Erasmus+

Jako student Grupy Uczelni Vistula możesz wyjechać na praktyki lub staż w ramach programu Erasmus+, co znaczy że Twój wyjazd zostanie częściowo dofinansowany. Absolwentów (do roku po zakończeniu edukacji w Grupie Uczelni Vistula) zapraszamy na praktyki i staże w innych krajach programu Erasmus+. Więcej informacji udzieli Jasurbek Babaev z Biura Programu Erasmus+: tel.+48 22 4572 316, e-mail: j.babaev@vistula.edu.pl, pokój 122.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA

Przed rozpoczęciem oraz na koniec okresu mobilności student jest zobowiązany wypełnić test biegłości językowej. Wypełnienie tego zobowiązania jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu. Z testu zwolnione są osoby, dla których język studiów w uczelni partnerskiej jest językiem ojczystym. Online Linguistic Support (OLS) jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu

 • Wskazówki OLS dla studentów

  Pobierz
 • Stawki dofinansowania 2018/2019

  Pobierz
 • Erasmus+ - pytania i odpowiedzi

  Pobierz
 • Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów studentów na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019 - AFiB Vistula

  Pobierz
 • Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów studentów na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019 - SGTiR

  Pobierz

Kontakt do Biura Programu Erasmus+

Koordynator Programu Erasmus+

Marzena Klimas
tel:+48 22 4572 368
fax: +48 22 4572 303
e-mail: m.klimas@vistula.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus+

Jasurbek Babaev
tel.+48 22 4572 316
e-mail: j.babaev@vistula.edu.pl

Aplikuj online