Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Całkowity budżet programu na lata 2014-2020 to 14,7 mld euro.Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez ostatnie 25 lat.

Dzisiaj program Erasmus łączy inicjatywy Komisji Europejskiej z lat 2007-2013: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz programy współpracy z krajami rozwiniętymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Podstawowe dane liczbowe:

 • 4 mln osób skorzysta z programu, w tym 2 mln studentów;
 • 800 tys. wykładowców, nauczycieli akademickich i szkolnych, szkoleniowców i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
 • 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
 • 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców ustanowi 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych;
 • 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw stworzy 150 sojuszy na rzecz wiedzy.
Podstawowe dane liczbowe:

Program Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
 • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
 • Program Jean Monnet;
 • Sport – program Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wesprze inicjatywy związane ze sportem.
Program Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ to:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.
Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ to:

Mobilność studentów to:

 • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
 • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
 • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy.

 

Mobilność pracowników uczelni to:

 • wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich oraz przyjazdy przedstawicieli biznesu i przemysłu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu;
 • wyjazdy kadry akademickiej i administracyjnej uczelni do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych.
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula: karta uczelni oraz deklaracja polityki Erasmus+

  • KARTA UCZELNI ERASMUS+ AFiBV

   Pobierz
  • Deklaracja Polityki Erasmus AFiBV

   Pobierz
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji: karta uczelni oraz deklaracja polityki Erasmus+

  • 2 KARTA UCZELNI ERASMUS+ SGTiR

   Pobierz
  • Deklaracja Polityki Erasmus_SGTiR

   Pobierz

Ważne dokumenty

 • Lista uczelni partnerskich

  Pobierz
 • Przewodnik po Programie Erasmus+ 2018/2019

  Pobierz
 • Stawki dofinansowania wyjazdów 2018/2019

  Pobierz

Kontakt do Biura Programu Erasmus+

Koordynator Programu Erasmus+

Marzena Klimas
tel:+48 22 4572 368
fax: +48 22 4572 303
e-mail: m.klimas@vistula.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus+

Jasurbek Babaev
tel.+48 22 4572 316
e-mail: j.babaev@vistula.edu.pl

Aplikuj online