dr hab. Wiesław Alejziak
E-mail: w.alejziak@vistula.edu.pl
Wydział: Turystyki i Rekreacji
Kierunek kształcenia: Turystyka i Rekreacja

Link do profilu wykładowcy w USOSweb

Profesor nadzwyczajny, zatrudniony na Wydziale Turystyki i Rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kieruje Katedrą Polityki Turystycznej. Doktorat z zakresu polityki turystycznej uzyskał w 1991 r., a pracę habilitacją z zakresu metodologii badania aktywności turystycznej oraz jej zróżnicowań społecznych obronił w 2010 r. Oba stopnie naukowe uzyskał w ramach nauk o kulturze fizycznej. Studiował też w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (studia ekonomiczne – praca dyplomowa „Turystyka i wypoczynek jako element polityki turystycznej państwa”) oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim (podyplomowe studia pedagogiczne). Uczestniczył też w licznych kursach, szkoleniach i specjalistycznych warsztatach instytucji krajowych i zagranicznych.

Jest redaktorem naczelnym (editor-in-chief) czasopisma „Folia Turistica” (www.folia-turistica.pl), które uznawane jest za najbardziej prestiżowy polski periodyk naukowy z zakresu turystyki. Jest także członkiem kolegiów redakcyjnych (Editorial Board) kilku innych krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych. Uczestniczył w realizacji różnych projektów badawczych dotyczących przede wszystkim turystyki (np. „Współczesne koncepcje i modele polityki turystycznej”- jako kierownik), ale także innych zagadnień (np. Narodowy Program Badawczy „Foresight – Polska 2020″, w ramach którego brał udział – w charakterze tzw. eksperta zewnętrznego – w pracach pola badawczego „Zrównoważony rozwój Polski. Jakość życia”. Jest ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w Programie Operacyjnym „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020 w zakresie zagadnień „Turystyka. Edukacja. Doradztwo”, a także ekspertem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Autor kilku innowacyjnych metod badawczych, w tym SATT (Sekwencyjna Analiza Trendów Turystycznych), OMPN© (Obrazowanie Metodologiczne Prac Naukowych) oraz TelSKART© (Telefoniczny System Komórkowej Analizy Ruchu Turystycznego), która bazuje na wykorzystaniu systemu telefonii komórkowej do badania wielkości i struktury ruchu turystycznego.

Jest autorem prawie 200 publikacji naukowych, na temat różnych aspektów turystyki oraz autorem lub współautorem ośmiu książek i podręczników (kilka z nich miało więcej niż jedno wydanie), w tym: „Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku” (1999), która jest jedną z kilku najczęściej cytowanych polskich publikacji z zakresu turystyki w całej historii badań nad tym zjawiskiem (ponad 330 cytowań). Wskaźniki bibliometryczne (według Google Scholar – stan na maj 2019): Indeks Hirsha – 13, I-10 indeks (prace cytowane co najmniej 10 razy) – 23.

W 2018 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi „Za zasługi dla nauki polskiej”.

 

Zainteresowania dydaktyczne/badawcze:

  • polityka turystyczna;
  • międzynarodowy rynek turystyczny;
  • marketing w turystyce;
  • zachowania turystyczne;
  • metodologia badań w turystyce.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Katarzyna Broniszewska
tel. +48 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Alina Maksymova
tel. +48 22 45 72 404
e-mail: a.maksymova@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Joanna Godlewska
tel. +48 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close