Instytut Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula zaprasza na seminarium naukowe na którym  dr hab. J. Maria Nowak wygłosi referat p.t. Koncepcje Dyplomaty w PRL i III RP.

Seminarium odbędzie się 20.10.2015 r. o godzinie 10:00 w sali Senatu nr 21 w Akademii Finansów i  Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3  

 

KONCEPCJE DYPLOMATY W PRL I III RP
Dr hab. Jerzy M. Nowak

Wprowadzenie: potrzeba i znaczenie kreowania pożądanego modelu i wizerunku profesjonalnego dyplomaty – spojrzenie historię dyplomacji także z perspektywy tzw. ludzkiego wymiaru. Relacje miedzy kwestiami etycznymi i stosunkami międzynarodowymi. Nikła literatura polska  na temat dyplomacji.

Krótki rys historyczny: rola klasyków dyplomacji w odniesieniu do ludzkiego wymiaru: Machiavelli, De Callieres, Talleyrand, Gyula von Szilassy, Harold Nicholson.

Próby kształtowania wzorców dobrego dyplomaty na polskim gruncie: I Rzeczpospolita (Rey, Kochanowski, Frycz-Modrzewski Krzysztof Warszewicki, Tadeusz Morski|), zabory (dyplomacja narodu bez państwa – Adam Czartoryski), I wojna światowa i Konferencja Pokojowa w Wersalu (Ignacy Paderewski, Roman Dmowski),  i okres międzywojenny (Aleksander hr. Skrzyński, Józef Beck),  II wojna światowa (Raczyński Zaleski).

PRL – Warunki ograniczonej suwerenności. Próby adaptacji radzieckich wzorców dyplomacji. Utworzenie SGSZ i likwidacja tej uczelni. Stopniowe wypracowywanie kryteriów „dobrego, socjalistycznego dyplomaty”: związanie patriotyczną postawą z PRL, czynne zaangażowanie w proces przemian socjalistycznych i propagowanie polityki PZPR, wysoki poziom moralny, odpowiednie przygotowanie ogólne i zawodowe; w latach 70. dodano: postawę zgodną z „moralnością socjalistyczną”, tzw. jedność służb zagranicznych i obowiązek współdziałania z nimi, ścisły sojusz z „dyplomacją ZSRR i pozostałymi państwami wspólnoty socjalistycznej”. Innymi słowy – tworzenie modelu ideologicznego działacza pracującego „na odcinku” zagranicznym. Konformistyczne i oportunistyczne postawy, klientelizm.

Ideologiczne założenia i praktyka – szkodliwość czarno-białego widzenia tego problemu. Pojawienie się grupy a-ideologicznych, samodzielnie myślących zawodowych dyplomatów.

Transformacja: przywracanie „normalności”, nowe kryteria Skubiszewskiego: fachowość, pracowitość, neutralność polityczna i lojalność wobec rządu. Pozbywanie się satelickiej mentalności. Zmiana kryteriów naboru. Podniesienie problemu moralności w polityce i dyplomacji, pojęcie „godziwej polityki (Mazowiecki, Skubiszewski, Geremek).

Rola Akademii Dyplomatycznej PISM: próby wciągania naukowców, wykłady nt. etosu służby zagranicznej: Józef Tischner, Wiesław Chrzanowski, Roman Kuźniar, Jan Barcz.

Stosunkowo nieliczne publikacje.

III RP: rola osobowości, zwłaszcza ministrów SZ. Niekonsekwentne traktowanie etosu (wprowadzanie ideologicznych kryteriów – brak jednolitego systemu wartości) oraz w polityce kadrowej. Chętne uleganie uproszczonemu realizmowi i fascynacje Realpolik.

Powrót koteryjności (łatwy w hierarchicznej instytucji), niszczenie związków między pracą i karierą. Pozytywy i krzywdy weryfikacji i lustracji personelu.

Tarcia między „starymi” i „nowymi” pracownikami MSZ – zanikający problem. Przypadki nielojalności (przypadek wiceministra ujawniającego szczegóły poufnych negocjacji i rozmów prywatnych członków polskiej delegacji w negocjacjach z USA w sprawie tarczy antyrakietowej).

W sumie: obraz niejednoznaczny, daleki od teoretycznych założeń. Stopień profesjonalizmu podniesiony, ale niewystarczający do podjęcia współczesnych wyzwań międzynarodowych. Pewne nadzieje można wiązać z nową generacją (rola PID im. Paderewskiego). Słabnąca więź z nauką.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close