Prof. Juliusz Kotyński, Dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV, w latach 2015-2018 będzie członkiem Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk w latach 2015-2018. To już jego trzecia kadencja.

Profesor będzie uczestniczył w pracach Komitetu Prognoz, mających na celu opracowanie koncepcji strategii rozwoju społecznego i gospodarczego Polski w perspektywie Unii Europejskiej oraz Europy. Zarząd Komitetu docenił tym samym dotychczasowe zasługi profesora na rzecz rozwoju nauki polskiej.

– To już moja trzecia kadencja w tym komitecie problemowym Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczę m.in. w pracach nad ewolucją międzynarodowego systemu finansowego oraz przebiegiem procesów globalizacji i integracji regionalnej oraz ich skutków dla Polski – zauważa prof. Juliusz Kotyński.

Prof. Juliusz Kotyński jest ekspertem w dziedzinie gospodarki i finansów Polski, Unii Europejskiej, polityki gospodarczej i międzynarodowych rynków finansowych. Prowadzi badania własne oraz kieruje zespołami naukowo-badawczymi w AFiBV i w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, a także pracami doktorantów, dotyczącymi tematyki wzrostu gospodarczego, polityki ekonomicznej i finansów Polski, Unii Europejskiej i strefy euro, perspektyw koniunktury w gospodarce światowej, zarządzania ryzykiem rozwoju gospodarczego w warunkach globalizacji i szybkich zmian strukturalnych we współczesnej gospodarce światowej.

Był m.in. radcą generalnym w Ministerstwie Finansów, Radcą Handlowym i Ministrem Pełnomocnym Ambasady RP we Francji oraz Radcą Ekonomiczno-Handlowym w Biurze Radcy Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP we Francji.

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” – organizuje spotkania i konferencje naukowe poświęcone kluczowym zagadnieniom rozwoju ekonomicznego, technicznego, naukowego i kulturowego kraju, na tle scenariuszy rozwojowych dla Europy i świata, sporządza ekspertyzy dotyczące nowych zjawisk i procesów, które wpływać będą na kształt społeczeństwa polskiego w długiej perspektywie oraz będą określać jego miejsce w społeczności międzynarodowej. Komitet przedkłada swoje opinie w sprawach kluczowych dla przyszłości najwyższym władzom RP. Równocześnie prowadzi działalność popularyzacyjną i wydawniczą, w celu zwiększenia zainteresowania przyszłością w społeczeństwie polskim. Kieruje nim prof. dr hab. Michał Kleiber.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close