Akademia Finansów i Biznesu Vistula należy do grona najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce otrzymujących największe finansowanie projektów badawczych – wynika z rankingu Narodowego Centrum Nauki za rok 2013 r. Uczelnia uzyskała ponad 800 tys. zł.

W ramach uzyskanego finansowania dr hab. Zbigniew Zimny zbada politykę państw przyjmujących wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich, dr Stanisław Gasik – krajowe systemy realizacji projektów publicznych, a dr hab. Grażyna Bartkowiak – poszuka wskazań do dobrych praktyk w zakresie zarządzania kompetencjami pracowników w wieku 65plus.

Ranking obejmuje uczelnie, instytuty i centra naukowe, którym NCN przyznało finansowanie w konkursach rozstrzygniętych w 2013 r.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów.

Aplikuj online