Akademia Finansów i Biznesu Vistula zaprasza na briefing prasowy nowego Rektora Uczelni, prof. dra hab. Witolda Orłowskiego oraz wykład otwarty pt. „Czy Polska dogoni Niemcy? Gospodarka, edukacja, plan Morawieckiego”. Spotkanie odbędzie się 1 marca 2016 r., godz. 13:00, w AFiB Vistula, Warszawa, ul. Stokłosy 3, sala 21. JM Rektora oficjalnie powita Prezydent Uczelni – Mehmet Orhun Eskici.

Przez 25 lat transformacji w naszym kraju sporządzono liczne strategie rozwoju i plany reform gospodarczych. Chwaloną za dynamikę wzrostu na tle państw „starej Unii” Polskę nadal dzieli przepaść pod względem poziomu gospodarczego i warunków życia obywateli wobec takich państw, jak Niemcy. Sposobów zmniejszenia względnego zacofania kraju wobec zachodniego sąsiada warto szukać przez analizę źródeł siły i słabości oraz modeli rozwojowych obu gospodarek. Czy tzw. „plan Morawieckiego” stwarza warunki dla sukcesu Polski?

Rozwój współczesnych gospodarek oparty jest na sile kapitału ludzkiego. Boom edukacyjny po czasach PRL-u doprowadził jednak do pewnych rozczarowań. Dodatkowo, nasycenie rynku i niż demograficzny ujawniły nowe wyzwania stojące przed sektorem szkolnictwa wyższego, związane m.in. z funkcjonowaniem dwóch modeli finansowania uczelni – z dotacji budżetowej i portfeli samych studentów.

Podczas spotkania Rektor AFiB Vistula, prof. Witold Orłowski podsumuje tezy zaprezentowane w jego książce pt. „Czy Polska dogoni Niemcy?” (wyd. PWN) oraz rozszerzy je o zagadnienia dotyczące rynku szkolnictwa wyższego.

Witold Orłowski jest profesorem nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w ekonometrii stosowanej i makroekonomii, a także problematyce transformacji gospodarczej oraz integracji europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim, następnie kształcił się w Harvard University. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim, habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 90. pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej i Banku Światowym. B. członek Rady Makroekonomicznej, b. doradca ekonomiczny wicepremiera Leszka Balcerowicza oraz b. doradca głównego negocjatora członkostwa Polski w UE, Jana Kułakowskiego. Szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim oraz Rady Gospodarczej w gabinecie premiera Donalda Tuska. W 2011 został powołany na stanowisko Specjalnego Doradcy KE ds. Budżetu. Od 2006 r. jest głównym doradcą ekonomicznym w PricewaterhouseCoopers.

Aplikuj online