• International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE)

  THE-ICE została powołana w 2004 r. przez rząd Australii jako ośrodek promujący australijskie umiejętności edukacyjne. Obecnie jest międzynarodową agencją akredytacji i zapewnienia jakości non-profit. Tworzy globalną sieć wiodących instytucji zajmujących się turystyką, hotelarstwem, organizacją wydarzeń i sztuką kulinarną, w tym publicznych i prywatnych uczelni wyższych oraz instytucji zawodowych. Organizacja promuje działania podnoszące jakość edukacji, benchmarking międzyinstytucjonalny oraz program akredytacji. Przyznana SGTiH akredytacja THE-ICE jest jednym z dwóch najważniejszych na świecie certyfikatów udzielanych uczelniom kształcącym na potrzeby branży turystycznej i hotelarskiej. Jest rozpoznawalnym na całym świecie znakiem najwyższej jakości, dowodem uznania dla kultury otwartości, współpracy z branżą i silnych powiązań nauki z praktyką.

 • International Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education (International CHRIE)

  International CHRIE została założona w 1946 roku przez grupę amerykańskich profesjonalistów z branży hotelarskiej. Jest międzynarodową organizacją non-profit, której misją jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w obszarze turystyki i hotelarstwa. Zrzesza instytucje, korporacje i stowarzyszenia reprezentujące przemysł hotelarski i turystyczny oraz uczelnie kształcące na potrzeby tego sektora. Zapewnia programy i usługi mające na celu ciągłą poprawę jakości edukacji, badań, usług i działalności biznesowej w branży. Propaguje kreatywne, etyczne i innowacyjne działania a także poprawę jakości globalnego sektora hospitality oraz kształcenia i badań w dziedzinie turystyki. Członkostwo w organizacji zapewnia możliwość wymiany informacji, dostęp do najnowszych badań oraz profesjonalny i osobisty rozwój. Pozwala budować i wzmacniać sieć kontaktów oraz zwiększać rozpoznawalność wśród liderów branży i specjalistów z całego świata. CHRIE zapewnia dostęp do innowacji, publikacji branżowych i szkoleń.

 • European Cultural Tourism Network (ECTN)

  ECTN to zarejestrowane w 2009 roku w Belgii międzynarodowe stowarzyszenie, które jest jedyną ogólnoeuropejską siecią rozwoju i promocji turystyki kulturalnej. Liczy obecnie 29 członków w 19 krajach. Zrzesza instytuty badawcze, szkoły wyższe i organizacje pozarządowe. Działa na rzecz osiągnięcia wysokiego poziomu współpracy między członkami, instytucjami Unii Europejskiej oraz innymi organizacjami międzynarodowymi, sieciami i instytucjami publicznymi na całym świecie. Celem jest wymiana doświadczeń i informacji na temat najlepszych praktyk i innowacji, ułatwienie dzielenia się badaniami, rozwój projektów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej oraz zapewnienie lepszej współpracy i integracji między sektorem turystyki i kultury. Organizacja rozwija szkolenia oraz nowe, innowacyjne podejścia i narzędzia w tym obszarze.

 • Meeting Professionals International (MPI)

  MPI to największe stowarzyszenie przemysłu spotkań i wydarzeń na świecie. Założone w 1972 r. w USA dziś zrzesza 60 tys. instytucji i profesjonalistów pracujących dla dynamicznie rozwijającej się branży eventowej. Ma ponad 70 oddziałów i klubów w 75 krajach, w tym również w Polsce.

 • International Association of Exhibitions and Events (IAEE)

  IAEE jest wiodącą organizacją światowej branży wystawienniczej. Powstało w 1928 r. w celu reprezentowania interesów organizatorów targów i wystaw. Stowarzyszenie liczy obecnie 12 tys. członków w 50 krajach. Ponad połowa z nich jest bezpośrednio zaangażowana w planowanie, zarządzanie i realizację wystaw i targów. Pozostała część to podmioty dostarczające produkty i usługi. Organizacja działa na rzecz promocji branży i rozwoju zawodowego jej pracowników. Rozwija projekty edukacyjne, dostarcza wiedzę i szkolenia. Oferuje też program certyfikacji Certified in Exhibition Management (CEM) – to uznawane na całym świecie oznaczenie, które pokazuje najwyższy profesjonalny standard w zakresie zarządzania wystawami i targami.

 • Stowarzyszenie SITE oraz oddział SITE Poland (The Society for Incentive Travel Excellence)

  SITE to założone w 1973 r. międzynarodowe stowarzyszenie profesjonalistów branży spotkań. Obecnie zrzesza ok. 2500 członków z 90 krajów, w tym pracowników agencji eventowych, hoteli, linii lotniczych i żeglugowych, a także wykładowców i dostawców usług dla dynamicznie rosnącego sektora wyjazdów biznesowych. Site Global pełni rolę rzecznika branży współdziałając ze wszystkimi znaczącymi organizacjami przemysłu turystyki biznesowej. Członkostwo w stowarzyszeniu, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to przede wszystkim możliwość budowania sieci kontaktów, dostęp do edukacji i certyfikacji na światowym poziomie oraz udział w wydarzeniach branżowych. Organizacja jest zaangażowane w rozwój nowego pokolenia specjalistów – SITE Young Leaders, którym jest poświęcona coroczna konferencja i szereg działań edukacyjnych.

 • The Association for Tourism and Leisure Education and Research (ATLAS)

  Celem założonej w 1991 roku organizacji jest rozwijanie międzynarodowych inicjatyw edukacyjnych i badawczych w dziedzinie turystyki i wypoczynku. Stowarzyszenie promuje rozwój zawodowy w tym obszarze, wymianę pracowników i studentów oraz międzynarodowe badania. ATLAS ma obecnie członków w około 60 krajach. Organizuje konferencje i kursy, projektuje i koordynuje rozwój programów nauczania w ramach programu SOCRATES oraz inicjuje i bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych. Członkostwo w ATLAS umożliwia m.in. nawiązanie kontaktów z innymi członkami stowarzyszenia i udział w projektach dotyczących edukacji i badań w dziedzinie turystyki i wypoczynku.

  Logo ATLAS Member 2020

 • Polska Unia Edukacyjna

  Polska Unia Edukacyjna (dawniej Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji) jest organizacją zrzeszającą pracodawców działających w niepublicznym sektorze edukacji. Jej podstawowym celem jest ochrona ich praw i reprezentowanie interesów wobec organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Polska Unia Edukacyjna stara się  wpływać na kształtowanie ustawodawstwa oraz polityki społecznej i ekonomicznej dotyczącej sektora edukacji oraz kształtować standardy działalności gospodarczej, społecznej, dydaktycznej i naukowej, realizowanej przez prywatnych pracodawców sektora edukacji. Organizacja realizuje swoje cele m.in. poprzez opiniowanie założeń i projektów ustaw, prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej, organizacyjnej oraz dotyczącej dydaktyki i nauki. Polska Unia Edukacyjna jest członkiem Konfederacji Lewiatan.

 • Polska Izba Turystyki

  To największa ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego. Członkami Polskiej Izby Turystyki są najważniejsze i największe biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej a także inni przedstawiciele branży turystycznej. Jej głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów i ich ochrona. Organizacja prowadzi też lobbing na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego w Polsce i jego popularyzowanie, by turystyka była traktowana jako istotny dla budżetu państwa sektor gospodarki. Izba upowszechnia potrzebę rozwoju kompetencji w branży turystycznej oraz zastosowania najnowszej wiedzy, nowoczesnych technologii i zasad etyki biznesowej.

 • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

  Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na różnych szczeblach. Lobbuje na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego, w tym szczególnie hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera wszelkie inicjatywy biznesowe swoich członów. Organizacja aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących sektora hotelarsko-gastronomicznego oraz kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej. Przedstawiciele Izby uczestniczą w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, działających przy organach administracji państwowej oraz Sejmu i Senatu RP, w sprawach dotyczących branży hotelarsko-gastronomicznej.

 • Warszawska Organizacja Turystyczna

  WOT jest stowarzyszeniem publiczno-prywatnym, którego powstanie zainicjował Urząd miasta st. Warszawy. Organizacja zrzesza podmioty działające w stolicy w branży turystycznej (organizatorów turystyki, agencje eventowe, hotele, obiekty konferencyjne, instytucje kultury, restauracje). Jednym z najważniejszych zadań stowarzyszenia jest wspieranie promocji Warszawy jako destynacji turystycznej oraz biznesowo-konferencyjnej. Członkostwo w WOT daje możliwość współpracy z kluczowymi przedstawicielami branży. Gwarantuje też dostęp do najnowszych badań i informacji dotyczących sektora oraz udział w warsztatach. Podmioty stowarzyszone mogą liczyć na roboczy kontakt z władzami Warszawy, wsparcie dla swojego biznesu i promocję.
  WOT

Kontakt do Działu Rekrutacji

Katarzyna Broniszewska
tel. +48 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Alina Maksymova
tel. +48 22 45 72 404
e-mail: a.maksymova@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Joanna Godlewska
tel. +48 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close