Od 1 stycznia 2016 r. w będą obowiązywały nowe przepisy wprowadzające zmiany w gospodarce ekonomiczno-finansowej, w zakresie raportowania czy systemów IT. Studia podyplomowe Rachunkowość w ubezpieczeniach w reżimie Wypłacalność II w Akademii Finansów i Biznesu Vistula pozwalają na zaktualizowanie wiedzy w tym zakresie. Rekrutacja trwa.

Studia prezentują standardy i zasady systemu Wypłacalność II, sposoby jego implementacji oraz skutki i efekty wprowadzonych zmian np. w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, audytu i analiz oraz zarządzania ryzykiem czy technologii IT.
Słuchacze poznają konstrukcję systemu Wypłacalność II, ryzyko w działalności zakładów ubezpieczeń, zasady rachunkowości stosowane w systemie. Dowiedzą się, jak przygotowywać sprawozdania na potrzeby Wypłacalność II i wytyczne EIOPA. Zgłębią zagadnienia związane z technologią IT i bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego.

⎼ Liczne ćwiczenia i case study – w zakresie sporządzania poszczególnych arkuszy raportu EIOPA czy Sprawozdania finansowego wg Wypłacalność II, wg MSSF i wg PSR umożliwią porównanie różnic w zasadach rachunkowości i sprawozdawczości, wskażą zakres i źródła danych niezbędnych do prawidłowego wykonania sprawozdania wg Wypłacalność II oraz nowy sposób interpretacji wyników finansowych. Słuchaczom zostanie więc przekazane szeregiem praktycznych rozwiązań do zastosowania w ich działalności zawodowej – co stanowi dużą wartość dodaną omawianych Studiów – zachęca Teresa Grabowska, kierownik studiów.

Studia Rachunkowość w ubezpieczeniach w reżimie Wypłacalność II są skierowane do osób zawodowo związanych z rynkiem ubezpieczeniowym, a przede wszystkim dla pracowników pionów finansowo-księgowych, osób zajmujących się sprawozdawczością i raportowaniem, oceną ryzyka, zagadnieniami compliance, audytem czy analityków finansowych, jak również informatyków wprowadzających zmiany w systemach IT.

Zajęcia poprowadzą praktycy rynku ubezpieczeniowego, a także dyrektorzy z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dzięki czemu słuchacze będą mieli możliwość zdobycia kompleksowej i uporządkowanej wiedzy w zakresie wdrażanego systemu Wypłacalność II.

Studia będą prowadzone w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 45 72 360, pisząc na studiapodyplomowe@vistula.edu.pl.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close