turystyki
   • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
   • Stowarzyszenie Na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki

  • Komitet Naukowy

   Rada programowa

   • prof. dr hab. Maciej Jędrusik, Uniwersytet Warszawski
   • dr hab. Agata Niemczyk, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
   • dr hab. Jadwiga Berbeka, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
   • dr hab. Robert Bęben, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
   • dr hab. Ewa Dziedzic, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
   • dr hab. Wojciech Dziemianowicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
   • dr hab. Magdalena Florek, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
   • dr hab. Sylwia Kaczmarek, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
   • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
   • prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki
   • dr hab. Mirosław Mika, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   • dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
   • dr hab. Elżbieta Nawrocka, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
   • dr hab. Agnieszka Niezgoda, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
   • prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   • prof. dr hab. Anna Pawlikowska-Piechotka, AWF im. Józefa Piłsudzkiego w Warszawie
   • dr hab. Renata Seweryn, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
   • dr hab. Teresa Skalska, profesor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula
   • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Społeczna Akademia Nauk
   • dr hab. Jolanta Żyśko, profesor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula
   • prof. dr hab. Inż. Elżbieta Biernacka, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
   • dr Tanya Dabeva, profesor University of Economics, Varna
   • dr Christos Anagnostopoulos, University of Central Lancashire – Cyprus
   • dr Maria Schicht, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
   • dr Bartłomiej Walas, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
   • dr Krzysztof Celuch, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
   • dr Marcela Rebeca Contreras Loera, Universidad Tecnológica de Escuinapa
   • dr Stoyan Marinov, profesor University of Economics, Varna
   • dr Denka Zlateva, Profesor University of Economics, Varna
   • prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, Uniwersytet Zielonogórski
   • dr Anthi Avloniti, University of Central Lancashire – Cyprus
   • dr Konstantinos Kakoudakis, University of Central Lancashire – Cyprus
   • dr Salomi Dimiriou, University of Central Lancashire – Cyprus
  • Komitet Organizacyjny
  • Języki konferencji
   • polski
   • angielski
  • Ważne daty
   • Przesłanie zgłoszenia, tematu artykułu i abstraktu na adres
    konfturystyczna@san.edu.pldo 15 marca 2020.
   • Potwierdzenie przyjęcia tematu artykułu – do 31 marca 2020.
   • Wniesienie opłaty konferencyjnej – do 30 kwietnia 2020 (Bank
    Pekao SA 67 1240 6175 1111 0010 3957 1167 z dopiskiem:
    konferencja 2020).
   • Przesłanie pełnego tekstu referatu na adres
    konfturystyczna@san.edu.pldo 30 maja 2020.
  • Forma i koszt uczestnictwa
   • Uczestnictwo bez publikacji – 450 PLN brutto.
   • Uczestnictwo pełne – 2 dni konferencji, impreza towarzysząca, publikacja – 1190 PLN brutto.
   • Doktoranci – sesja dla doktorantów – 1 dzień konferencji, publikacja – 700 PLN brutto.
   • Doktoranci – uczestnictwo pełne – 2 dni konferencji, impreza towarzysząca, publikacja – 890 PLN brutto.

   Opłaty nie obejmują kosztów zakwaterowania.

  • Zakwaterowanie

   Uczestnicy konferencji organizują zakwaterowanie i pokrywają jego koszty we własnym zakresie.

   Poniżej rekomendowane hotele, w których otrzymają Państwo zniżkę:

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close