Erasmus+

Zapraszamy studentów na wyjazdy na część studiów do innych krajów programu Erasmus+. Studentom proponujemy także wyjazdy na zagraniczne praktyki. Absolwentów zapraszamy na praktyki i staże w innych krajach programu.

 

KOMUNIKAT

Drodzy Studenci!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula otrzymały Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027 co umożliwi studentom studiowanie za granicą w uczelniach partnerskich i realizację praktyk w instytucjach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Niestety nadal nie ogłoszone zostały zasady finansowania i realizacji wyjazdów w przyszłym roku akademickim (np. wzór LA, umowa finansowa, stawki dofinansowania). Umowy z uczelniami partnerskimi zostały automatycznie przedłużone na okres 2021/2022.

Mimo braku tych informacji rozpoczynamy rekrutację mając nadzieję, że jak najszybciej zostaną Państwu udostępnione.

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ 2021-2027 w semestrze zimowym 2021/2022

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie 8.03.2021 – 10.04.2021

Na część studiów do uczelni partnerskiej mogą wyjechać studenci, którzy posiadają zaliczony:

 • pierwszy rok studiów I, III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 • pierwszy semestr studiów II stopnia;

Studenci studiów I i III stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich mogą aplikować na drugim semestrze, studenci studiów II stopnia mogą aplikować na pierwszym semestrze.

Podstawowe kryteria, które będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji kandydatów:

1) wysoka średnia ocen ze wszystkich poprzednich lat studiów,

2) dobra znajomość języka obcego w jakim student będzie studiował, potwierdzona odpowiednim certyfikatem językowym (poziom min. B2).

3) studenci aplikujący na wyjazd po raz pierwszy mają pierwszeństwo w procesie selekcji.

Dodatkowe kryteria: aktywność w kołach naukowych, działalność organizacyjna na rzecz uczelni lub wydziału.

Formularze aplikacyjne wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego w którym będzie odbywała się nauka (poziom minimum B2), należy przesyłać drogą mailową na adres: erasmus@vistula.edu.pl

Studenci, którzy nie posiadają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub hiszpańskiego na poziomie minimum B2 będą mogli przystąpić do egzaminu wewnętrznego. Prosimy, aby przesłali swoje aplikacje i w mailu potwierdzili chęć przystąpienia do egzaminu. O formie egzaminu oraz terminie zostaną powiadomieni do końca marca.

Uczelnie, do których planowany jest wyjazd należy wybrać wyłącznie z listy uczelni partnerskich, która została udostępniona w zakładce uczelnie partnerskie.

Prosimy nie kontaktować się z dziekanatem w celu potwierdzenia średniej ocen i nie wypełniać tego pola w formularzu. Dział ds. Współpracy Międzynarodowej uzupełni te dane w porozumieniu z dziekanatem.

UWAGA!
Prosimy pamiętać, że zgodnie z zarządzeniem Rektora obowiązkowe jest posiadanie przez studenta adresu e-mail w domenie @stu.vistula.edu.pl.

Nie będziemy odpowiadać na e-maile otrzymane z prywatnych adresów e-mail.
Wszystkie informacje na ten temat udostępnione zostały w USOS.

Archiwum

 • Trwa rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim 2020/2021.

  KOMUNIKAT

  Trwa rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim 2020/2021.

  Zgłoszenia przyjmujemy w terminie 1 – 20.10.2020

  Na część studiów do uczelni partnerskiej mogą wyjechać studenci, którzy posiadają zaliczony:

  • pierwszy rok studiów I, III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  • pierwszy semestr studiów II stopnia;

  Studenci studiów I i III stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich mogą aplikować na drugim semestrze, studenci studiów II stopnia mogą aplikować na pierwszym semestrze.

  Podstawowe kryteria, które będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji kandydatów:

  1) wysoka średnia ocen ze wszystkich poprzednich lat studiów,

  2) dobra znajomość języka obcego w jakim student będzie studiował, potwierdzona odpowiednim certyfikatem językowym (poziom min. B2).

  3) studenci aplikujący na wyjazd po raz pierwszy mają pierwszeństwo w procesie selekcji.

  Dodatkowe kryteria: aktywność w kołach naukowych, działalność organizacyjna na rzecz uczelni lub wydziału.

   

  Formularze aplikacyjne wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego w którym będzie odbywała się nauka (poziom minimum B2), należy przesyłać drogą mailową na adres: erasmus@vistula.edu.pl

  Studenci, którzy nie posiadają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub hiszpańskiego na poziomie minimum B2 będą mogli przystąpić do egzaminu wewnętrznego. Prosimy, aby przesłali swoje aplikacje i w mailu potwierdzili chęć przystąpienia do egzaminu. O formie egzaminu oraz terminie zostaną powiadomieni.

  Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności ubiegające się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ muszą złożyć wraz z Formularzem zgłoszeniowym zaświadczenie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

  Osoby w trudnej sytuacji materialnej, posiadające prawo do pobierania stypendium socjalnego w uczelni wraz z Formularzem zgłoszeniowym muszą złożyć decyzję o przyznanym stypendium socjalnym. W przypadku jeśli w Uczelni nie zostały jeszcze przyznane stypendia socjalne na rok akademicki 2020/2021 osoby ubiegające się o wyjazd w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021  składają decyzję o przyznanym stypendium socjalnym w roku akademickim 2019/2020.

  Prosimy nie kontaktować się z dziekanatem w celu potwierdzenia średniej ocen i nie wypełniać tego pola w formularzu. Dział ds. Współpracy Międzynarodowej uzupełni te dane w porozumieniu z dziekanatem.

 • Erasmus+ - pytania i odpowiedzi

  Pobierz

 • ARCHIWALNE - Wyjazdy dla studentów niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji finansowej (2017)

  Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

  Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

  Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności studentów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.

  Zagraniczny wyjazd stypendialny służy nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz doskonaleniu już posiadanych. Dzięki odbyciu części kształcenia za granicą studenci poprawią wiedzę i umiejętności, zdobędą praktyczne kompetencje będące uzupełnieniem wiedzy nabytej w procesie edukacji formalnej na macierzystej uczelni, podniosą kompetencje kluczowe, (porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe, przedsiębiorczość).

  Efektem dodatkowym realizacji projektu będzie pogłębienie i rozszerzenie współpracy polskich uczelni z partnerami zagranicznymi, co nie pozostanie bez wpływu na doskonalenie jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania uczelni, lepszą organizację mobilności ponadnarodowych w szkołach wyższych, a w dalszej perspektywie – poprawa zatrudnialności absolwentów polskich uczelni.

  Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+.

 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ (2017)

  Pobierz
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd zgodnie z zasadami programu Erasmus+ i dla których uczelnia wysyłająca potwierdziła ich prawo do „dodatku socjalnego” (2017)

  Pobierz
 • WYSOKOŚĆ STAWEK OBOWIĄZUJĄCYCH W PROJEKTACH ZAAKCEPTOWANYCH W KONKURSIE 2017 ROKU

  Pobierz

Kontakt do Biura Programu Erasmus+

Koordynator Programu Erasmus+

Dorota Tylus
tel: +48 22 4572 368
e-mail: d.tylus@vistula.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus+

Jasurbek Babaev
tel.+48 22 4572 316
e-mail: j.babaev@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close