Płatności

 • Gdzie mogę dowiedzieć się o swoich płatnościach?

  Rozliczeniami finansowymi studentów zajmuje się kwestura (pokój 108).

   

  Zapraszamy :

  • poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 11-15:
  • w piątki  w godz. 11-14
 • Czy ktoś inny może zapłacić za moje studia (rodzina/firma)?

  Tak, wówczas należy pamiętać, żeby w tytule przelewu podać poprawne dane studenta:
  imię, nazwisko oraz numer legitymacji studenckiej.

 • Moja opłata jeszcze nie została zaksięgowana. Dlaczego? Co mam w tym przypadku zrobić?

  Opłata dokonywana przelewem księgowana jest w terminie ok.1-2 dni roboczych od dnia dokonania
  wpłaty. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana, należy:

  – sprawdzić poprawność numeru konta, na które opłata została wysłana,
  – sprawdzić czy opłata nie wróciła na konto prywatne studenta,
  – jeśli opłata wróciła – należy interweniować we własnym banku.

 • Skąd mogę wiedzieć czy płacę w terminie?

  Student może sprawdzić szczegóły swoich płatności (zaległości oraz nadpłaty) w systemie USOS lub zgłosić się do kwestury.

 • Czy w ciągu toku studiów wysokość czesnego za studia może ulec zmianie?

  Każdy student podczas rekrutacji otrzymuje Umowę i Uchwałę Rady Wykonawczej w sprawie
  odpłatności za studia (tzw. cennik). Wysokość opłat ustalona w chwili podjęcia studiów obowiązuje
  przez cały okres studiów (z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności – zastrzeżenia są zawarte w
  Uchwale).

 • Co się stanie, jeżeli nie ureguluję swoich płatności w terminie?

  • Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na dany rachunek. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat, wpłata powinna uwzględniać odsetki w wysokości ustawowej.
  • Szczegóły dotyczące braku płatności zawarte są w umowie i uchwale Rady Wykonawczej w sprawie odpłatności za studia.
 • Rezygnuję ze studiów. Co powinienem/powinnam zrobić?

  Student może zrezygnować ze studiów w dowolnym momencie. Musi jednak spełnić następujące warunki:

  • złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie (rezygnacja) w dziekanacie lub poprzez system USOS;
  • opłacić należności zgodnie z zapisami w umowie.

   

 • Skreślono mnie z listy studentów. Czy mogę wznowić studia?

  Student, który został skreślony z listy studentów może ubiegać się o ponowne przyjęcie na Uczelnię –
  po wniesieniu wszelkich zaległych opłat. Następnie student wznawiający wpłaca wpisowe i
  odpowiednie czesne.

 • Dlaczego mam tak duży dług?

  Na Uczelni obowiązuje roczne rozliczenie studenta (regulamin studiów).

  Podstawą nienaliczania dalszych opłat jest:

  • pismo dotyczące rezygnacji studenta z dalszych studiów – złożone w dziekanacie i podpisane własnoręcznie przez studenta lub
  • skreślenie z listy studentów (podpisane przez władze Uczelni).
 • Gdzie mogę otrzymać i ile kosztuje zaświadczenie lekarskie?

  Istnieje możliwość wykonania badania lekarskiego na Uczelni (gabinet lekarski – pokój 24).
  Zaświadczenie lekarskie dla studenta kosztuje 60 zł. Płatność można zrealizować przelewem
  bankowym lub we wpłatomacie na Uczelni.

Biuro Karier

 • Czy absolwenci uczelni dostają pracę po ukończeniu studiów?

  Tak – pracę ma aż 80% studentów ostatniego roku. A 90% absolwentów znajduje pracę w ciągu 3 miesięcy po ukończeniu studiów.

 • Czy Biuro Karier dostarcza studentom uczelni oferty pracy oraz praktyk?

  Tak, ponieważ jednym z kluczowych zadań Biura Karier jest udzielenie studentom pomocy w rozpoczęciu kariery zawodowej. W każdym miesiącu mamy kilkadziesiąt nowych ofert pracy, staży i praktyk.

 • Jak studenci są informowani o nowych ofertach pracy?

  Biuro Karier otrzymuje codziennie nowe oferty pracy.  Są one zamieszczane na stronie internetowej i wywieszane na tablicy ogłoszeń obok Biura. Można je również przejrzeć w Biurze, a przy okazji porozmawiać z doradcą.

 • Jaki przebiega proces zaliczania praktyk zawodowych?

  Na niektórych kierunkach uczelni praktyki zawodowe są obowiązkowe. Cały program praktyk oraz proces zaliczenia jest opisany tu.

 • Czy są oferty pracy dla obcokrajowców?

  Mamy bardzo dużo różnych ofert – zarówno dla obcokrajowców, jak i dla Polaków. Współpracujemy z wieloma międzynarodowymi firmami i organizacjami.

 • Czy trzeba znać język polski, aby znaleźć pracę?

  Znajomość języka polskiego może być ważnym atutem, ponieważ mamy wiele ciekawych ofert z polskich firm. Współpracujemy też z firmami międzynarodowymi, które nie potrzebują od kandydatów biegłej znajomości języka polskiego.

 • Czy Biuro Karier pomaga w znalezieniu miejsc praktyk zawodowych dla studentów ze Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji?

  Biuro Karier pomaga wszystkim studentom z Grupy Uczelni Vistula w znalezieniu praktyk zawodowych. Dla studentów SGTiR mamy do zaoferowania pracę w hotelach i biurach podróży, takich jak Grupa Hotelowa Orbis, Hilton Warsaw Hotel, Courtyard, Marriott, Sheraton, Westin, Bristol, Louvre Hotels Group.

 • Dla którego kierunku jest najwięcej ofert pracy?

  Codziennie otrzymujemy dziesiątki nowych ofert pracy dla studentów i absolwentów z różnych kierunków. Biuro Karier w codziennej pracy aktywnie poszukuje nowych ofert.

 • Czy wiza studencka daje możliwość legalnej pracy w Polsce?

  Tak, zgodnie z prawem wiza studencka daje możliwość pracy na terenie Polski  i w całej Unii Europejskiej.

Jak Aplikować

 • Jakie są etapy rekrutacji?

  • Wypełnienie formularza on-line.
  • Osobiste złożenie dokumentów w Dziale Rekrutacji i dokonanie wpłaty rekrutacyjnej.
  • Podpisanie umowy o warunkach płatności za studia.
  • Otrzymanie decyzji o przyjęciu na studia.
 • Co muszę zrobić, gdy wypełnię formularz on-line?

  Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Dziale Rekrutacji  i dokonać wpłaty rekrutacyjnej. Dopiero wtedy jest wypisywana decyzja o przyjęciu na studia.

 • Czy można wypełnić formularz on-line w uczelni?

  Tak, formularz zgłoszeniowy można wypełnić w Dziale Rekrutacji.

  Proszę pamiętać, że do systemu należy załączyć skany wymaganych dokumentów oraz zdjęcie w formie elektronicznej (warto je mieć zeskanowane na pendrive lub mailu).

 • Kiedy są wyniki rekrutacji?

  Decyzję o przyjęciu na studia kandydat otrzymuje tego samego dnia, kiedy składa dokumenty  – o ile spełnione są wszystkie wymagane warunki. Proces weryfikacji, postanowienie oraz przygotowanie dokumentów do podpisu trwa nie dłużej niż godzinę.

 • Gdzie mogę uiścić opłatę rekrutacyjną?

  Na terenie uczelni jest wpłatomat, gdzie można dokonać płatności gotówką.

 • Na jaki numer konta, wpłacić opłatę rekrutacyjna?

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

  Opłaty w PLN
  ALIOR Bank

  49 2490 0005 0000 4520 8418 9996

  Opłaty w EURO
  ALIOR Bank

  PL 58 2490 0005 0000 4600 1686 2929 – EUR

   

  Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

  Opłaty w PLN

  NR KONTA 48 1050 1025 1000 0023 5997 2268

  Opłaty w Euro

  Bank account IBAN: PL 80 1050 1025 1000 0023 6803 7145

 • Czy mogę skorzystać z kilku promocji na raz?

  Promocje nie łączą się. Należy wybrać jedną, najbardziej odpowiednią dla siebie.

 • Jakie dokumenty są wymagane na studia I stopnia?

  • Kserokopia świadectwa maturalnego;
  • Kopia dowodu osobistego;
  • 1 zdjęcie;
  • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;
  • Podpisany formularz zgłoszeniowy wydrukowany ze strony.
 • Jakie dokumenty są wymagane na studia II stopnia

  • Kopia dyplomu studiów licencjackich/ inżynierskich z suplementem;
  • Kopia dowodu osobistego;
  • 1 zdjęcie;
  • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;
  • Świadectwo maturalne + kserokopia.
 • Jakie są wymagania dotyczące zdjęcia w aplikacji on-line

  Wszystkie szczegóły dotyczące zdjęcia w aplikacji są dostępne na stronie internetowej systemu aplikacyjnego.

 • Jaki powinien być rozmiar zdjęcia?

  Zdjęcia powinny mieć rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm.

 • Co mam zrobić, jeśli nie mogę wgrać swojego zdjęcia?

  Proszę sprawdzić parametry zdjęcia w formacie jpg, czy zgadzają się z informacją zamieszczoną w systemie.

 • Co mam zrobić, jak chcę przenieść się z innej uczelni?

  • Procedura przeniesienia odbywa się poprzez system rekrutacyjny on-line dream apply – Zapisz Się.
  • Należy wypełnić wszystkie wymagane pola.
  • Kandydat powinien zaznaczyć w systemie, na który rok i semestr ubiega się o przyjęcie.
  • Należy dołączyć skan karty przebiegu studiów z poprzedniej uczelni.
  • Trzeba napisać podanie do Dziekana (AFiBV lub SGTiR) – wzór w załączniku.
  • Dziekan na podstawie dokumentacji kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu.
  • Informację o przyjęciu kandydat otrzymuje w e-mailu zwrotnym z uczelni.

   

   

  UWAGA: Wszyscy kandydaci (także obcokrajowcy) przenoszący się z innych uczelni, przed złożeniem podania do Dziekana muszą dokonać opłaty administracyjnej w wysokości 350 zł/ 85 Euro. Jeżeli po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat rozpocznie studia w uczelni, będzie zwolniony z opłaty wpisowego. Jeśli kandydat zrezygnuje ze studiów w uczelni opłata nie zostanie zwrócona.

   

  Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat powinien zarejestrować się on-line na stronie – Zapisz Się i załączyć następujące dokumenty:

   

  • skan świadectwa dojrzałości;
  • skan dowodu osobistego;
  • skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Dietetyka, Grafika, Budownictwo, Architektura i Urbanistyka);
  • skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe);
  • skan suplementu i dyplomu kandydata na studia II stopnia.

   

  Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem następujących dokumentów:

  • podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply);
  • oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia;
  • dowód osobisty + kserokopia;
  • 1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem;
  • umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach;
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego;
  • kserokopia dyplomu i suplementu – dla kandydata na studia II stopnia
 • Mam problem z logowaniem się do systemu?

  Sprawdź, czy dobrze wpisany jest login i hasło.

  Jeżeli nadal nie możesz się zalogować prosimy o kontakt z biurem rekrutacji

  Tel. +48 22 45 72 400rekrutacja@vistula.edu.pl

 • Czy mogę zapisać się na studia bez zdanej matury?

  Nie, podjęcie studiów bez matury jest niemożliwe.

 • Kiedy otrzymam legitymację studencką i gdzie?

  • Legitymacje są wydawane od 1 października w Dziekanacie, w pok. 108.
  • Prosimy o wcześniejsze opłacenie legitymacji (17zł).
  • Opłatę można wnieść najpóźniej w dniu odbioru legitymacji w uczelnianym wpłatomacie.
 • Gdzie i kiedy mogę starać się o stypendium?

  Wnioski o stypendia i potrzebne dokumenty można składać po rozpoczęciu roku akademickiego, w pok. 119B, I piętro.

  Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów i lista wymaganych dokumentów dostępne są TUTAJ

 • Czy uczelnia posiada akademik?

  Uczelnia nie posiada swojego akademika, ale współpracuje z kilkoma prywatnymi domami studenckimi. Wszystkie opcje zakwaterowania dostępne są na hosteluv.com.pl.

 • Do kiedy trwa rekrutacja?

  Rekrutacja trwa do końca września.
  Ostatecznym terminem jest rozpoczęcie roku akademickiego.

 • Od kiedy trwa rekrutacja?

  Rekrutacja rozpoczyna się od 4 br.

 • W jakich godzinach otwarty jest Dział Rekrutacji?

  Dział Rekrutacji czynny jest:

  • Poniedziałek- środa 10.00-18.00
  • Czwartek – 10.00-17.00
  • Piątek – 9.00-17.00
  • Sobota – 9.00-15.00

   

Biblioteka

 • Co muszę zrobić, by wypożyczyć książkę?

  By wypożyczyć książkę, należy zostać członkiem biblioteki.

 • Jak zostać członkiem biblioteki?

  • Należy się do niej zapisać poprzez wypełnienie deklaracji (dostępnej w bibliotece).
  • Trzeba uiścić jednorazową opłatę w wysokości 5 zł.
  • Należy przedstawić ważną legitymację studencką.
  • Dane, znajdujące się w deklaracji przystąpienia, są weryfikowane na podstawie ważnej legitymacji studenckiej i/lub paszportu/dowodu.
  • Niemożliwe jest zapisanie jedynie na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.
 • Nie jestem studentem Grupy Uczelni VISTULA. Czy mogę wypożyczać u Państwa książki?

  Studenci spoza Grupy Uczelni VISTULA nie mogą wypożyczać książek.

  Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z naszych zbiorów wyłącznie na miejscu, po okazaniu dokumentu ze zdjęciem.

 • Jak odbyć Szkolenie Biblioteczne?

  • Trzeba zalogować się na platformie Moodle (link INTRANET na głównej stronie AFiB VISTULA).
  • W sekcji „Szkolenia” można znaleźć również „Szkolenie biblioteczne”.
  • Należy kliknąć na „Szkolenie biblioteczne”, a następnie na „Zapisz”. Wskazówki na ekranie pokierują dalej.
 • Odbyłem test ze szkolenia bibliotecznego, jednak mojej oceny nie ma w USOSie. Dlaczego?

  • Oceny w systemie USOS nie pojawiają się automatycznie. Spływają one do nas stopniowo wraz z kolejnymi rozwiązanymi testami.
  • W przypadku dużych opóźnień należy zgłosić do nas problem (osobiście, lub mailowo na adres: biblioteka@vistula.edu.pl.
 • Co muszę zrobić, by móc czytać książki na platformie IBUK Libra?

  • Należy być członkiem Biblioteki Naukowej (mieć założone i aktywne konto w Bibliotece).
  • Jeśli nie masz konta, musisz je założyć.
  • Jeśli jesteś już członkiem Biblioteki nie musisz mieć żadnych dodatkowych uprawnień .
  • Z bazy IBUK Libra możesz korzystać z dowolnego komputera/tabletu/smartfona na terenie Uczelni.
  • Aby korzystać z platformy IBUK Libra w domu, musisz pobrać z Biblioteki specjalny kod PIN. Klikając TUTAJ dowiesz się jak korzystać z bazy poza Uczelnią.
 • Zaliczyłem(am) szkolenie biblioteczne podczas studiów licencjackich. Obecnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich uzupełniających. Czy muszę ponownie zaliczyć szkolenie biblioteczne?

  • Test ze szkolenia bibliotecznego zalicza się tylko raz.
  • Zaliczenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w naszej uczelni (także dla studentów magisterskich studiów uzupełniających).
  • Nie honorujemy szkoleń bibliotecznych z innych uczelni (w tym WSHGiT oraz dawnej Akademii Finansów – osoby z tych szkół muszą zaliczyć szkolenie biblioteczne).
  • Studenci, którzy mają zaliczone szkolenie biblioteczne w indeksie papierowym, a nie mają go wpisanego do USOSa, powinni zgłosić się ze starym indeksem do Dziekanatu w celu wpisania oceny do systemu USOS.
 • Zamierzam/jestem w trakcie pisania pracy dyplomowej. Czy są jakieś określone wytyczne dotyczące pisania pracy takie, jak wielkość czcionki lub marginesów?

 • Otrzymałem(am) raport z systemu antyplagiatowego, jednak nie rozumiem co oznaczają określone wskaźniki. Gdzie mogę się tego dowiedzieć?

  Jak czytać i rozumieć raport z systemu antyplagiatowego dowiesz się odwiedzając stronę pomocy serwisu Plagiat.pl.

 • Sprawdzałem(am) pracę indywidualnie w systemie antyplagiatowym. Czy mimo to muszę oddawać ją do sprawdzenia ponownie Komórce Antyplagiatowej znajdującej się w Bibliotece Naukowej?

  • Wyniki raportu prawdopodobieństwa pracy sprawdzanej indywidualnie różnią się od tych, które są uzyskiwane po sprawdzeniu pracy przez Komórkę Antyplagiatową przy Bibliotece Naukowej.
  • Raport z systemu antyplagiatowego uzyskany po sprawdzeniu pracy przez Komórkę Antyplagiatową w Bibliotece Naukowej jest jedynym ważnym raportem, który można dołączyć do pracy składanej w Dziekanacie.
 • Otrzymałem raport z systemu antyplagiatowego, z którego wynika, że współczynnik(i) prawdopodobieństwa zostały przekroczone. Co teraz?

  • W wypadku przekroczenia współczynników należy zgłosić się do promotora.
  • Kiedy raport wskazuje na przekroczenie współczynników Komórka Antyplagiatowa wysyła raport pełny do promotora. Umożliwia on weryfikację fragmentów tekstu, które system antyplagiatowy uznał za „nieuprawnione zapożyczenia”.
  • Od decyzji promotora zależy, czy „zapożyczenia” pozwolą zaakceptować pracę i dopuścić ją do obrony (łączy się to z zaznaczeniem odpowiedniego pola w Załączniku Nr 2 do Regulaminu Antyplagiatowego), czy jednak konieczne będzie jej poprawienie.
  • Student ma szansę poprawić pracę pod kątem zapożyczeń.
  • Po poprawieniu pracy należy ponownie sprawdzić pracę w systemie antyplagiatowym.
  • Drugie i każde kolejne sprawdzenie pracy w systemie antyplagiatowym łączy się z uiszczeniem opłaty w wysokości 30 zł (wg zarządzenia Kanclerza nr 01/01/2013 z dn. 17. stycznia 2013 r.).
 • Jak wygląda przebieg procedury antyplagiatowej?

  1. Student przekazuje Komórce Antyplagiatowej znajdującej się w Bibliotece Naukowej dysk z pełnym tekstem pracy (zapisanym w jednym pliku, którego wielkość nie przekracza 20 MB) w jednym z formatów: ODT (Open Office Document), DOC, DOCX lub RTF (Microsoft Word) oraz nieoprawioną wersję papierową z akceptacją promotora (z podpisem i datą) na stronie tytułowej. Ponadto wymaga się podania adresu mailowego autora oraz promotora pracy.

   

  Opis na dysku musi zawierać:

  • informację o rodzaju pracy; (licencjacka/inżynierska/magisterska/doktorska/studia podyplomowe),
  • imię i nazwisko autora pracy;
  • nr albumu (w przypadku studiów I i II stopnia);
  • imię i nazwisko promotora pracy oraz jego podpis.

   

  1. Po sprawdzeniu zgodności wersji elektronicznej i papierowej, praca zostaje wczytana do systemu w celu przeprowadzenia procedury antyplagiatowej.

   

  Uwaga! Maksymalny czas oczekiwania na raport wynosi 14 dni i nie ma możliwości przyśpieszenia procesu sprawdzania pracy w systemie antyplagiatowym.

   

  1. System antyplagiatowy generuje raport skrócony, który jest do wglądu studenta/osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, oraz raport pełny, do którego wgląd ma promotor oraz recenzent pracy.
  2. Skrócony raport podobieństwa wysyłany jest na adres mailowy studenta.
  3. Raport podobieństwa wymaga oceny, gdy:
  • współczynnik podobieństwa 1 przekracza 50%;
  • współczynnik podobieństwa 2 przekracza 5%;
  • próbowano ukryć obecność nieuprawnionych zapożyczeń („alert”);
  • jeżeli współczynniki podobieństwa 1. i/lub 2. przekroczą normę.

   

   

  1. Komórka Antyplagiatowa przesyła promotorowi pracy raport pełny w celu przedstawienia i omówienia sytuacji wskazującej na podejrzenie o nieuprawnione zapożyczenia.
  2. Promotor lub inna osoba wyznaczona przez władze uczelni dokonuje analizy i oceny ewentualnych naruszeń autorstwa pracy.
  3. W przypadku konieczności poprawy pracy, student/osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wprowadza w tekście pracy niezbędne korekty oraz przedstawia Komórce Antyplagiatowej opinię promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony oraz ponownie przechodzi procedurę począwszy od punktu pierwszego.
  4. Po sprawdzeniu pracy w systemie antyplagiatowym, niezależnie od wyniku, należy odebrać pozostawioną pracę wraz z płytą.
 • Czy mogę przedłużyć termin wypożyczenia książki mailowo/telefonicznie?

  • Nie realizujemy mailowych/telefonicznych przedłużeń terminów wypożyczeń.
  • Pomiędzy zwrotem, a wypożyczeniem tego samego tytułu musi minąć tydzień. Czas wypożyczenia książki jest zawsze taki sam.
  • Wyjątki od tej zasady zdarzają się sporadycznie – wyłącznie przy osobistych wizytach. Zawsze opieramy się na analizach zapotrzebowania na dany tytuł oraz ilości posiadanych egzemplarzy. W każdym indywidualnym przypadku decyzja jest podejmowana przez dyrektora Biblioteki.
 • Dlaczego książki, której szukam nie ma w katalogu?

  • Zawsze staramy się, by nasz katalog był jak najbardziej aktualny. Dbamy również, by zaspokoić jak najszersze potrzeby edukacyjne zarówno studentów, jak i wykładowców.
  • Jeśli nie posiadamy pozycji, której Państwo szukają, a książka jest lekturą (obowiązkową lub uzupełniającą) proszę zgłosić to  swojemu wykładowcy. Na pewno będzie wiedział jakie lektury są Państwu potrzebne i może zlecić Bibliotece ich zakup.
Aplikuj online