dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk
e-mail: e.hac-szymanczuk@vistula.edu.pl
Wydział: Turystyki i Rekreacji
Kierunek kształcenia: Dietetyka

Link do profilu wykładowcy w USOSweb

Od 15.12.2005 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności,  Wydział Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie. W roku 2000/2001 ukończyła roczne studia podyplomowe o kierunku Organizacja i Zarządzanie w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.  Od 2018 r. jest członkiem Rady Programowej dwumiesięcznika „Chłodnictwo” wydawanego przez SIGMA-NOT.  Od 2003 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. W latach 2016-2017 uczestniczyła w pracach międzynarodowego zespołu ekspertów ds. Zanieczyszczeń Żywności oraz ds. Higieny Żywności w ramach Elektronicznej Grupy Roboczej Komitetu KKŻ FAO/WHO.  W czasie pracy na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie trzykrotnie otrzymała nagrodę JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zespołową stopnia II za osiągnięcia naukowe (2007, 2017 i 2018). Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzymała w latach 2007-2014 dwie nagrody zespołowe (2011 – II stopnia, 2014 – I stopnia) oraz dyplom uznania (2007) JM Rektora SGGW w Warszawie. Została również nagrodzona za osiągnięcia organizacyjne w roku 2012 (nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora SGGW). W czasie studiów doktoranckich uczestniczyła w kursie dla doktorantów z dziedziny technologii mięsa: „Fresh Meat Technology Course” organizowanym przez Department of Food Science, Agricultural University of Norway w Ås (23.06 – 27.06.2013, Norwegia). Nieco później, bo w czasie pracy na stanowisku adiunkta, uczestniczyła w programie VI Programie Ramowym UE (Food Quality and Safety) – „PathogenCombat” (2006-2008) jako członek polskiej grupy roboczej pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Ziarno, prof. SGGW.

 

Zainteresowania dydaktyczne/badawcze:

  • mikrobiologia ogólna i żywności;
  • jakość i bezpieczeństwo żywności;
  • substancje bioaktywne zawarte w roślinach;
  • wpływ substancji bioaktywnych na zdrowie człowieka;
  • niekonwencjonalne metody utrwalania żywności.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Katarzyna Broniszewska
tel. +48 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Alina Maksymova
tel. +48 22 45 72 404
e-mail: a.maksymova@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Joanna Godlewska
tel. +48 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close