Akademia Finansów I Biznesu Vistula Z Platynowym Certyfikatem "Uczelni Liderów" - Uczelnia Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula umacnia pozycję lidera innowacyjnego kształcenia. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego po raz kolejny przyznała nam certyfikat „Uczelni Liderów”. W VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych AFiBV otrzymała platynowy certyfikat, jako uczelnia wyróżniająca się na edukacyjnej mapie Polski najwyższą jakością kształcenia oraz kreatywnością i nowatorskim podejściem w realizowaniu misji społecznej  i budowaniu kapitału intelektualnego dla potrzeb współczesnej gospodarki. Zostaliśmy także uhonorowani wyróżnieniem nadzwyczajnym za „Najwyższą jakość studiów”.

Certyfikat potwierdza, że kształcimy liderów społecznych, a studia prowadzimy w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności oraz pewności siebie. Jest także dowodem tego, że kształcimy zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Ocena została dokonana w oparciu o analizę danych zawartych w ankiecie certyfikacyjnej oraz informacji, jakie recenzenci pozyskali w innych źródłach, takich jak system POLON, Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, Polska Komisja Akredytacyjna, Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Renoma AFiBV jest niepodważalna – oceniła Komisja – a Uczelnia jest jednym z podmiotów pierwszego wyboru spośród prestiżowych szkół wyższych w obszarach wiedzy, w których prowadzi kształcenie dyplomowe, podyplomowe i doktoranckie. Potwierdza to pozycja w rankingach. W rankingu magazynu „Perspektywy” Akademia Finansów i Biznesu Vistula uzyskała najlepszy wynik pod względem umiędzynarodowienia wśród ocenianych uczelni publicznych i niepublicznych. W murach uczelni kształcą się studenci z ponad 80 krajów świata, a każdy z kierunków równolegle jest prowadzony w języku angielskim. Program „Staże bez granic”, którego celem jest podniesienie kompetencji studentów Stosunków Międzynarodowych oraz  projekt „Liczę na staż”, który został  uruchomiony, by rozwinąć umiejętności studentów Ekonomii oraz Finansów i Rachunkowości spotkały się z kapitalnym odzewem ze strony pracodawców – ponad 70 proc. studentów dostało propozycje pracy.

Komisja wskazała, że atutem AFiBV jest kadra dydaktyczno-naukowa, w której są praktycy biznesu. Podkreśliła, że rekrutacja w tym obszarze przebiega wieloetapowo, a jednym z kluczowych aspektów branych pod uwagę przy zatrudnianiu kandydatów jest m.in. ich dorobek zawodowy zdobyty poza uczelnią oraz posiadanie doświadczenia praktycznego. W kadrze dydaktycznej są – obok Rektora, prof. Witolda Orłowskiego, wybitnego ekonomisty – doświadczeni praktycy i uznane autorytety, m.in. prof. Krzysztof Rybiński – były wiceprezes NBP, prof. Andrzej Olechowski – były minister finansów i minister spraw zagranicznych, czy malarz, rysownik i grafik międzynarodowej sławy – prof. Antoni Fałat. Zdaniem Komisji wykładowcy AFiBV dają gwarancje przekazywania rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności na światowym poziomie, dzięki czemu absolwenci Uczelni mogą śmiało konkurować na międzynarodowym rynku pracy.

Komisja podkreśliła wyjątkową dbałość władz Uczelni o praktyczne przygotowanie studentów do wymagań międzynarodowego rynku pracy. Wskazała, że AFiBV posiada prestiżową certyfikację ACCA, która pozwala uzyskać – oprócz dyplomu uczelni wyższej – tytuł zawodowy. W trakcie studiów dyplomowych jest również możliwość uzyskania akredytacji językowych oraz certyfikatów specjalistycznych.

„Uczelnie publiczne i niepubliczne powinny czerpać z rozwiązań AFiBV,  w szczególności w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” – zaakcentowała Komisja. Każda specjalność, programy kształcenia i plany studiów są opiniowane przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. Studenci poszczególnych specjalności mają do dyspozycji pomoc w osobie opiekuna biznesowego, który zapewnia im kontakt z otoczeniem. Ponad połowa tworzonych prac dyplomowych musi dotyczyć praktycznych zagadnień rynkowych, które można implementować na potrzeby firm i instytucji współpracujących z Uczelnią.  We wszystkich organach kolegialnych AFiBV zasiadają przedstawiciele Rady Biznesu.

Komisja podkreśliła, że Akademia poświęca wiele sił i środków, by wzajemne relacje na linii uczelnia-rynek-biznes były jak najbardziej efektywne. Dowodem są organizowane dwa razy do roku targi pracy, podczas których studenci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami.

Zaakcentowano, że kapitalnym przykładem na umacnianie symbiozy Uczelni z jej środowiskiem zewnętrznym jest projekt E-Vistula dla E-studentów. To portal łączący pracodawców i studentów.  Jego filarem jest rzetelny program badania kompetencji, który pomaga zaprojektować idealną ścieżkę kariery i daje przewagę studentom AFiBV na rynku pracy.

Komisja zwróciła uwagę, że Uczelnia buduje wizerunek prestiżowego podmiotu kształcącego dla globalnego biznesu. Jako świetny przykład  podano zaangażowanie jej studentów do obsługi polskiego pawilonu Expo 2017 w Astanie.

Wśród Największych Naukowych osiągnięć AFiBV  wskazano m.in. utworzenie Center for Advanced Studies – elitarnego ośrodka badawczego, prowadzącego badania nad niepewnością makroekonomiczną z udziałem czołowych autorytetów w tej dziedzinie : Stevena Halla z Univeristy of Leicester, dr Svetłany Makarovej z Univeristy Collage London, czy dr Rafała Raciborskiego z Komisji Europejskiej. Zwrócono też uwagę na cykliczne seminaria, konferencje naukowe i spotkania z międzynarodowymi autorytetami w dziedzinie ekonomii, biznesu i zarządzania.

Uzyskanie certyfikatu „Uczelni Liderów” – to dla nas zaszczyt i satysfakcja. Kształcenie dla rynku pracy było i jest jednym z najważniejszych naszych celów. Inwestowanie w kwalifikacje absolwentów szkół wyższych to najbardziej efektywny sposób podnoszenia poziomu konkurencyjności kraju i  tym samym przyśpieszenia tempa rozwoju.

 

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close