Ocena efektywności działania regionalnych funduszy pożyczkowych finansujących MSP w województwie świętokrzyskim będzie tematem wystąpienia mgr. Artura Kuchcińskiego. Seminarium odbędzie się 15 maja 2014 r. o godz. 12:00 w sali 21.

Spotkanie organizuje Instytut Badań Ekonomicznych Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV.

Mgr Artur Kuchciński przenalizuje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia regionalnych funduszy pożyczkowych działających w województwie świętokrzyskim. Przedstawi i przeanalizuje opinie właścicieli przedsiębiorstw MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw), mających swoją siedzibę w województwie świętokrzyskim, na temat funkcjonowania regionalnych funduszy pożyczkowych. Zaproponuje także model idealnego funduszu pożyczkowego dla MSP.

Pozabankowe instytucje udzielające pożyczek alternatywą dla sektora MSP

Beneficjenci usług funduszy pożyczkowych, czyli przedsiębiorstwa z sektora MSP, odgrywają w Polsce, podobnie jak w innych krajach, bardzo istotną rolę. Głównym problemem, przed którym stają przedsiębiorcy to brak odpowiedniego zasobu kapitału na działalność bieżącą oraz inwestycyjną.

Środki własne – najczęściej wykorzystywane źródło finansowania w wielu przypadkach są niewystarczające, w związku z czym należy sięgać po zewnętrzne formy kapitału. Jednak wysoki poziom ryzyka związanego z sektorem MSP sprawia, że dostęp do finansowania za pośrednictwem kredytów bankowych jest ograniczony.

Alternatywą i jednym ze sposobów rozwiązania problemu dostępu do kapitału są fundusze pożyczkowe czyli pozabankowe instytucje udzielające pożyczek. Odbiorcami usług funduszy pożyczkowych są podmioty z segmentu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw głównie z regionu lub województwa, w którym zlokalizowany jest dany fundusz. To właśnie dla tych przedsiębiorstw fundusze pożyczkowe stwarzają szansę i możliwości uzyskania środków finansowych w formie pożyczek. Fundusze pożyczkowe często bywają pierwszą instytucją pożyczkową, do której zwracają się przedsiębiorcy w początkowym stadium funkcjonowania swoich przedsiębiorstw (seed i start-up). Fundusze te, są dla nich jedynym możliwym partnerem oferującym kapitał pożyczkowy.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close