Dr Ryszard Żółtaniecki, b. ambasador RP w Grecji i na Cyprze, wygłosił wykład pt.„Dyplomacja publiczna. Współczesna płaszczyzna współpracy międzynarodowej”. Spotkanie odbyło się 28 czerwca 2014 o g. 11.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61 (przy metrze Imielin).

Wydarzenie organizuje Klub Ambasadora AFiBV i Urząd Dzielnicy Ursynów w ramach wspólnego projektu „Wszechnica Dyplomatyczna”. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, najczęściej w ostatnią sobotę miesiąca.

Dr Ryszard Żółtaniecki jest Dyrektorem Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji w Collegium Civitas, był ambasadorem RP w Grecji i na Cyprze. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Współpracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Dyrektora Instytutu im. Adama Mickiewicza. Był także Prezesem Fundacji Kultury.

Klub Ambasadora w Akademii Finansów i Biznesu Vistula powstał w 2010 r., integruje środowisko polskich dyplomatów. Zrzesza obecnych i byłych ambasadorów, wybitnych znawców problematyki międzynarodowej, takich jak: dr hab. J. M. Nowak, dr Z. Rapacki, dr M. Grela, dr J. Mrowiec, dr J. Bielawski. Eksperci Klubu podejmują inicjatywy w dziedzinie polskiej polityki zagranicznej w sferze stosunków bilateralnych oraz wielostronnych, uczestniczą także w dyskusjach na aktualne tematy międzynarodowe interesujące opinię publiczną. Do udziału zapraszani są również studenci AFiBV, którzy w ten sposób zapoznają się z podstawami techniki pracy i specyfiką dyplomacji.

Członkowie Klubu uczestniczą w działalności naukowej i dydaktycznej uczelni oraz wspierają jej władze w rozwijaniu kontaktów krajowych i zagranicznych. Opracowania i artykuły Klubu publikowane są w wydawnictwie AFiB Vistula.

Aplikuj online