Turystyka I Rekreacja - Uczelnia Vistula

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz poprawa dostępności do innowacyjnej wiedzy, pozwalającej na podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja został przygotowany w oparciu o czołowe europejskie i światowe programy studiów i we współpracy z międzynarodową kadrą dydaktyczną w obszarze turystyki i rekreacji. Projekt obejmie wyłącznie ww. kierunek studiów przez pełny cykl kształcenia trwający 2 lata i będzie realizowany w całości w j. angielskim.

Od października na zinternacjonalizowanym kierunku Turystyka i Rekreacja w SGTiR będą prowadzone cztery specjalizacje menadżerskie: (zarządzanie hotelarstwem, zarządzanie wydarzeniami, zarządzani sportem, zarządzanie gastronomią). Program każdej z nich opracowano we współpracy z międzynarodową kadrą dydaktyczną, zgodnie z najnowszymi globalnymi trendami w systemie szkolnictwa wyższego. Opiekunami specjalności będą m.in. dr Christos Anagnostopoulos z Molde University College w Norwegii oraz dr Alana K. Dillette z amerykańskiego San Diego State University.

Oprócz wspomnianych korzyści, studenci zinternacjonalizowanej Turystyki i Rekreacji skorzystają z dwóch szkół letnich. Dla części z nich przewidziano też stypendia pokrywające czesne lub koszty utrzymania.

W projekcie przewidziano 40 miejsc, 30 dla obcokrajowców i 10 dla Polaków. Grupa będzie liczyć 50% kobiet i 50% mężczyzn.

Więcej informacji znajdziesz w Dziale Rekrutacji. Zadzwoń pod numer: 22 4572400 lub napisz na email: rekrutacja@vistula.edu.pl

Kryteria brane pod uwagę przy naborze:

 1. podstawowe kryteria kwalifikacji na studia,
 2. poziom motywacji kandydata do rozwoju kompetencji w ramach nowej specjalności (1-5 pkt),
 3. wyniki w nauce – średnia ocen (1-5 pkt),
 4. aktywności rozwojowe, w których kandydat brał udział (dodatkowe szkolenia/kursy w ostatnim roku, wolontariat, działalność społeczna itp. – max. 5 pkt – 0,5 pkt za każdą aktywność),
 5. dochód na 1 osobę w rodzinie w przeliczeniu na PLN w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorczym w Polsce (wg wzoru: liczba pkt = (100-udział%)/20)

Decyzję w sprawie przyjęć kandydatów (na podstawie dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej) podejmuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 1. dr hab. Jolanta Żyśko, prof. SGTiR – Rektor
 2. dr Krzysztof Celuch – Prorektor
 3. dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiR – Dziekan
 4. Magdalena Markiewicz
 5. dr Kazimierz Waluch
 6. Dariusz Dąbek
 7. Edyta Niemyjska-Czech
 8. Decyzja o przyjętych na studia zostanie podjęta pod koniec września.

KOSZT PONOSZONY PRZEZ STUDENTA:

W ramach projektu InterTour w jęz. angielskim (4 specjalności) studia stacjonarne (2300 EUR dla kandydatów z EU/3000 EUR dla kandydatów spoza UE)

Student płaci czesne (powyżej) i opłatę rekrutacyjną.

Szkoła letnia: zajęcia o kulturze, gospodarce i życiu w Polski. Intensywny kurs języka polskiego, za który studenci nie płacą.

Dla 15 najuboższych obcokrajowców przewidziane jest stypendium socjalne (9 miesięcy x 2 lata) w wysokości 1500 zł na utrzymanie.

Dla 2 Polaków, którzy spełnią poniższe kryteria, przewidziane jest stypendium w wysokości czesnego. Są to stypendia socjalne – głównym czynnikiem jest dochód na 1 osobę w rodzinie.

Więcej informacji o programie:

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close