Rzetelność i etyka badań naukowych w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji) służy podnoszeniu jakości kształcenia i doskonaleniu poziomu badań naukowych, a także wprowadzaniu w życie wskazówek etycznych, organizacyjnych i prawnych zawartych w dokumentach Unii Europejskiej oraz wzorców opracowanych w czołowych europejskich ośrodkach akademickich. Wskazania te obejmują zasady i wymagania wobec naukowców, takie jak:

 • wolność badań naukowych;
 • wzory etyczne charakterystyczne dla poszczególnych dyscyplin, a także normy instytucjonalne, krajowe itd.;
 • odpowiedzialność zawodowa, profesjonalne podejście, znajomość zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów;
 • odpowiedzialność – w tym finansowa;
 • zasady dobrych praktyk w badaniach naukowych – odnoszone do bezpiecznych sposobów wykonywania pracy, stosowania się do wymagań w zakresie ochrony danych i poufności oraz zapewnienia, by wyniki badań były upowszechniane i wykorzystywane;
 • zaangażowanie społeczne;
 • troskę opiekunów naukowych o swoich podopiecznych;
 • najwyższe standardy w sferze nadzoru i obowiązków w zakresie zarządzania, które powinny być wypełniane „zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi”;
 • kontynuacja rozwoju zawodowego poprzez aktualizowanie i poszerzanie zakresu umiejętności i kwalifikacji.

Zamieszczone poniżej dokumenty tworzą ramy dla wszystkich pracowników Uczelni oraz jej Władz, wyznaczają zasady odpowiedzialnego postępowania w środowisku pracy i zachęcają do postrzegania siebie nawzajem jako profesjonalistów. Dokumenty te określają także liczne zasady i wymagania wobec praco- i grantodawców, takie jak:

 • szeroko rozumiana zasadę niedyskryminacji;
 • stymulowanie do badań naukowych i zapewnianie warunków dla nich;
 • stabilizacja oraz stałe zatrudnienie;
 • sprawiedliwe i atrakcyjne wynagrodzenie;
 • tworzenie strategii sprzyjającej rozwojowi kariery zawodowej pracowników;
 • uznanie wartości mobilności;
 • zapewnienie dostępu do szkoleń, ochrona prawa własności intelektualnej, opieka naukowej nad młodszymi naukowcami, kompleksowy system oceny pracowników;
 • określenie odpowiednich procedur skarg i apelacji oraz wpływu na organy decyzyjne;
 • jasne określenie standardów przyjmowania naukowców do pracy.

Kierując się przyjętymi zasadami pracownicy Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula dbają o dobry wizerunek Uczelni i starają się realizować jej misję. Wykazują lojalność wobec Uczelni przestrzegając dyscypliny pracowniczej, wspomagając
demokratycznie wybrane władze i pomagając budować prestiż Uczelni.

 • Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

  Pobierz
 • Kodeks etyki SGTiH Vistula

  Pobierz
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  Pobierz
 • Kodeks cywilny

  Pobierz

Kontakt do HR Managera Grupy Uczelni Vistula

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close