https://e-kariera.vistula.edu.pl  – co to jest?

 

E-Kariera jest portalem uczelni, którego użytkownikami są:

– studenci i absolwenci GUV,

– pracodawcy,

– wykładowcy.

 

Składa się z czterech części:

– Badanie kompetencji

– Oferty pracy

– Baza rozwoju

– Ankiety

Każdy użytkownik zakłada na portalu swoje konto i ma wtedy możliwość zamieszczenia informacji o sobie oraz dostęp do spersonalizowanej oferty.

Student może stworzyć CV, wykorzystując kreator CV funkcjonujący na portalu, oraz przygotować swój zawodowy profil.

 • Każdy student GUV ma automatycznie podpięte badanie poziomu 5  kompetencji miękkich, najbardziej poszukiwanych na rynku pracy ( niezależnie od kierunku i zawodu): komunikatywność, współpraca w zespole, przedsiębiorczość, wywieranie wpływu oraz innowacyjność i elastyczność. Po wykonaniu badania otrzymuje raport, w którym znajdzie zidentyfikowany indywidualny poziom kompetencji, porównanie tego poziomu z poziomem oczekiwanym na rynku pracy oraz wskazówki rozwojowe i literaturowe pokazujące możliwości doskonalenia danej kompetencji od poziomu uzyskanego do optymalnego. Ponadto każdy student może otrzymać indywidualne wsparcie doradcy zawodowego w tym zakresie – po umówieniu się na takie spotkanie. Może również zbadać kolejne kompetencje, już indywidualnie podpinane do konta przez doradcę zawodowego, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami studenta.  

  Pracodawcy  zamieszczają swoje wizytówki oraz oferty pracy. Oferty te dostępne są na stronie głównej e-Kariery, a także – na indywidualnych kontach studentów. Tyle tylko, że na kontach indywidualnych pojawiają się oferty przefiltrowane, zgodnie z zaznaczonymi przez studenta przy rejestracji branżami, pracą w których jest najbardziej zainteresowany.   

 • Aplikowanie o  pracę w odpowiedzi na wybrane oferty jest niezwykle proste:

  CV stworzone w kreatorze, oferta na portalu – naciskasz Wyślij….

  CV mają szansę mieć wyróżnik w postaci zamieszczonych w nich wyników badania kompetencji. Kompetencje są podstawą rekrutacji, a  student, który zrobił badanie kompetencji nie dość, że ma je zidentyfikowane, to jednocześnie pokazuje swoją świadomość znaczenia ich rozwoju.  

  W Bazie rozwoju znajdują się polecane oferty szkoleniowe – zewnętrzne i prowadzone w Uczelni – oraz artykuły i linki do ciekawych filmów i wykładów, pogłębiających wiedzę na temat strategii i metod ujawniania i wzbogacania indywidualnego potencjału, doskonalenia i rozwoju  kompetencji oraz wszystkich innych zagadnień umożliwiających samorealizację, osiągnięcie sukcesu, aktywne poruszanie się na rynku pracy i zachowanie w życiu równowagi między pracą a życiem osobistym.

  Wykładowcy otrzymują ponadto narzędzie do tworzenia ankiet wszelkiego rodzaju – zarówno tych związanych z procesem dydaktycznym, jak i badawczych.   

  Takie połączenie grup użytkowników daje unikalną możliwość stworzenia wspólnej e-społeczności, ułatwiającej przygotowanie do – i funkcjonowanie na – rynku pracy.

  Studentom ułatwia zweryfikowanie poziomu swoich kompetencji, orientację na rynku pracy i wejście nań, oraz kontakt z pracodawcami.

  Pracodawcom ułatwia kontakt z uczelnią, studentami o oczekiwanych  kompetencjach, ale też z wykładowcami.

  Współpraca wykładowców z pracodawcami ma szansę zaowocować programami kształcenia szytymi na miarę potrzeb rynku, z pełną świadomością konieczności  akademickiego wymiaru edukacji.

 • 1/ Badanie kompetencji oczekiwanych na rynku pracy – zarówno na początku studiów, jak i na ich zakończenie, co daje możliwość analizy efektywności kształcenia w zakresie doskonalenia i rozwoju kompetencji.  

  2/ Wsparcie w budowaniu indywidualnych ścieżek rozwoju – w formie, która Ci najbardziej odpowiada: to mogą być:

  –  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;

  – mailowy kontakt z doradcą ułatwiający interpretację wyników badania;

  – wskazówki rozwojowe dotyczące planowania doskonalenia kompetencji, dla których punktem wyjścia jest uzyskany w teście wynik;

  – sugestie literaturowe dla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat kompetencji i ich rozwoju;

  – wskazanie oferty szkoleniowej dopasowanej do poziomu kompetencji określonego przez test;

  – artykuły tematyczne;

  – linki do filmów i wykładów poświęconych zagadnieniom związanym z rozwojem kompetencji

  3/ Wsparcie w budowaniu indywidualnych ścieżek kariery zawodowej:

  – dzięki badaniu kompetencji możesz świadomie zaplanować ich doskonalenie;

  – rozmowa z doradcą   ułatwi przygotowanie i realizację indywidualnego planu rozwoju zawodowego;

  – podobnie jak korzystanie z informacji zawartych w Bazie rozwoju;

  – profil na e-Karierze pozwala zaistnieć na e-rynku pracy;

  –  ułatwia kontakt z pracodawcami.  

   

  4/ Rozeznanie na rynku pracy – na portalu zamieszczane są aktualne informacje na temat kształtowania się, zmian i oczekiwań rynku pracy oraz różnego rodzaju raporty i analizy tematyczne.  

  5/ Ułatwiony kontakt z potencjalnymi pracodawcami – ponieważ też są użytkownikami e-Kariery, zamieszczają tu oferty pracy, a Ty możesz im przesłać w prosty sposób stworzone tutaj CV.

  6/ Możliwość stworzenia CV e-Kariera ma swój własny kreator CV z dostępnymi trzema szablonami do wyboru.

  7/ Opracowanie własnego profilu – analogicznie do portali branżowych: e-Kariera to takie uczelniane Pracuj.pl ?

  8/ Zaistnienie w e-społeczności GUV – Twoje konto będzie aktywne nawet wtedy, kiedy staniesz się absolwentem Uczelni, będziesz mieć ułatwiony kontakt z innymi absolwentami oraz studentami kolejnych roczników. Będzie także możliwość śledzenia losów absolwentów, bo taka funkcja Portalu również jest uruchomiona. A też – będzie można  zamieścić tutaj swoją historię….Stworzymy razem Opowieści o sukcesach!

  9/ Możliwość udziału w stażach – zawsze znajdziesz tutaj aktualne informacje na temat dostępności stażów dla określonych kierunków studiów

  10/  Będziesz na bieżąco  – we wszystkich sprawach dotyczących własnego rozwoju oraz rynku pracy!  

Kontakt do Biura Karier

Dyrektor Biura Karier

Margarita Kuliś

tel.+48 22 45 72 334
e-mail:m.kulis@vistula.edu.pl
godziny pracy:

Poniedziałek – czwartek 10:00-16:00

W soboty w okresie od lutego do kwietnia 2019r. w godz. 09:00 – 12:00 dyżur dla studentów zaocznych. (pok. 117)

Pełniąca obowiązki Dyrektora Biura Karier

Ewa Wolniewicz
tel. +48 22 45 72 352
e-mail:e.wolniewicz@vistula.edu.pl

Kontakt – targi pracy/oferty pracy/pracodawcy/projekty UE

Jolanta Strasz

tel. +48 22 45 72 422
e-mail: j.strasz@vistula.edu.pl

Kontakt: projekty UE, praktyki SGTiH Vistula
w sprawach praktyk: pon – czwartek 12:00 – 14:00

pok. 117

Daria Wójcik

tel. +48 22 45 72 332
e-mail: d.wojcik@vistula.edu.pl

Kontakt – doradztwo zawodowe ds. przedsiębiorczości, diagnoza potencjału zawodowego

pok. 116

Anna Rękawek

Kontakt – badanie kompetencji, konsultacje dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego

e-mail: a.rekawek@vistula.edu.pl

pok. 116

Mariia Tsekot

Kontakt: projekty UE

Tel. +48 22 45 72 358

e-mail: m.tsekot@vistula.edu.pl

pok. 117

Katarzyna Czeczkowska

Tel. +48 22 45 72 334

e-mail: k.chechkouskaya@vistula.edu.pl

Kontakt: projekty UE

pok.117

 

Aplikuj online