Instytut Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula zaprasza na otwarte seminarium naukowe  dr Krzysztofa R. Nowakowskiego na temat: "Cztery modernizacje i globalizacja Chin", które odbędzie się 19 kwietnia 2015 r. o godzinie 10:00 w sali Senatu (21).

 

 

Podczas seminarium zostanie przedstawiony proces globalizacji Chin w kontekście dwóch teorii; zależności i modernizacji. Pierwsza z nich zakłada wykorzystywanie krajów peryferyjnych przez kraje bardziej rozwinięte ekonomicznie i technologicznie. Druga koncepcja przedstawia pozytywny obraz relacji międzynarodowych, prowadzących do modernizacji kraju, dyfuzji kulturowej i awansu technologicznego. Wykorzystanie w badaniach wymienionych paradygmatów jest uzasadnione w odniesieniu do różnych okresów historii Chin. Celem referatu jest charakterystyka doświadczeń gospodarczych i politycznych w stosunkach międzynarodowych, będących przyczyną sformułowania koncepcji tzw.; "Czterech Modernizacji". Ich realizacja pozwoliła Chinom osiągnąć szybki wzrost gospodarczy. Było to możliwe dzięki zastosowaniu metod pragmatycznego zarządzania gospodarką, decentralizacji i akceptacji procesu globalizacji.  

Dr Krzysztof R. Nowakowski  ukończył studia w zakresie socjologii w 1995 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.  W 1996 roku uzyskał stypendium od International Research & Exchanges Board, amerykańskiej organizacji zajmującej się wspieraniem przemian demokratycznych w krajach środkowo – europejskich. Staż oraz nowe doświadczenia dydaktyczne zdobyte podczas pobytów w Cornell University (School of Industrial and Labor Relations – USA) oraz Katholieke Universiteit Leuven (Belgia – 1997) i Rutgers University (Human Resource Department, USA – 1999), przyczyniły się do przygotowania dysertacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i obrony pracy doktorskiej w 2002 roku (Uniwersytet Warszawski). Dr Krzysztof Nowakowski jest autorem 3 publikacji książkowych, współautorem 8 publikacji zbiorowych i 15 artykułów w wielu czasopismach. Uczestniczył w badaniach realizowanych w współpracy z organizacjami zagranicznymi i krajowymi np. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Obecnie współpracuje z Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą takich zagadnień jak; globalna ekonomia polityczna, stosunki międzynarodowe, marketing narodów, geoekonomia krajów Dalekiego Wschodu.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close