Instytut Finansów Akademii Finansów i Biznesu Vistula, zaprasza na ogólnopolska konferencję nt. Zasad good governance na szczeblu przedsiębiorstwa,  gospodarki kraju, ugrupowania integracyjnego i świata, która odbędzie się 27 marca 2017 roku  w Warszawie .

 

 

Kwestie dobrego kierowania gospodarką na szczeblu przedsiębiorstwa, kraju, ugrupowania integracyjnego i świata są od lat przedmiotem zainteresowania wielu praktyków i teoretyków oraz wyspecjalizowanych organizacji zajmujących się szeroko rozumianą problematyką jakości i efektywności gospodarowania. Z jednej strony chodzi o wyjaśnienie różnic w dokonaniach, a zwłaszcza dynamice rozwojowej poszczególnych struktur gospodarczych, a z drugiej o określenie warunków  i sposobów przyspieszenia tego rozwoju. Rozmaite próby wypracowania zasad good governance na poziomie układów gospodarczych z natury rzeczy mają uniwersalny charakter, mogąc odnosić się również do innych organizacji społeczno-politycznych. Stąd m.in. rodzi się potrzeba interdyscyplinarnego traktowania zasad dobrego rządzenia, administrowania czy zarządzania wzajemnie ze sobą powiązanymi strukturami. Konieczność takiego podejścia nasiliła się w rezultacie globalnego kryzysu finansowego lat 2008-2009 oraz turbulencji w strefie euro i w Unii Europejskiej po roku 2010, które ujawniły nie tylko gospodarcze uwarunkowania pojawiających się zaburzeń.

Konferencja ma na celu przedstawienie dotychczasowego dorobku w dziedzinie good governance i twórcze jego wykorzystanie w analizie zaburzeń finansowych i przemian strukturalnych w gospodarce światowej i europejskiej oraz poszczególnych krajów z uwzględnieniem dostosowań zachodzących na szczeblu przedsiębiorstw w ostatnich latach.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej konferencji oraz przygotowania referatów w ramach wspomnianych czterech grup tematycznych (karta zgłoszenia uczestnictwa TUTAJ, do przesłania e-mailem do 15.02.2017 pod adres instytuty@vistula.edu.pl).

Pełne teksty referatów należy przesłać pod adresem AFiBV w kopercie z dopiskiem „Konferencja good governance” w terminie do 28 lutego 2017 r.

Po dokonaniu oceny przez recenzentów referaty zostaną sukcesywnie opublikowane w  „Zeszytach Naukowych Uczelni Vistula” (8 punktów ministerialnych), a ich skróty zaprezentowane w trakcie konferencji (wymogi redakcyjne dostępne na stronie  TUTAJ).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Akademia nie zwraca kosztów przejazdu na konferencję.  

Program konferencji do pobrania TUTAJ  

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close