Akademia Finansów I Biznesu Vistula Liderem!  - Uczelnia Vistula

W Rankingu „Perspektyw” jesteśmy  najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce.

W prestiżowym 19. Rankingu Uczelni Wyższych „Perspektyw”, w kategorii umiędzynarodowienia,  nie ma lepszych niż Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Jesteśmy liderem. Kapituła doceniła naszą otwartość na świat, wielokulturowość środowiska studenckiego, wysoki poziom programów studiów w języku angielskim i nauczania języków obcych.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula pnie się też do góry w ogólnym Rankingu Uczelni Wyższych Niepublicznych. „Perspektyw”. W tym roku znaleźliśmy się na 5. miejscu. Wysoko oceniono zwłaszcza ekonomiczne losy naszych absolwentów. To dla nas duma i honor, wyraz uznania dla naszych starań, by przygotować młodych ludzi jak najlepiej do pracy i życia. Jesteśmy w zacnym gronie najlepszych.

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji też ma powód do satysfakcji. W porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem, Uczelnia dokonała skoku aż o 9 miejsc w górę.

Kształcimy ok. 5 tysięcy młodych ludzi z 80 krajów świata. Cudzoziemcy są również wśród  naszych wykładowców. Wybierają Grupę Uczelni Vistula, bo mamy ciekawą ofertę studiów po polsku i po angielsku, a także on-line. Kładziemy przy tym nacisk na praktyczny wymiar edukacji i międzynarodową perspektywę. Staramy się, by wszyscy czuli się dobrze w murach naszej Uczelni, by mogli rozwijać się i realizować pasje.

W ramach programu Erasmus nasi studenci mogą uczyć się w 40 innych krajach. Dajemy im globalne możliwości. A to procentuje.

Otwartość Grupy Uczelni Vistula tworzy wyjątkowe warunki dla wszystkich studentów – również polskich. Nie muszą wyjeżdżać za granicę, aby uczyć się w międzynarodowym środowisku. To fantastyczne doświadczenie, które otwiera głowę i dodaje skrzydeł.

Współpracujemy z ponad  130 firmami na świecie, a także z organizacjami międzynarodowymi. Naszym partnerem jest prestiżowy University of London.

Uczelnia należy też do najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń na rzecz rozwoju nauki.

Aplikuj online