Chcesz podzielić się swoją wiedzą z innymi? Opublikuj swój artykuł w języku polskim lub angielskim w „A VISTA” – Studenckich Internetowych Zeszytach Naukowych. Możesz przygotować artykuł naukowy, raport z badań, referat, esej, sprawozdanie z konferencji naukowej oraz wywiad z ludźmi nauki. „A VISTA” są czasopismem o charakterze wielodyscyplinarnym, obejmującym problematykę związaną ze wszystkimi kierunkami kształcenia w AFiB Vistula (ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe, socjologia, filologia angielska, informatyka).

Teksty (zredagowane zgodnie ze standardami przedstawionymi na stronie Uczelni w dokumencie: http://www.i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/6/autorow proszę przesyłać na adres m.gasinska@vistula.edu.pl, j.nowak@vistula.edu.pl lub m.wieteska@vistula.edu.pl, z informacją w tytule korespondencji: „A VISTA”. Uwaga! Publikujemy teksty o objętości nie przekraczającej 20 000 znaków (pół arkusza wydawniczego), 12-15 stron (łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, przypisami i bibliografią).

Aplikuj online