Jak kształtowały się brytyjskie koncepcje integracji europejskiej? Jakie jest obecne stanowisko Wielkiej Brytanii wobec mechanizmu funkcjonowania Unii Europejskiej? Więcej na ten temat mówił dr Zygmunt Janiec podczas seminarium, które odbyło się 9 grudnia 2014 r.

Podczas wykładu dr Zygmunt Janiec omówił następujące zagadnienia:

  1. Uwarunkowania brytyjskiej polityki wobec powojennych projektów integracji europejskiej (zachodnioeuropejskiej).
  2. Ambiwalentna polityka Wielkiej Brytanii wobec pierwszych, powojennych projektów integracji europejskiej.
  3. Nieudane próby zmiany przebiegu procesu integracji zachodnioeuropejskiej z zewnątrz (Plan R. Maudlinga, EFTA).
  4. Polityka modyfikacji instytucji integracyjnych od wewnątrz.
  5. Obecne brytyjskie koncepcje zmiany zasad i mechanizmu funkcjonowania Unii Europejskiej:
  6. propozycje ośrodków badawczych i autorskie,
  7. propozycje premiera D. Camerona.
  8. Ocena zasadności i szans realizacji brytyjskich koncepcji transformacji Unii Europejskiej.

Organizator: Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula.

Dr Zygmunt Janiec – ekspert w zakresie brytyjskiej polityki zagranicznej, integracji europejskiej, polityki zagranicznej USA, międzynarodowego otoczenia przedsiębiorczości, dyplomacji ekonomicznej i publicznej. W Sejmie RP odpowiadał za kontakty międzynarodowe i ustawodawstwo gospodarcze.

Aplikuj online