• Tourism Education of the Future

  Tourism Education of the Future – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji

  Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji rozpoczęła nowy projekt. Jego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania na Uczelni. Projekt został dofinansowany z Unii Europejskiej kwotą 6 936 740,66 PLN.

  Projekt zakłada:

  • Opracowanie i wdrożenie nowego programu kształcenia na kierunku Coaching stylu życia dla 40 studentów;
  • Zrealizowanie szkoleń dla studentów (informatyczne, zarządzania projektem, księgowe, płacowo-kadrowe, ewidencji środków trwałych), kadry dydaktycznej (w zakresie uatrakcyjnienia zajęć dla studentów, prowadzenia zajęć w j. obcym, kompetencji miękkich niezbędnych w wielokulturowy środowisku, nowoczesnych metod pedagogicznych) oraz kadry kierowniczej i administracyjnej (w zakresie zarządzania uczelnią, finansowania uczelni);
  • Zorganizowanie staży krajowych i zagranicznych dla studentów;
  • Powstanie portalu pracowniczego wspierającego proces efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi;
  • Powstanie platformy laboratoryjnej wspierającej proces zarządzania wiedzą oraz informacją na Uczelni.

  Zakładamy osiągnięcie konkretnych celów:

  • zwiększenie dostępności nowych programów kształcenia dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych;
  • podniesienie kompetencji studentów;
  • wsparcie procesów kształcenia i zarządzania na Uczelni.

  Projekt skierowany jest do studentów, kadry dydaktycznej oraz kadry kierowniczej i administracyjnej.

  Uczestnikami projektu będą:

  • osoby, które chcą rozpocząć studia stacjonarne II stopnia na nowym kierunku: Coaching stylu życia;
  • studenci Uczelni z ostatnich czterech lat kierunków: Turystyka i Rekreacja oraz Dietetyka, którzy chcą podnieść swoje kompetencje analityczne, informatyczne, zawodowe, komunikacyjne i przedsiębiorcze;
  • studenci Uczelni z ostatnich 2 semestrów na kierunku Turystyka i Rekreacja, którzy chcą uzyskać kompetencje praktyczne poprzez uczestnictwo w stażach;
  • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni, którzy ukończą szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne;
  • pracownicy kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni, którzy ukończą szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze.

  Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 – 31 marca 2022.

   

  Fundusz

 • Turystyka na stażach – TURYSTYKA I DIETETYKA

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2 / 17
  Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2020-02-29
  Kwota dofinansowania: 2 653 096,72 PLN
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Celem głównym projektu jest wsparcie 201 studentów Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula  w trakcie studiów stacjonarnych I i II stopnia o kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Dietetyka, w okresie do 29.02.2020.
  Zadania:
  1. Staże krajowe dla 201 studentów i studentek.

   

  Firmy współpracujące SGTiH

 • Kariera Turystyka

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK / 17
  Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2021-02-28
  Kwota dofinansowania: 557 765,00 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Projekt ma na celu wsparcie co najmniej 600 studentów Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula wkraczających na rynek pracy w okresie do 28 lutego 2021 r. poprzez wysokiej jakości usługi Biura Karier, które doprowadzą do podniesienia poziomu zatrudnienie absolwentów o co najmniej 60% w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.

   

  Zadania:
  1. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 600 UP (408 F and 192 M).
  2. Poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej grupowe prowadzone przez AIP i indywidualne prowadzone przez CO.
  3. Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników CO – 3 os.
  4. Zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji.
  5. Monitoring karier zawodowych UP – 600 UP.
  Wsparcie udzielane studentowi w projekcie będzie bezpośrednio związane z efektami kształcenia na studiowanym przez niego kierunku studiów.

   

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie: Wsparcie w projekcie jest udzielane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

  Pobierz regulamin projektu

 • InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja - studia

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego
  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Numer naboru: POWR.03.03.00-IP.08-00-MPK/16
  Tytuł projektu: InterTour. Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja – studia II stopnia
  Okres realizacji projektu: od: 2017-03-01 do: 2019-09-30
  Kwota dofinansowania: 1 394 812,80 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja (st. II stopnia, stacjonarne, w jęz. angielskim, specjalności, tj. Hospitality management, Event management, Sport mangement, Gastronomy) oraz poprawa dostępności do innowacyjnego programu kształcenia, pozwalającego na podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, dla 40 studentów polskich i z zagranicy (20K i 20M) w okresie do 30 IX 2019 r.

   

  Nowy międzynarodowy program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja zostanie przygotowany w oparciu o czołowe europejskie i światowe programy studiów i we współpracy z międzynarodową kadrą dydaktyczną w obszarze turystyki i rekreacji. Projekt obejmie wyłącznie ww. kierunek przez 2 lata przez pełny cykl kształcenia i będzie realizowany w całości w j. angielskim.

   

  W ramach projektu realizowane będą:
  1. Działania przygotowawcze
  2. Organizacja cyklu zajęć dydaktycznych opierających się na wzorach zagranicznych.
  3. Organizacja cyklu zajęć dydaktycznych prowadzonych przez zagranicznych wykładowców.
  4. Organizacja szkół letnich.
  5. Działania wspierające włączenie cudzoziemców w polski rynek edukacji, pracy i gospodarki.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close