Współpraca Polski z Ukrainą ma ważne znaczenie dla rozwoju gospodarczego  obu tych Państw. Podczas konferencji, która odbędzie się 16.11.2015 r . dowiemy się m. in. dlaczego przedsiębiorstwa polskie i ukraińskie powinny dzielić się doświadczeniem oraz dobrymi praktykami w zwiększaniu innowacyjności.

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej  Konferencji Naukowej „Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy – analiza porównawcza”, UKR-PL2015 która odbędzie się w siedzibie Akademii Finansów i Biznesu Vistula  w dniu 16 listopada 2015 roku.
Konferencja adresowana jest do wszystkich, którzy mają świadomość ogromnego znaczenia współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy.

Wprowadzenie

Handel zawsze był dźwignią rozwoju gospodarczego, a w ostatnich20  latach rozwój handlu międzynarodowego był szczególnie szybki. Tempo przyrostu obrotów w handlu światowym jest wyższe niż tempo wzrostu globalnego PKB. Duzy wzrost obrotów handlu międzynarodowego wynika m.in. z coraz większego otwierania się krajów na wymianę międzynarodową (ograniczania ceł na towary), wysokiego tempa postępu naukowo- technicznego, rozwoju i obniżenia kosztów komunikacji, wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i międzynarodowych powiązań produkcyjnych, zróżnicowania gustów konsumentów. Największy udział w wartości obrotów handlu międzynarodowego mają państwa wysoko rozwinięte. Największe korzyści z handlu zagranicznego odnoszą dziś eksporterzy produktów i usług intensywnie wykorzystujących wiedzę. Dlatego przedsiębiorstwa polskie i ukraińskie powinny dzielić się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zwiększania innowacyjności i nowoczesnej produkcji towarów i usług.

Cele konferencji:

Zaprezentowanie badań i doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów na temat stanu i rozwoju bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy.
Poszukiwanie sposobów intensyfikacji wymiany handlowej pomiędzy oboma krajami.
Wymiana dobrych praktyk w zakresie ekspansji na rynki krajów najbardziej rozwiniętych.
Pogłębienie wiedzy na temat specyfiki rynków w obu krajach.
Wymiana doświadczeń w zakresie instytucjonalnego wsparcia eksportu.
Poszukiwanie nowych możliwości kooperacji w zakresie eksportu na rynki krajów trzecich.
Identyfikacja obszarów badawczych służących zwiększeniu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie.

 

Przykładowe obszary tematyczne:

sektory gospodarki a zmiany PKB Polski i Ukrainy,
rozwój i struktura handlu zagranicznego i przygranicznego Polski i Ukrainy,
wzajemne bezpośrednie inwestycje gospodarcze,
wyzwania dotyczące odbudowy i transformacji ukraińskiej gospodarki,
szanse i zagrożenia dla integracji gospodarczej Ukrainy z UE,
uwarunkowania rozwoju MSP i możliwości wzajemnej współpracy polsko-ukraińskiej,
infrastruktura gospodarcza i współpraca w zakresie energetyki,
edukacja a rozwój gospodarczy obu krajów,
turystyka a rozwój gospodarczy obu krajów.

Nadesłane na Konferencję artykuły (w języku polskim, angielskim lub ukraińskim), po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w Zeszytach naukowych Akademii Finansów i Biznesu w Warszawie (6 punktów, według punktacji MNiSW).

Licząc na Państwa udział w naszej Konferencji prosimy o rozpropagowanie informacji o niej w środowisku naukowym. 
Udział w konferencji jest bezpłatny.

KONTAKT:

e-mail: ukr_pl2015@vistula.edu.pl

Więcej informacji o konferencji 
TUTAJ 

 

KALENDARIUM KONFERENCJI 

zgłoszenie udziału w konferencji 
do 20.10.2015 
TUTAJ 
 
przesłanie artykułu
do 30.10.2015 
na adres e-mail: olgacharucka@onet.pl

 

Patronat:
 
 

 
 

 

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close