Tourism Education of the Future – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji rozpoczęła nowy projekt. Jego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania na Uczelni. Projekt został dofinansowany z Unii Europejskiej kwotą 6 936 740,66 PLN.

Projekt zakłada:

 • Opracowanie i wdrożenie nowego programu kształcenia na kierunku Coaching stylu życia dla 40 studentów;
 • Zrealizowanie szkoleń dla studentów (informatyczne, zarządzania projektem, księgowe, płacowo-kadrowe, ewidencji środków trwałych), kadry dydaktycznej (w zakresie uatrakcyjnienia zajęć dla studentów, prowadzenia zajęć w j. obcym, kompetencji miękkich niezbędnych w wielokulturowy środowisku, nowoczesnych metod pedagogicznych) oraz kadry kierowniczej i administracyjnej (w zakresie zarządzania uczelnią, finansowania uczelni);
 • Zorganizowanie staży krajowych i zagranicznych dla studentów;
 • Powstanie portalu pracowniczego wspierającego proces efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Powstanie platformy laboratoryjnej wspierającej proces zarządzania wiedzą oraz informacją na Uczelni.

Zakładamy osiągnięcie konkretnych celów:

 • zwiększenie dostępności nowych programów kształcenia dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych;
 • podniesienie kompetencji studentów;
 • wsparcie procesów kształcenia i zarządzania na Uczelni.

Projekt skierowany jest do studentów, kadry dydaktycznej oraz kadry kierowniczej i administracyjnej.

Uczestnikami projektu będą:

 • osoby, które chcą rozpocząć studia stacjonarne II stopnia na nowym kierunku: Coaching stylu życia;
 • studenci Uczelni z ostatnich czterech lat kierunków: Turystyka i Rekreacja oraz Dietetyka, którzy chcą podnieść swoje kompetencje analityczne, informatyczne, zawodowe, komunikacyjne i przedsiębiorcze;
 • studenci Uczelni z ostatnich 2 semestrów na kierunku Turystyka i Rekreacja, którzy chcą uzyskać kompetencje praktyczne poprzez uczestnictwo w stażach;
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni, którzy ukończą szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne;
 • pracownicy kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni, którzy ukończą szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 – 31 marca 2022.

 

Aplikuj online