Projekty unijne w trakcie realizacji

 • UTrzelnia. Warszawsko-Bieliński Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji realizuje projekt:

  UTrzelnia. Warszawsko-Bieliński Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: SL2014: POWR.03.01.00-00-T198/18

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

  Okres realizacji projektu od: 2019-01-01 do: 2020-12-31

  Kwota dofinansowania: 968 479,20  zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie 6 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 6 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w okresie do 31.12.2020 (w ramach uniwersytetu trzeciego wieku), przez SGTiHV,  wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, których  doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu, tj. Gminą Bieliny i Fundacją Optimum Pareto, dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, tj. grupy 160 seniorów, w tym 100 K, tj. osób w wieku +60, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: aktywizację społeczną i zawodową; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

  UE

 • Tourism Education of the Future

  Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji realizuje projekt:

  Tourism Education of the Future 

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.05.00-00-z076/17

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

  Okres realizacji projektu od: od: 2018-04-01 do: 2022-03-31

  Kwota dofinansowania: 7 983 671,61  zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie poprzez:

  1.Opracowanie i realizację 1 nowego programu kształcenia na kierunku Coaching stylu życia (st. II stopnia, stacjonarne, w jęz. polskim), dla 40 studentów polskich i z zagranicy (24 K i 16M)  2.Realizację wsparcia dla 468 studentów (318 K; 150 M): w postaci trzech elementów: 1. szkoleń (w tym certyf.) (240os.), 2. zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje (420os.), 3. w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami (120 os.)  3.realizację staży dla 67 studentów (47 K i 20 M) 4. realizację warsztatów podnoszących komp. kadry dydaktycznej (62os.) i/lub kierowniczej i admin. (16os.), a także wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia

  UE

 • Kariera Turystyka

  Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji realizuje projekt:

  „Kariera turystyka”

   Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-B042/17

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

  Okres realizacji projektu od: 2018-03-01 do: 2021-02-28

  Kwota dofinansowania: 557 765,00  zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: wsparcie co najmniej 600 studentów i studentek SGTiR wchodzących na rynek pracy w okresie do 28 lutego 2021r. poprzez wysokiej jakości usługi Biura Karier, które doprowadzi do osiągnięcia min. 60 % poziomu ich zatrudnialności w ciągu 6 miesięcy od zakończenia przez nich studiów.

  UE

 • Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu

   

  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula realizuje projekt:

  „Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu”

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.05.00-00-ZR26/18

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18

  Okres realizacji projektu od: 2019-04-01 do: 2023-03-30

  Kwota dofinansowania: 7 192 745,50  zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienie jakości nauczania przez Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji (obecnie Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula) w Warszawie, w okresie od 1.04.2019 do 30.03.2023 r.

  UE

Projekty unijne zrealizowane

 • InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja - studia

  Szkoła Głowna Turystyki i Hotelarstwa Vistula realizuje projekt:

  InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja – studia II stopnia

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.03.00-00-M166/16

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.03.00-IP.08-00-MPK/16

  Okres realizacji projektu od: 2017-03-01 do: 2019-09-30

  Kwota dofinansowania: 1 350 177,80 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie 1 nowego międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja (st. II stopnia, stacjonarne, w jęz. angielskim, wszystkie specjalności (4)) oraz poprawa dostępności do innowacyjnego programu kształcenia, pozwalającego na podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, dla 40 studentów polskich i z zagranicy (20K i 20M) w okresie do 31.12.2019 r.

  UE

 • Turystyka na stażach

  Szkoła Głowna Turystyki i Hotelarstwa Vistula realizuje projekt:

  Turystyka na stażach

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-S125/17

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17

  Okres realizacji projektu od: 2018-03-01 do: 2020-02-29

  Kwota dofinansowania: 2 653 096,72 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Podniesienie kompetencji 193 osób (127K), studentów studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Turystyka i reakreacja oraz Dietetyka, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w SGTiR w Warszawie, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 29.02.2020 r. 

  UE

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close